Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка работы постоянно действующей комиссии по конкурсному отбору руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, функции по управлению которыми исполняет Кабинет Министров Украины, и ее состава

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.07.2015 № 520
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. N 520

Київ

Про затвердження Порядку роботи постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, та її складу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2018 року N 653)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити:

Порядок роботи постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, що додається;

склад постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, згідно з додатком.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
роботи постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України

1. Цей Порядок визначає основні засади діяльності постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - керівники суб'єктів господарювання), функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України (далі - комісія), та критерії відбору її членів.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. Повноваження комісії визначаються Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2266; 2015 р., N 15, ст. 383).

4. До складу комісії входять голова, заступник голови, члени та секретар комісії.

У разі потреби до роботи комісії можуть залучатися за погодженням з їх керівниками представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

5. Критеріями відбору членів комісії є:

володіння інформацією про стан справ суб'єктів господарювання державного сектору економіки, керівники яких призначаються на посаду за результатами конкурсного відбору;

наявність належної кваліфікації для оцінки рівня відповідності претендентів на зайняття посад керівників суб'єктів господарювання.

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання комісії визначаються її головою.

7. Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Персональний склад комісії затверджує її голова. Члени комісії беруть участь в її засіданнях особисто.

8. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

9. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

10. Рішення комісії може бути оскаржено до суду.

11. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України, який визначається головою комісії.

 

СКЛАД
постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України

Міністр Кабінету Міністрів України, голова комісії

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України, заступник голови комісії

Директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар комісії

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра фінансів - керівник апарату

Заступник Міністра юстиції

Голова Нацдержслужби

Директор Департаменту з питань безпеки, оборони та діяльності органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

Представник Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

____________

Опрос