Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реформирование региональных систем здравоохранения для осуществления мер по выполнению совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 27.05.2015 № 350
редакция действует с 18.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2015 р. N 350

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 року N 324
,
від 16 травня 2018 року N 378

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", що додаються.

11. Установити, що під час реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", кошти для реалізації якого передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, не застосовуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

(постанову доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 р. N 324)

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Угодою про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 р. N 8475-UA.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які передбачені в державному бюджеті за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.

3. Розпорядниками субвенції є:

структурні підрозділи з питань охорони здоров'я Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Львівської, Полтавської і Рівненської облдержадміністрацій;

структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства та будівництва Волинської, Дніпропетровської та Рівненської облдержадміністрацій;

виконавчий орган Вінницької міської ради.

4. Субвенція надається в обсягах, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, і використовується для виконання затвердженого МОЗ плану заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (далі - проект).

5. Розпорядники субвенції в рамках виконання проекту:

здійснюють закупівлю товарів, робіт, послуг згідно з планом закупівель у централізованому порядку для закладів охорони здоров'я відповідної області та м. Вінниці і укладають відповідні договори. Закупівлі здійснюються в межах доведеного МОЗ обсягу субвенції на їх фінансування;

беруть зобов'язання щодо здійснення видатків, пов'язаних з реалізацією проекту, в межах затверджених кошторисів. Зазначені зобов'язання підлягають відповідному коригуванню в разі невиконання на кінець року плану надходжень субвенції до спеціального фонду державного бюджету;

здійснюють у межах затверджених кошторисів видатки для виконання зобов'язань перед постачальниками товарів (виконавцями робіт, надавачами послуг);

забезпечують відповідно до законодавства, Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 р. N 8475-UA і порядку підготовки реєстрів планових зобов'язань та звітів за проектом, що передбачені Операційним посібником проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", затвердженим МОЗ, підготовку реєстрів планових зобов'язань, звітів, зберігання фінансових та інших документів, ведення бухгалтерського обліку та доступ аудиторів до проведення аудиту в рамках реалізації проекту.

6. Розпорядники субвенції здійснюють у централізованому порядку закупівлю товарів, робіт, послуг для закладів охорони здоров'я відповідної області та м. Вінниці.

7. Передача оборотних та необоротних активів, придбаних за субвенцією, здійснюється розпорядниками субвенції закладам охорони здоров'я за розпорядженням голови відповідної облдержадміністрації у порядку, визначеному законодавством.

8. Замовники робіт із проведення капітального ремонту, реконструкції та капітального будівництва відповідних об'єктів закладів охорони здоров'я, передбачених проектом (далі - об'єкти), визначаються на підставі розпоряджень голів відповідних облдержадміністрацій.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 р. N 378)

Замовник будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології визначається на підставі відповідного рішення Вінницької міської ради.

9. Акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), готовності об'єктів до експлуатації перед їх підписанням замовником та виконавцем робіт (надавачем послуг) підлягають погодженню з установою, організацією, органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на балансі (у власності) яких перебуває об'єкт.

10. Розроблення проектної документації на проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва об'єктів здійснюється в установленому законодавством порядку за рахунок визначених відповідними обласними радами та Вінницькою міською радою джерел фінансування, крім субвенції.

11. Замовник робіт з проведення капітального ремонту, реконструкції та капітального будівництва відповідних об'єктів забезпечує в установленому законодавством порядку технічний нагляд за рахунок визначених відповідними обласними радами та Вінницькою міською радою джерел фінансування, крім субвенції.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 р. N 378)

Технічний нагляд за будівництвом Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології здійснюється замовником із залученням компанії, що здійснює інженерний та консультативний нагляд за будівництвом згідно з вимогами Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

12. Після введення в експлуатацію об'єкта будівництва - Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології за рішенням Вінницької міської ради замовником здійснюється передача об'єкта на баланс установи, організації, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, на балансі (у власності) яких перебуває об'єкт, у визначеному законодавством порядку.

13. Річні обсяги субвенції затверджуються в установленому порядку в кошторисах розпорядників субвенції на фінансування заходів з реалізації проекту в межах призначень, визначених планом заходів з реалізації проекту.

У разі порушення розпорядниками субвенції строків, визначених у плані заходів з реалізації проекту, або перевиконання зазначеного плану понад план надходжень субвенції МОЗ має право подавати пропозиції Мінфіну щодо внесення змін до розпису асигнувань стосовно зазначеної субвенції в установленому законодавством порядку.

14. МОЗ на підставі даних зведених реєстрів планових зобов'язань, отриманих і зареєстрованих згідно з вимогами Операційного посібника проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" готує і подає Мінфіну платіжні документи для забезпечення надходження субвенції на відповідні рахунки в Казначействі.

Після надходження субвенції МОЗ готує в установленому законодавством порядку і подає Казначейству розподіл відкритих асигнувань у розрізі уповноважених органів на рівні відповідних місцевих бюджетів, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для перерахування субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в територіальних органах Казначейства, з подальшим перерахуванням на рахунки розпорядників субвенції за місцевими бюджетами, визначених рішенням відповідної місцевої ради.

15. Казначейство після надходження від МОЗ розподілу відкритих асигнувань у розрізі уповноважених органів на рівні відповідних місцевих бюджетів, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, перераховує із спеціального фонду державного бюджету субвенцію на рахунки відповідних місцевих бюджетів з подальшим перерахуванням на рахунки розпорядників субвенції, відкриті в територіальних органах Казначейства.

16. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

17. За заявками на зняття позики, оформленими відповідно до положень Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 р. N 8475-UA, субвенція може надаватися розпоряднику субвенції шляхом перерахування з рахунка позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку постачальникам товарів (виконавцям робіт, надавачам послуг) за договорами, укладеними розпорядником субвенції у рамках реалізації проекту, на виконання грошових зобов'язань розпорядника субвенції за такими договорами.

Позика, перерахована з рахунка позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку згідно з цим пунктом, вважається субвенцією, що передана з державного до місцевого бюджету, з місцевого бюджету - розпоряднику субвенції, від розпорядника субвенції - постачальнику товарів (виконавцю робіт, надавачу послуг) у сумі гривневого еквівалента перерахованих коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день перерахування, або в разі здійснення Міжнародним банком реконструкції та розвитку платежу в гривні - в сумі такого платежу.

Відображення у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності зазначених у цьому пункті операцій у частині доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції здійснюється на підставі інформації МОЗ про здійснені перерахування з рахунка позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що подається головному розпорядникові коштів місцевого бюджету і розпорядникові субвенції за формою згідно з додатком 1. Казначейству подається розпорядження за формою згідно з додатком 2.

18. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 10 числа МОЗ інформацію про її використання за встановленою Міністерством формою.

19. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа МОЗ про обсяги перерахування субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів і заходів.

20. Казначейство зберігає на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції на рахунках спеціального фонду розпорядників субвенції для здійснення видатків, пов'язаних з реалізацією проекту в наступному бюджетному періоді.

21. Розпорядники субвенції протягом трьох місяців з дати закриття проекту можуть здійснювати оплату за товари, роботи, послуги, які були отримані, але не оплачені на таку дату.

Залишок субвенції, не використаний розпорядниками субвенції протягом трьох місяців з дати закриття проекту, повертається на рахунок МОЗ для повернення на рахунок Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

22. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за цільовим та ефективним її витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку, залучених Україною відповідно до
Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 р. N 8475-UA для виконання спільного проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

Номер проекту ______________________

Код позики _________________________

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________

__________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали)

 

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА

Головний розпорядник коштів: Міністерство охорони здоров'я

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___
від _______________ 20__ року

Відобразити в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення плану заходів з реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" операції за спеціальним фондом за такими кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків і кредитування бюджетів:

_____________________
(посада)

__________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

(Порядок та умови у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 р. N 324)

____________

Опрос