Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок образования и деятельности комиссий по проведению экспертизы ценности документов

КМ Украины
Постановление КМ от 17.07.2015 № 518
действует с 07.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. N 518

Київ

Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1004 "Про проведення експертизи цінності документів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 59, ст. 2346; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 91, ст. 3696), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів

1. Підпункт 4 пункту 17 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"актів про невиправні пошкодження документів Національного архівного фонду;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

2. Пункт 18 після слова "комісіями" доповнити словами і цифрами ", розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах, проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

3. У пункті 19:

1) підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Фонду, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства державного архіву та подання таких документів на затвердження керівника державного архіву;";

2) абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

"актів про вилучення документів з Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів Фонду, що зберігаються в державному архіві (архівних відділах районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, міських рад), в юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування державного архіву (архівних відділів районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, міських рад);";

3) підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) схвалення та подання на затвердження керівника державного архіву актів грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються у державному архіві (архівних відділах районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, міських рад), в юридичних та фізичних осіб;".

4. У пункті 20 слово "Завданням" замінити словом "Завданнями", а після слів "у зоні комплектування архівного відділу" доповнити словами ", розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах".

5. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 21 після слів "Національного архівного фонду" доповнити словами ", актів про невиправні пошкодження документів Фонду".

6. У пункті 22 слово "Завданням" замінити словом "Завданнями", а після слів "в діловодстві юридичної особи" доповнити словами ", розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах".

7. У пункті 23:

1) підпункт 1 після слів "акти про вилучення документів з Фонду" доповнити словами ", акти про невиправні пошкодження документів Фонду";

2) підпункт 3 після слів і цифр "описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання" доповнити словами і цифрами ", актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу)".

8. У пункті 24 слово "Завданням" замінити словом "Завданнями", а після слова "бібліотек" доповнити словами ", розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах".

9. Пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Фондово-закупівельна, експертно-оцінна комісія приймає рішення про:

1) схвалення та подання до експертно-перевірної комісії (експертної комісії архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації, міської ради) проектів таких документів:

описів справ постійного зберігання, внесених до Національного архівного фонду;

описів справ з кадрових питань (особового складу);

номенклатур справ;

інструкцій з діловодства;

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Фонду;

актів про вилучення документів з Фонду;

актів про невиправні пошкодження документів Фонду;

анотованих переліків унікальних документів Фонду, що зберігаються у музеї, бібліотеці;

2) схвалення та подання на затвердження керівника музею, бібліотеки актів грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються у музеї, бібліотеці, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу).".

____________

Опрос