Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления нотариусам доступа к Государственному земельному кадастру

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 24.06.2015 № 457
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 червня 2015 р. N 457

Київ

Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2017 року N 509
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2017 року N 509, застосовуються з
1 жовтня 2017 року),
від 27 березня 2019 року N 367,
від 5 червня 2019 року N 477

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 жовтня 2020 року N 948)

Відповідно до частини четвертої статті 461 Закону України "Про нотаріат" та частини першої статті 38 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, що додається.

2. Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2013 р., N 80, ст. 2975; 2014 р., N 97, ст. 2786; 2015 р., N 46, ст. 1472), зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ПОРЯДОК
забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру

1. Цей Порядок визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру (далі - Кадастр) для здійснення пошуку відомостей про зареєстровану земельну ділянку під час вчинення нотаріальних дій щодо такої ділянки (крім посвідчення заповіту) для формування витягу з Кадастру про земельну ділянку.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 509,
яка застосовується з
01.10.2017 р.)

2. Надання нотаріусам доступу до Кадастру здійснюється через веб-сервіси веб-порталу "Публічна кадастрова карта", який є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру та розміщений на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за умови ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та захищеного носія особистих ключів (далі - публічний доступ), або за допомогою програмного забезпечення Кадастру шляхом підключення до нього з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та кваліфікованого електронного підпису та захищеного носія особистих ключів (далі - програмний доступ).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 477,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

21. Відомості Кадастру, отримані за допомогою публічного чи програмного доступу, мають однакову юридичну силу.

(Порядок доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367) 

22. Витяг з Кадастру в електронній формі надається в режимі реального часу та оформлюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

(Порядок доповнено пунктом 22 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367) 

23. Послуги із забезпечення програмного доступу нотаріусів до Кадастру, (підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу) надаються адміністратором Кадастру (далі - адміністратор) на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам безоплатно до моменту підключення шляхом проведення одноденних курсів згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Додаткові інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам на платній основі згідно з договором, укладеним між приватним нотаріусом та адміністратором.

Зазначені послуги, зокрема додаткові, надаються на підставі відповідних договорів, що укладаються між головним територіальним управлінням юстиції, у трудових відносинах з яким перебуває державний нотаріус, та адміністратором.

(Порядок доповнено пунктом 23 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367) 

3. Пошук відомостей про зареєстровану земельну ділянку у Кадастрі здійснюється за її кадастровим номером.

4. Нотаріус вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації, отриманої в результаті доступу до Кадастру, відповідно до законодавства.

5. За видачу витягу з Кадастру про земельну ділянку справляється плата, крім установлених законом випадків, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2015 р., N 46, ст. 1472).

6. Головні територіальні управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у разі звільнення державного нотаріуса або припинення (зупинення) нотаріальної діяльності приватного нотаріуса не пізніше наступного дня письмово повідомляють про це Держгеокадастру. Відповідне повідомлення є підставою для припинення програмного доступу нотаріуса до Кадастру.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру

1. У пункті 188:

1) після слова "Порядку" доповнити словами "(крім нотаріусів)";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання нотаріусам здійснюється його адміністратором за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку та електронного цифрового підпису.

Доступ нотаріусів до Державного земельного кадастру з метою отримання відомостей в електронній формі забезпечується після їх підключення до зазначеного Кадастру.

Послуги із забезпечення доступу нотаріусів до Кадастру, а саме підключення, технічне і технологічне супроводження такого доступу надаються адміністратором Державного земельного кадастру на платній основі згідно з договором між нотаріусом та адміністратором зазначеного Кадастру.".

2. Абзац перший пункту 189 після слова "Порядку" доповнити словами "(крім нотаріусів)".

____________

Опрос