Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила охраны внутренних морских вод и территориального моря Украины от загрязнения и засорения

КМ Украины
Постановление КМ от 07.07.2015 № 492
действует с 24.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 липня 2015 р. N 492

Київ

Про внесення змін до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 269 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 241; Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 741; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2013 р., N 82, ст. 3041), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення

1. Пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

"баластні води - забортна вода, прийнята на борт судна для контролю диференту, крену, осадки та остійності судна;

баласт брудний - баластні води (з нафтою або іншими забруднюючими речовинами), які утворюються в неочищених суднових танках (нафтотанках) після приймання до них водяного баласту;

баласт чистий - баластні води у танку, призначені тільки для цих цілей, або в танку, який після останнього транспортування в ньому нафти очищений до такого стану, що стік з нього, скинутий з непорушного судна на спокійну чисту воду при ясній погоді, не викликає появи слідів нафти на поверхні води;

води, які містять забруднюючі речовини, - лляльні води машинно-котельних відділень, шлам та інші рідкі нафтозалишки, брудний і чистий баласт, стічні води;

ізольований баласт - баластні води, прийняті в танк, який повністю відділено від вантажної і паливної системи і призначено тільки для перевезення водяного баласту та вантажів, які не є нафтою або рідкими отруйними речовинами, які визначені у Додатках до Конвенції МАРПОЛ 73/78;".

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Заборонено скидання із суден у внутрішні морські води та територіальне море України:

вантажів, які перевозяться навалом, насипом чи у зрідженому стані;

твердих забруднюючих речовин (відходів);

вод, які містять забруднюючі речовини, у концентраціях, що перевищують нормативи гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин, наведених у додатку до цих Правил, крім вод після охолодження суднових механізмів, стічних вод, скидання яких здійснюється згідно з пунктом 5 цих Правил.

Операції з ізольованим баластом здійснюються відповідно до Конвенції МАРПОЛ 73/78.".

3. У пункті 5:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"які перебувають у внутрішніх морських водах і територіальному морі України, а також у морських портах України, за умови очищення стічних вод на суднових установках, які відповідають вимогам, установленим Конвенцією МАРПОЛ 73/78, що підтверджується свідоцтвом, яке видане відповідно до цієї Конвенції;";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"В окремих випадках скидання стічних вод може бути допущене із відступом від попередніх вимог у разі:

забезпечення безпеки судна і людей, які перебувають на борту, або рятування людського життя на морі;

пошкодження судна або його обладнання за умови, що до і після пошкодження були вжиті всі запобіжні заходи для недопущення або зведення до мінімуму такого скиду.".

4. Доповнити Правила пунктом 51 такого змісту:

"51. Скидання ізольованого баласту в територіальному морі, внутрішніх водних шляхах України дозволяється без обмежень та контролю з боку державних органів за умови, що такий баласт прийнято у Чорному чи Азовському морі до входу в територіальні води.

Морські екологічні інспекції Держекоінспекції мають право перевірити відповідність ізольованого баласту, скидання якого здійснюється із суден у внутрішні морські води та територіальне море, нормативам гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин у морському порту виключно у випадку, якщо під час скидання із судна ізольованого баласту разом з ним викидаються зримі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин в районі скиду, що призвело до фактичного погіршення якості води.

Перевірка здійснюється з метою встановлення джерела забруднення.

Підстави для перевірки, порядок взяття проб ізольованих баластних вод та проведення їх аналізу встановлюються Кабінетом Міністрів України.".

5. Абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"Під час постановки судна в морському порту всі зазначені пристрої опломбовуються у порядку, визначеному законодавством.".

6. У пункті 9 слова "адміністрацію найближчого порту України" замінити словами "капітана найближчого морського порту".

____________

Опрос