Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.06.2015 № 482
действует с 25.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2015 р. N 482

Київ

Деякі питання реалізації Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності), і одержання ними під час участі у Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я;

Порядок встановлення зв'язку інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншими ушкодженнями здоров'я, одержаними особами, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності).

2. Внести до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1317 "Питання медико-соціальної експертизи" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3265; 2012 р., N 42, ст. 1618), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності), і одержання ними під час участі у Революції Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення факту участі осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я (далі - ушкодження здоров'я), одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 р., і одержання ними під час участі у Революції Гідності ушкоджень здоров'я.

2. Для встановлення інвалідності відповідна лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я направляє особу, яка одержала ушкодження здоров'я під час участі у Революції Гідності та звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 р. (далі - особа), за її згодою для проведення медико-соціальної експертизи за місцем її реєстрації, фактичного проживання або лікування.

Медико-соціальна експертна комісія протягом п'яти днів встановлює наявність або відсутність інвалідності в особи, щодо якої подані документи, та видає довідку про групу і причину інвалідності.

3. Рішення про встановлення факту участі особи у Революції Гідності, одержання нею під час участі у Революції Гідності ушкоджень здоров'я та про направлення її для проведення медико-соціальної експертизи для встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями здоров'я, одержаними нею під час участі у Революції Гідності, ухвалюється міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності та одержання ними під час участі у Революції Гідності ушкоджень здоров'я (далі - міжвідомча комісія), що утворюється МОЗ.

Положення про міжвідомчу комісію та її склад затверджуються МОЗ. До складу міжвідомчої комісії входять представники МОЗ, Мінсоцполітики та МВС. До роботи міжвідомчої комісії залучаються також представники громадськості, органів прокуратури та у разі потреби інших державних органів.

4. Для встановлення факту участі особи у Революції Гідності, одержання нею ушкоджень здоров'я під час участі у Революції Гідності та направлення її для проведення медико-соціальної експертизи для встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями здоров'я, одержаними нею під час участі у Революції Гідності, зазначена особа або за її дорученням, оформленим у встановленому законом порядку, представник такої особи надсилає до міжвідомчої комісії заяву встановленого зразка згідно з додатком, копії сторінок паспорта громадянина України, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, серія та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання, копії медичних виписок та довідки медико-соціальної експертної комісії про групу і причину інвалідності.

Міжвідомча комісія вивчає зазначені документи, надсилає необхідні запити, у разі потреби уточнює інформацію про особу, заслуховує пояснення особи, представників державних органів, інших осіб та у місячний строк з дня надходження документів ухвалює рішення про встановлення факту участі особи у Революції Гідності, отримання нею під час участі у Революції Гідності ушкоджень здоров'я та направлення зазначеної особи для проведення медико-соціальної експертизи для встановлення зв'язку інвалідності з ушкодженнями здоров'я, отриманими нею під час участі у Революції Гідності.

Ухвалене міжвідомчою комісією рішення невідкладно надсилається особі, яка подала документи на розгляд.

5. У разі ухвалення негативного рішення про встановлення факту участі особи у Революції Гідності, отримання нею під час участі у Революції Гідності ушкоджень здоров'я, відповідне питання може бути повторно винесене на розгляд міжвідомчої комісії за рішенням її керівника на підставі повторного звернення особи та/або після надходження нової інформації про особу.

6. Міжвідомча комісія може скасувати раніше ухвалене позитивне рішення, зазначене в абзаці другому пункту 4 цього Порядку, у разі виявлення факту підроблення документів або подання недостовірної інформації про особу, або подання особою заяви про позбавлення її статусу інваліда війни.

У разі скасування раніше ухваленого рішення міжвідомча комісія негайно повідомляє про це медико-соціальній експертній комісії та Мінсоцполітики.

7. Рішення міжвідомчої комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

під час участі у Революції Гідності одержав _________________________________________________
                                                                                                                              (дата і місце одержання та

_____________________________________________________________________________________.
                                                                                  характер ушкодження здоров'я)

Вперше за медичною допомогою я звернувся у _______________________________________ 20__ р.
                                                                                                                                         (найменування місяця)

до ___________________________________________________________, що підтверджується копією
                                           (найменування медичного закладу)

виписки з такого медичного закладу, що додається. У подальшому я звертався/не звертався (необхідне підкреслити) кілька разів за медичною допомогою і лікуванням до медичних закладів, що підтверджується/не підтверджується (необхідне підкреслити) копіями медичних виписок, що додаються.

За фактом завдання мені ушкоджень здоров'я я звернувся у
_____________________________ 20___ р. до _____________________________________________.
                  (найменування місяця)                                                                  (найменування правоохоронного органу)

За направленням слідчого пройдена/ не пройдена/ на сьогодні триває (необхідне підкреслити) судово-медична експертиза, за результатами якої мені встановлено такий ступінь тяжкості тілесних ушкоджень: тяжкі/середні/легкі/не встановлено (необхідне підкреслити), що підтверджується/не підтверджується (необхідне підкреслити) довідкою слідчого, копія якої додається.

Мене також направлено для проведення медико-соціальної експертизи, за результатами якої встановлено I/II/III групу інвалідності (необхідне підкреслити), що підтверджується довідкою медико-соціальної експертної комісії, яка додається.

Враховуючи викладене, прошу встановити факт моєї участі у Революції Гідності та одержання мною під час участі у Революції Гідності зазначених ушкоджень здоров'я і направити мене для проведення медико-соціальної експертизи для встановлення зв'язку інвалідності із зазначеними ушкодженнями здоров'я, одержаними мною під час участі у Революції Гідності.

Додаток:

1. Копії сторінок паспорта на ___ арк.

2. Копія довідки медико-соціальної медичної експертизи про групу та причину інвалідності на ___ арк.

3. Копії медичних виписок на ___ арк.

____________
(дата)

____________
(підпис)

 

ПОРЯДОК
встановлення зв'язку інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншими ушкодженнями здоров'я, одержаними особами, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності)

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення зв'язку інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншими ушкодженнями здоров'я (далі - ушкодження здоров'я), одержаними особами, які стали інвалідами внаслідок ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 р. по 30 квітня 2014 року.

2. Для встановлення зв'язку між інвалідністю та ушкодженнями здоров'я, одержаними особою, зазначеною у пункті 1 цього Порядку, зазначена особа або за її дорученням, оформленим у встановленому законом порядку, представник особи подає до медико-соціальної експертної комісії, яка проводила медико-соціальну експертизу щодо такої особи раніше, одержане позитивне рішення міжвідомчої комісії з питань встановлення участі осіб у Революції Гідності та одержання ними під час участі у Революції Гідності ушкоджень здоров'я, що утворюється МОЗ.

3. Медико-соціальна експертна комісія протягом п'яти днів установлює наявність або відсутність зв'язку інвалідності з ушкодженнями здоров'я, одержаними зазначеною у пункті 1 цього Порядку особою, щодо якої подані документи, під час участі у Революції Гідності та у разі прийняття позитивного рішення видає особі, яка подала документи, довідку про групу та причину інвалідності ("поранення, контузія, каліцтво, захворювання, одержане під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності)").

4. Посвідчення інваліда війни та нагрудний знак "Ветеран війни - інвалід" видається відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218).

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності

1. Доповнити Положення пунктом 191 такого змісту:

"191. Причинний зв'язок інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншими ушкодженнями здоров'я, одержаними особами, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності), встановлюється на підставі рішення міжвідомчої комісії з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності та одержання ними під час участі у Революції Гідності ушкоджень здоров'я і висновків лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я.".

2. Пункт 26 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"- одержані під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (у Революції Гідності);".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцятим.

____________

Опрос