Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения функционирования Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 27.05.2015 № 376
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2015 р. N 376

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 серпня 2015 року N 626
,
від 14 грудня 2016 року N 950

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 січня 2020 року N 5)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції у складі згідно з додатком.

2. Затвердити перелік напрямів діяльності із започаткування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

(постанову доповнено новим пунктом 2 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2015 р. N 626)

3. Міжвідомчій робочій групі з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції сприяти здійсненню заходів відповідно до напрямів за переліком, затвердженим цією постановою.

(постанову доповнено новим пунктом 3 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2015 р. N 626,
у зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 4) 

4. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 54

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції

Перший заступник Міністра юстиції, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра юстиції, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Представник структурного підрозділу Мін'юсту з питань антикорупційної політики, секретар міжвідомчої робочої групи

Керівник структурного підрозділу Мін'юсту з питань антикорупційної політики

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (за згодою)

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (за згодою)

Представники структурних підрозділів Мін'юсту

Представник МВС

Представник Мінекономрозвитку

Представник Мінфіну

Представник Адміністрації Держспецзв'язку

Представник ДМС

Представник ДФС

Представник Держгеокадастру

Представник Держаудитслужби

Представник Держфінмоніторингу

Представник Нацдержслужби

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Представник Національного антикорупційного бюро (за згодою)

Представник Світового банку (за згодою)

Представник Програми розвитку ООН (за згодою)

Представник Європейської Комісії (за згодою)

Представник Організації економічного співробітництва та розвитку (за згодою)

Представники інших міжнародних організацій (за згодою)

Представники інститутів громадянського суспільства (за згодою)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2015 р. N 626,
 від 14.12.2016 р. N 950)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції

1. Міжвідомча робоча група з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - міжвідомча робоча група) є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) проведення аналізу потреб та підготовка плану дій із забезпечення функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство);

2) підготовка з урахуванням міжнародних стандартів і кращих іноземних практик пропозицій щодо:

визначення територіальної та штатної структури, штатного розпису та кошторису Національного агентства;

розроблення нормативно-правових актів, що регулюють здійснення Національним агентством своїх повноважень та функцій;

здійснення повноважень Національного агентства, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", зокрема у частині здійснення фінансового контролю (заповнення, контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначення форми таких декларацій, порядку їх зберігання та оприлюднення, проведення моніторингу способу життя суб'єктів декларування), запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

3) сприяння вирішенню питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Національного агентства;

4) сприяння здійсненню координації центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

5) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів для забезпечення функціонування Національного агентства на належному рівні.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз та готує пропозиції щодо забезпечення функціонування Національного агентства;

11) сприяє здійсненню заходів відповідно до переліку напрямів діяльності із започаткування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого цією постановою;

(пункт 4 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2015 р. N 626)

2) розглядає пропозиції державних органів, представників міжнародних організацій, інститутів громадянського суспільства щодо забезпечення функціонування Національного агентства;

3) здійснює координацію проектів міжнародної технічної допомоги з питань функціонування Національного агентства;

4) подає Кабінетові Міністрів України та Національному агентству розроблені за результатами своєї роботи пропозиції, у тому числі щодо необхідності прийняття нормативно-правових актів.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників міжнародних організацій та незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

5) мати інші права, що визначені актом Кабінету Міністрів України.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови або за дорученням голови інший член міжвідомчої робочої групи.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мін'юст.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2015 р. N 626)

 

ПЕРЕЛІК
напрямів діяльності із започаткування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції

1. Підготовка та внесення змін до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 170 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 28, ст. 81).

2. Зупинення роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - конкурсна комісія) та отримання матеріалів від кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство).

3. Розміщення інформації про зупинення роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Агентства на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та в засобах масової інформації.

4. Підготовка та подання до Верховної Ради України запиту щодо визначення кандидатури для включення до складу конкурсної комісії.

5. Розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України оголошення про проведення ініціативних зборів громадських об'єднань для обрання кандидатів до складу конкурсної комісії.

6. Проведення ініціативних зборів громадських об'єднань для обрання кандидатів до складу конкурсної комісії.

7. Подання Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо складу конкурсної комісії для подальшого затвердження Кабінетом Міністрів України.

8. Розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформації про затвердження складу конкурсної комісії.

9. Проведення першого засідання конкурсної комісії в оновленому складі.

10. Затвердження критеріїв оцінювання кандидатів на посади членів Агентства.

11. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України відомостей щодо кандидатів на посади членів Агентства.

12. Проведення добору кандидатів на посади членів Агентства та подання пропозицій Прем'єр-міністру України.

13. Проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади членів Агентства.

14. Призначення Кабінетом Міністрів України членів Агентства за результатами конкурсу.

(постанову доповнено переліком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.08.2015 р. N 626)

____________

Опрос