Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и критериев предоставления эталонам статуса национальных эталонов и лишения этого статуса

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.06.2015 № 398
редакция действует с 03.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2015 р. N 398

Київ

Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів і позбавлення цього статусу

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1032)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 жовтня 2015 року N 807
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 4 грудня 2019 року N 1032

Відповідно до статті 6 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та критерії надання еталонам статусу національних еталонів і позбавлення цього статусу, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1032)

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ
надання еталонам статусу національних еталонів і позбавлення цього статусу

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1032)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Ці Порядок та критерії визначають процедуру надання первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів, їх реєстрації і позбавлення цього статусу.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 807,
від 04.12.2019 р. N 1032)

2. Критеріями надання первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів є:

1) забезпечення еталоном відтворення, зберігання та передачі значень одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI) з найвищою в державі точністю;

2) ідентифікація еталона та наявність документально оформлених метрологічних і технічних характеристик;

3) створення умов для тривалої роботи еталона і наявність документально оформлених правил його зберігання та застосування.

3. Критеріями надання вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів є:

1) відсутність у державі відповідного первинного еталона;

2) найвищі метрологічні властивості еталона серед еталонів зазначеної одиниці, що є в державі;

3) наявність підтвердних документів щодо простежуваності значення величини еталона;

4) невизначеність вимірювання еталона за результатами його калібрування відповідає застосуванню еталона за призначенням;

5) ідентифікація еталона та наявність документально оформлених метрологічних і технічних характеристик;

6) створення умов для тривалої роботи еталона і наявність документально оформлених правил його зберігання та застосування.

4. Для надання первинним і вторинним еталонам статусу національних еталонів науковий метрологічний центр, підприємство чи організація, яка зберігає еталон (далі - організація - зберігач еталона), подає Мінекономіки заяву, складену у довільній формі, до якої додаються у двох примірниках:

1) паспорт еталона;

2) правила зберігання та застосування еталона, що визначаються організацією - зберігачем еталона;

3) пропозиції щодо призначення вченого зберігача національного еталона;

4) матеріали з питань дослідження метрологічних властивостей еталона.

Визначення метрологічних властивостей еталона може підтверджуватися результатами його звірення з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

5) довідка про додержання критеріїв, визначених у пунктах 2 і 3 цих Порядку та критеріїв, яка складається організацією - зберігачем еталона з урахуванням методичних рекомендацій, що затверджуються Мінекономіки.

Форми паспорта еталона, правил його зберігання та застосування і пропозиції щодо призначення вченого зберігача еталона визначаються ДСТУ 3231 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування".

5. Мінекономіки протягом 60 робочих днів з дня одержання документів, передбачених пунктом 4 цих Порядку та критеріїв, розглядає їх та приймає рішення про надання еталону статусу національного еталона.

У разі подання зазначених документів у неповному обсязі, їх невідповідності пункту 4 цих Порядку та критеріїв або недостовірних відомостей, що містяться в документах, Мінекономіки не пізніше 15 робочих днів з дня одержання таких документів письмово повідомляє організації - зберігачу еталона про відмову в наданні еталону статусу національного еталона із зазначенням підстав та повертає пакет документів такій організації.

У разі усунення організацією - зберігачем еталона причин, що стали підставою для відмови, повторний розгляд документів здійснюється Мінекономіки у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження необхідних документів.

6. Рішення про надання еталону статусу національного еталона та призначення вченого зберігача національного еталона затверджуються наказом Мінекономіки.

У разі недодержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона або надання створеному (удосконаленому) еталону статусу національного, з метрологічними характеристиками, які перевищують характеристики існуючого національного еталона, Мінекономіки приймає рішення про позбавлення такого еталона статусу національного.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1032)

Рішення про позбавлення еталона статусу національного еталона затверджується наказом Мінекономіки, копія наказу надсилається організації - зберігачу еталона.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1032)

7. Реєстрація національних еталонів здійснюється Мінекономіки з метою їх обліку та ідентифікації одночасно з наданням їм статусу національних еталонів.

Під час реєстрації національному еталону присвоюється реєстраційний номер, який складається з індексу еталона, номера відповідного виду вимірювань, порядкового номера національного еталона у відповідному виді вимірювань та року надання еталону статусу національного еталона.

Реєстраційний номер національного еталона присвоюється наказом Мінекономіки одночасно з наданням еталону статусу національного еталона, копія наказу надсилається організації - зберігачу еталона.

Мінекономіки забезпечує розміщення та оновлення на офіційному веб-сайті інформації про зареєстровані національні еталони та позбавлені статусу національного еталона.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1032)

(Порядок та критерії доповнено пунктом 7 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 807)

____________

Опрос