Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Общее положение о центре социальных служб для семьи, детей и молодежи

КМ Украины
Постановление КМ от 17.07.2015 № 495
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. N 495

Київ

Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 червня 2020 року N 479)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 573 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 66, ст. 2381), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Пункт 2 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування і належить до сфери його управління.".

У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.

2. Доповнити Загальне положення пунктом 21 такого змісту:

"21. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується органом, який його утворив.".

3. Абзац четвертий пункту 4 виключити.

4. У пункті 5:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

"здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі - заклади соціального обслуговування);";

2) абзац п'ятий замінити абзацами такого змісту:

"забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:

- раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- формування відповідального батьківства;

- запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;

- створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом десятим.

5. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Основними завданнями місцевого центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.".

6. В абзаці третьому пункту 7 слова "проведенні оцінки" замінити словом "визначенні".

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Місцевий центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім'ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

6) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади.".

8. В абзаці третьому пункту 10 слова "директором регіонального центру" замінити словами "регіональним центром".

9. Абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:

"складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;".

10. Доповнити Загальне положення пунктом 15 такого змісту:

"15. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".".

____________

Опрос