Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка поставки вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов во время особого периода, введения чрезвычайного положения, проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии и в период проведения антитеррористической операции

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.02.2015 № 345
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 лютого 2015 р. N 345

Київ

Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 1011,
від 11.04.2018 р. N 299)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2017 року N 1011
,
від 11 квітня 2018 року N 299
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 1011,
від 11.04.2018 р. N 299)

2. Державним органам, що згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464 "Питання державного оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1402; 2013 р., N 68, ст. 2485; 2014 р., N 10, ст. 329) визначені державними замовниками з оборонного замовлення, привести власні нормативно-правові акти щодо постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції у відповідність із цією постановою.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 299)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 1011,
від 11.04.2018 р. N 299)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості механізму постачання (у тому числі прийняття на озброєння (постачання) в умовах особливого періоду, надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції (далі - особливий період) озброєння, військової і спеціальної техніки (далі - військова техніка) та боєприпасів, що розроблені підприємствами України за державним оборонним замовленням, за власні кошти таких підприємств або кошти іноземної держави, а також військової техніки іноземного виробництва.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 1011,
від 11.04.2018 р. N 299)

Після закінчення умов особливого періоду державним замовником приймається рішення про зняття з експлуатації військової техніки та боєприпасів, що допущені до експлуатації на особливий період, або прийняття її на озброєння (постачання) в установленому порядку.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 1011)

2. У цьому Порядку термін "визначальні відомчі випробування" означає випробування, що проводяться комісією державного замовника для визначення значень характеристик зразка військової техніки із встановленими значеннями показників точності та (або) достовірності.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державне оборонне замовлення", постанові Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. N 120 "Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 16, ст. 559) та нормативних документах.

3. Організація та порядок проведення визначальних відомчих випробувань військової техніки, права та обов'язки членів комісії визначаються наказами державного замовника.

Державні замовники для допуску до експлуатації зразка військової техніки або боєприпасу (прийняття на озброєння) можуть використовувати результати визначальних відомчих випробувань, які проведені іншим державним замовником.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 299)

4. Порядок ведення обліку та використання військової техніки, що надходить як матеріально-технічна допомога (у тому числі міжнародна), визначається наказами відповідного центрального органу державної влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів.

5. Діяльність з розроблення, поставлення на виробництво та виробництва зразків військової техніки та боєприпасів у разі потреби провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 1011)

Порядок постачання зразків військової техніки, що розробляються за державним оборонним замовленням

6. Рішення про необхідність прискореного завершення дослідно-конструкторських робіт з розроблення зразка військової техніки за державним оборонним замовленням, що виготовлений та перебуває на етапі проведення попередніх випробувань, приймається державним замовником у разі виникнення нагальної потреби в особливий період.

7. Державним замовником разом з підприємством - головним виконавцем дослідно-конструкторських робіт з розроблення зразка військової техніки вносяться зміни до державного контракту з оборонного замовлення (далі - державний контракт) у частині визначення умов прискореного завершення таких робіт.

8. Попередні випробування проводяться відповідно до програми державних випробувань.

9. У разі отримання позитивних результатів попередніх випробувань державний замовник приймає рішення про серійне виробництво зразка військової техніки згідно з документацією головного конструктора.

10. Державний замовник подає Мінекономіки пропозиції щодо внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення на відповідний бюджетний період відповідно до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464 "Питання державного оборонного замовлення".

11. Державний замовник здійснює кодифікацію предмета постачання, вводить його до штатів і табелів до них та видає наказ про прийняття зразка військової техніки на озброєння (постачання).

12. Умови здійснення розробником авторського супроводження (нагляду) визначаються в державному контракті.

Порядок постачання зразків військової техніки, що розроблені підприємствами України за власні кошти або кошти іноземної держави, серійне виробництво яких здійснюється для постачання на експорт

13. Потреба у забезпеченні зразками військової техніки, що розроблені підприємствами України за власні кошти або кошти іноземної держави, серійне виробництво яких здійснюється для постачання на експорт, визначається державним замовником у разі виникнення нагальної потреби в особливий період.

14. Рішення про експлуатацію зразка військової техніки в особливий період державний замовник приймає за результатами вивчення заявлених розробником тактико-технічних характеристик такого зразка, перевірки робочої конструкторської документації та ознайомлення з результатами попередніх випробувань (у разі їх наявності).

15. Державний замовник здійснює кодифікацію предмета постачання, вводить його до штатів і табелів до них та видає наказ про допуск до експлуатації зразка військової техніки на особливий період (далі - наказ про допуск до експлуатації).

16. На підставі наказу про допуск до експлуатації державний замовник подає Мінекономіки пропозиції щодо внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення на відповідний бюджетний період для його закупівлі відповідно до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.

17. Контроль якості виробництва та прийняття військової техніки здійснюється представництвами державного замовника на підприємствах, в установах і організаціях згідно з вимогами наявної робочої конструкторської документації на відповідний зразок військової техніки.

18. Державний замовник забезпечує проведення підконтрольної експлуатації та визначальних відомчих випробувань, за результатами яких може бути прийнято рішення про прийняття зразка військової техніки на озброєння (постачання).

19. Умови здійснення розробником авторського супроводження (нагляду) визначаються у державному контракті.

Порядок постачання зразків військової техніки, що розроблені підприємствами України за власні кошти або кошти іноземної держави, серійне виробництво яких не здійснюється

20. Потреба в забезпеченні зразками військової техніки, що розроблені підприємствами України за власні кошти або кошти іноземної держави, серійне виробництво яких не здійснюється, визначається державним замовником у разі виникнення нагальної потреби в особливий період.

21. Державний замовник вивчає заявлені розробником тактико-технічні характеристики зразка військової техніки, перевіряє робочу конструкторську документацію та ознайомлюється з результатами попередніх випробувань (у разі їх наявності).

22. Державний замовник у разі заінтересованості організовує проведення визначальних відомчих випробувань зразка військової техніки за програмою проведення перевірки заявлених розробником основних тактико-технічних характеристик.

23. У разі отримання позитивних результатів визначальних відомчих випробувань державний замовник здійснює кодифікацію предмета постачання, вводить його до штатів і табелів до них та видає наказ про допуск до експлуатації.

24. На підставі наказу про допуск до експлуатації зразка військової техніки на особливий період державний замовник подає Мінекономіки пропозиції щодо внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення на відповідний бюджетний період для його закупівлі відповідно до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.

25. Контроль якості виробництва та прийняття військової техніки здійснюється представництвами державного замовника на підприємствах, в установах і організаціях згідно з вимогами наявної робочої конструкторської документації на відповідний зразок військової техніки.

26. Державний замовник забезпечує проведення підконтрольної експлуатації (державних випробувань) для підтвердження всіх тактико-технічних характеристик, за результатами яких може бути прийнято рішення про прийняття зразка військової техніки на озброєння (постачання).

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 299)

27. Умови здійснення розробником авторського супроводження (нагляду) визначаються у державному контракті.

Порядок постачання зразків військової техніки іноземного виробництва

28. Потреба в забезпеченні конкретним зразком військової техніки іноземного виробництва визначається державним замовником у разі виникнення нагальної потреби в особливий період.

29. Зразок військової техніки іноземного виробництва повинен перебувати на озброєнні (в експлуатації) в армії країни-виробника або постачатися на експорт для потреб оборони інших країн.

Державний замовник може здійснювати закупівлю зразка військової техніки іноземного виробництва, що знятий з озброєння (експлуатації) країною-виробником у зв'язку з переозброєнням, у разі наявності у такого зразка залишкового ресурсу та строку зберігання.

30. Постачання зразків військової техніки іноземного виробництва може здійснюватися із залученням суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів військового призначення (далі - суб'єкт) або безпосередньо державним замовником.

31. За зверненням державного замовника суб'єкт опрацьовує питання щодо можливості укладення контракту на закупівлю або передачу зразка військової техніки іноземного виробництва.

32. У разі подання суб'єктом інформації про можливість здійснення закупівлі зразка військової техніки іноземного виробництва державний замовник подає Мінекономіки пропозиції щодо внесення змін до основних показників державного оборонного замовлення на відповідний бюджетний період для його закупівлі відповідно до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.

33. У разі виділення необхідного бюджетного фінансування державний замовник укладає із суб'єктом державний контракт.

34. Після укладення державного контракту суб'єкт вживає заходів для укладення з іноземним виробником відповідного зовнішньоекономічного контракту на постачання військової техніки відповідно до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням.

Зовнішньоекономічним контрактом повинні передбачатися умови щодо:

постачання військової техніки та її комплектності;

підготовки (навчання) українських фахівців для експлуатації і обслуговування зразка військової техніки та отримання відповідних навчально-тренувальних засобів (тренажерів, стендів тощо);

подання експлуатаційної та ремонтної документації, підготовленої визначеною державним замовником мовою;

забезпечення технічної підтримки на визначений державним контрактом період та авторського супроводження (нагляду).

35. Державний замовник після надходження військової техніки здійснює кодифікацію предмета постачання, вводить його до штатів і табелів до них та видає наказ про допуск до експлуатації.

36. Державний замовник забезпечує проведення підконтрольної експлуатації та визначальних відомчих випробувань, за результатами яких може бути прийнято рішення про прийняття зразка військової техніки на озброєння (постачання).

Особливості постачання боєприпасів, що розроблені підприємствами України за власні кошти або кошти іноземної держави, серійне виробництво яких не здійснюється

37. Нагальна потреба у забезпеченні в особливий період боєприпасами, що розроблені підприємствами України за власні кошти або кошти іноземної держави, серійне виробництво яких не здійснюється, визначається державним замовником.

38. Під час організації закупівлі боєприпасів відповідно до потреб державний замовник вивчає заявлені розробником тактико-технічні характеристики зразка боєприпасів, перевіряє наявний комплект робочої конструкторської документації для їх виготовлення. За умови відповідності зразків боєприпасів тактико-технічним характеристикам розробник за участю представників замовника проводить попередні випробування боєприпасів за програмами і методиками, які розробляються науково-дослідними установами замовника.

У разі отримання позитивних результатів попередніх випробувань та розгляду поданого розробником техніко-економічного обґрунтування державний замовник:

розробляє програму і методику визначальних відомчих випробувань;

приймає рішення щодо необхідності включення до основних показників державного оборонного замовлення закупівлі боєприпасів для проведення визначальних відомчих випробувань;

здійснює закупівлю необхідної кількості боєприпасів для проведення визначальних відомчих випробувань відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель та охорони державної таємниці;

організовує та забезпечує проведення визначальних відомчих випробувань.

У разі отримання негативних результатів визначальних відомчих випробувань розробник відшкодовує замовнику витрати, пов'язані із закупівлею необхідної для проведення визначальних відомчих випробувань кількості боєприпасів та забезпеченням проведення таких випробувань.

Умови проведення визначальних відомчих випробувань, порядок відшкодування витрат у разі отримання негативних результатів визначаються в державному контракті, укладеному між замовником та розробником.

39. У разі отримання позитивних результатів визначальних відомчих випробувань державний замовник здійснює кодифікацію предмета постачання, видає наказ про допуск до експлуатації.

40. Контроль якості виробництва та прийняття боєприпасів здійснюється представництвами державного замовника на підприємствах, в установах і організаціях відповідно до законодавства.

41. Державний замовник забезпечує проведення підконтрольної експлуатації (державних випробувань), за результатами яких може бути прийнято рішення про прийняття зразка боєприпасів на озброєння (постачання).

(пункт 41 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 р. N 299)

42. Умови здійснення розробником авторського супроводження (нагляду) визначаються у державному контракті.

(Порядок доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 1011)

____________

Опрос