Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обеспечения деятельности приемных семей, детских домов семейного типа, переместившихся со временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе или района проведения антитеррористической операции и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 04.06.2015 № 356
редакция действует с 01.06.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2015 р. N 356

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 травня 2019 року N 436

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

(назва Порядку у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (далі - державна соціальна допомога та грошове забезпечення).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

2. У цьому Порядку терміни "тимчасово окупована територія", "район проведення антитерористичної операції", "внутрішньо переміщена особа" вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про боротьбу з тероризмом", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".

Забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

3. У разі переміщення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до іншої адміністративно-територіальної одиниці прийомні батьки, батьки-вихователі звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи) із заявою про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі - довідка).

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

Після видачі довідки уповноважені органи протягом доби інформують відповідну службу у справах дітей про переміщення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

4. Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу після отримання інформації про переміщення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу відвідує протягом трьох робочих днів сім'ю та інформує Мінсоцполітики, служби у справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій про їх переміщення.

5. Рішення про забезпечення функціонування прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною у м. Києві держадміністрацією, виконавчим комітетом міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган, який прийняв рішення) за поданням служби у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування сім'ї на підставі поданої прийомними батьками та батьками-вихователями заяви про забезпечення функціонування прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу разом з копіями таких документів (у разі їх наявності):

рішення про створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування дітей до прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу;

свідоцтва про народження дитини;

паспорта громадянина України.

6. У разі відсутності у прийомних батьків, батьків-вихователів рішення про створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування дітей до прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу чи копії такого рішення відповідна служба у справах дітей протягом доби надсилає до Мінсоцполітики запит стосовно надання витягу з електронної обліково-статистичної картки кожної дитини, яка виховується в прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, та соціального паспорта прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу з Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

7. Мінсоцполітики протягом трьох робочих днів після надходження запиту надсилає зазначені витяги до відповідної служби у справах дітей.

8. Орган, який прийняв рішення, на підставі заяви прийомних батьків та батьків-вихователів про забезпечення функціонування прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу та документів, отриманих відповідною службою у справах дітей, протягом 10 робочих днів приймає рішення про забезпечення функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

9. Орган, який прийняв рішення, несе відповідальність за забезпечення функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу та створює умови для забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до законодавства.

10. Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що перемістилася з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в складі прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, вносить відомості про таку дитину до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, з окремою позначкою відповідно до пункту 77 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561).

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

11. На підставі прийнятого рішення про забезпечення функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу прийомні батьки, батьки-вихователі та орган, який прийняв рішення, за фактичним місцем проживання чи перебування сім'ї укладають договір про забезпечення функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу (далі - договір) за формою згідно з додатками 1 і 2.

12. Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу надсилає службі у справах дітей облдержадміністрації за місцем створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу копію рішення та договору.

13. Рішення про припинення дії договору, ліквідацію дитячого будинку сімейного типу, влаштування або вибуття дітей із прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу приймається органом, який прийняв рішення, відповідно до вимог Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926), та Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925).

14. Контроль за умовами утримання, навчання та виховання дітей-вихованців, прийомних дітей здійснюють служби у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

15. Соціальне супроводження прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

16. Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу готує звіт про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що подається працівником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділу міліції за період їх функціонування за фактичним місцем проживання чи перебування, та один раз на рік надсилає його копію службі у справах дітей облдержадміністрації за місцем створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

Матеріальне забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

(назва розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

17. Державна соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються або продовжують виплачуватися уповноваженими органами відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 81 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 293; 2008 р., N 93, ст. 3074).

18. У разі відсутності документів, необхідних для призначення або продовження виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, уповноважений орган в одноденний строк надсилає до державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики" запит щодо отримання електронної особової справи одержувача таких виплат.

19. Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики" протягом трьох робочих днів формує електронну справу отримувача виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення і направляє її до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання чи перебування отримувача та одночасно інформує уповноважений орган за місцем реєстрації отримувача про продовження таких виплат.

20. Виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям продовжуються за їх фактичним місцем проживання чи перебування з дати прийняття рішення про забезпечення функціонування прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу без довідки-атестата за місцем реєстрації.

Після надходження довідки-атестата обсяг виплат коригується та поновлюється з часу їх припинення.

Відповідальність за подання неправдивих відомостей для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення

21. Уповноважений орган має право перевіряти достовірність документів, поданих для призначення та виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення.

22. У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки зобов'язані повідомити про це уповноваженому органу для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги, але не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання ними такої інформації.

23. Суми державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із завідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування переїзду до іншої адміністративно-територіальної одиниці тощо), стягуються згідно із законом.

 

ДОГОВІР
про забезпечення функціонування прийомної сім'ї

______________________
(населений пункт)

___ ____________ 20__ р. N ____

_____________________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування органу, що прийняв рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                                        про забезпечення функціонування прийомної сім'ї)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і прийомні батьки _____________________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                          ким і коли виданий)
які перемістилися з ____________________________________________________________________
                                                                                               (адреса попереднього місця проживання)
та проживають _______________________________________________________________________,
                                                                                                (адреса нового місця проживання)
уклали цей договір про забезпечення діяльності прийомної сім'ї, до якої влаштовані:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові дітей)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1. Прийомні батьки зобов'язуються:

1) створити належні умови для всебічного розвитку дітей, здобуття ними освіти, підготовки до самостійного життя;

2) захищати права та інтереси дітей;

3) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;

4) співпрацювати з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під час здійснення соціального супроводження, з відповідними службами у справах дітей, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань відповідно до законодавства;

5) у разі виникнення у прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання і навчання прийомних дітей повідомляти про це службі у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування сім'ї;

6) у роботі з дітьми дотримуватися вимог законодавства про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

7) використовувати у повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, надану дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомній сім'ї.

2. Прийомні батьки несуть відповідальність за прийомних дітей згідно із законодавством.

3. ___________________________________________________________________________________
                                                                            (повне найменування органу, що прийняв рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                                          про забезпечення функціонування прийомної сім'ї)

зобов'язується:

1) нести відповідальність за функціонування прийомної сім'ї та створювати належні умови для забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до законодавства;

2) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та організацій, пов'язаної із захистом прав дітей, та нести відповідальність за функціонування прийомної сім'ї згідно із законодавством;

3) забезпечити соціальне супроводження прийомної сім'ї, закріплення за нею соціального працівника;

4) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей.

4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями.

5. Дію цього договору може бути припинено за згодою сторін.

6. У разі порушення або неналежного виконання умов цього договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

7. Договір укладається у трьох примірниках - по одному для кожної із сторін та відповідної служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Цей договір набирає чинності з дня його підписання.

9. У разі повернення сім'ї до постійного місця проживання або переїзду до іншої адміністративно-територіальної одиниці цей договір втрачає чинність.

___________________________________
(повне найменування органу, що

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові

___________________________________
прийняв рішення про забезпечення

___________________________________
прийомних батьків)

___________________________________
функціонування прийомної сім'ї)

___________________________________

___________________________________
(адреса)

___________________________________
(місце проживання)

___________________________________

___________________________________
(контактний номер телефону батьків)

___________________________________
(розрахунковий рахунок)

___________________________________
(розрахунковий рахунок)

___________________________________
(прізвище, посада

___________________________________

___________________________________
керівника органу

___________________________________
(підпис)

___________________________________
(підпис)
___________________________________

М. П.

___________________________________
(підпис)
___________________________________

 

ДОГОВІР
про забезпечення функціонування
дитячого будинку сімейного типу

______________________
(населений пункт)

___ ____________ 20__ р. N ___

_____________________________________________________________________________________
                                                                  (повне найменування органу, що прийняв рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                       про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і батьки-вихователі ____________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                              число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             ким і коли виданий)
які перемістилися з ____________________________________________________________________
                                                                                           (адреса попереднього місця проживання)
та проживають _______________________________________________________________________,
                                                                                              (адреса нового місця проживання)
уклали цей договір про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу, до якого влаштовані:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові дітей)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1. Батьки-вихователі зобов'язуються:

1) у роботі з дітьми дотримуватися вимог законодавства про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

2) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;

3) співпрацювати з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під час здійснення соціального супроводження та з відповідними службами у справах дітей, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань відповідно до законодавства;

4) брати участь у різних формах підвищення кваліфікації;

5) у разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей повідомляти про це службі у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування сім'ї;

6) використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу.

2. Батьки-вихователі несуть відповідальність за вихованців та за діяльність дитячого будинку сімейного типу згідно із законодавством.

3. ___________________________________________________________________________________
                                                       (повне найменування органу, що прийняв рішення про забезпечення _____________________________________________________________________________________
                                                                    функціонування дитячого будинку сімейного типу)

зобов'язується:

1) нести відповідальність за функціонування дитячого будинку сімейного типу та створювати умови для забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до законодавства;

2) у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання дитячого будинку сімейного типу, перераховувати щомісяця до 20 числа на особові рахунки обох батьків-вихователів у банківській установі або виплачувати через державні підприємства поштового зв'язку кошти в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку;

3) щомісяця виплачувати грошове забезпечення батькам-вихователям;

4) забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу;

5) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей.

4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями.

5. У разі порушення або неналежного виконання умов цього договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

6. Дію цього договору може бути припинено за згодою сторін.

7. Договір укладається у трьох примірниках - по одному для кожної із сторін та відповідної служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Цей договір набирає чинності з дня його підписання.

9. У разі повернення сім'ї до постійного місця проживання або переїзду до іншої адміністративно-територіальної одиниці цей договір втрачає чинність.

____________________________________
(повне найменування органу, що прийняв рішення

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові

____________________________________
про забезпечення функціонування

____________________________________
батьків-вихователів)

____________________________________
дитячого будинку сімейного типу)

____________________________________
(адреса)

____________________________________
(адреса)

____________________________________
(контактний номер телефону)

____________________________________
(розрахунковий рахунок)

____________________________________
(розрахунковий рахунок)

____________________________________
(прізвище, посада керівника органу)

____________________________________
(підпис)

____________________________________
(підпис)

М. П.

____________________________________
(підпис)

____________

Опрос