Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений

КМ Украины
Постановление КМ от 17.06.2015 № 401
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2015 р. N 401

Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 липня 2018 року N 550)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 740 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1623; 2009 р., N 74, ст. 2533; 2011 р., N 2, ст. 106, N 101, ст. 3707; 2012 р., N 71, ст. 2870; 2013 р., N 29, ст. 996), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції (далі - суди), а також окремі думки суддів, викладені у письмовій формі.

У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Оприлюднення для загального доступу ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.".

2. Пункти 10 - 14 викласти в такій редакції:

"10. Надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень здійснює суддя або відповідальна особа апарату суду, визначена наказом голови суду.

Копія відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону відповідальної особи, її електронної адреси надсилається адміністраторові Реєстру.

З метою надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень, що виносилися суддями, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру електронної копії судового рішення втратили можливість їх підписання власним електронним цифровим підписом (звільнення судді з посади, припинення повноважень судді, хвороба, відпустка тощо), суди надсилають адміністраторові Реєстру посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису відповідальної особи апарату суду у вигляді архівного файла у форматі zip.

11. Адміністратор реєстру не пізніше ніж протягом робочого дня, що настає після надходження копії наказу про визначення відповідальної особи апарату суду, вносить посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису відповідальної особи апарату суду до списку довірених сертифікатів у Реєстрі.

12. Суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення.

Окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, надсилаються судами в тому самому порядку, що судові рішення, стосовно яких висловлені такі окремі думки.

13. Електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту.

14. Відомості про дату набрання законної сили судовим рішенням надсилаються до Реєстру не пізніше наступного дня після набрання чинності таким рішенням.".

3. У пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

"15. До кожної електронної копії судового рішення додаються такі реєстраційні відомості:";

підпункти 6 - 9 викласти в такій редакції:

"6) єдиний унікальний номер справи;

7) відмітка про розгляд справи в закритому судовому засіданні;

8) відмітка про необхідність оприлюднення судового рішення згідно з вимогами Закону України "Про доступ до судових рішень" через один рік після внесення такого судового рішення до Реєстру;

9) категорія справи;".

4. Пункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

"17. Адміністраторові Реєстру забороняється виключати судові рішення з Реєстру або вносити будь-які зміни до них, крім випадків, що пов'язані з необхідністю виправлення технічної помилки, допущеної під час внесення судового рішення до Реєстру чи ведення Реєстру.

18. У разі виправлення судового рішення відповідно до процесуального закону його текст у Реєстрі не змінюється. До Реєстру додатково вноситься судове рішення, яким внесено зміни до відповідного судового рішення.".

5. У пункті 22:

підпункти 7 і 10 викласти в такій редакції:

"7) єдиний унікальний номер справи, у якій прийнято рішення;";

"10) категорія справи;";

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

"11) пошук судового рішення за контекстом.".

6. Пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. Адміністратор Реєстру здійснює реєстрацію користувача після надходження офіційного листа, підписаного особою, яка дала дозвіл на повний доступ до судових рішень, в якому зазначаються строк дії дозволу, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій надається дозвіл.".

____________

Опрос