Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка перевода дачных и садовых домов, соответствующих государственным строительным нормам, в жилые дома

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 29.04.2015 № 321
редакция действует с 29.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. N 321

Київ

Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 червня 2017 року N 420
,
від 13 травня 2020 року N 399

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

1. Цей Порядок визначає механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

2. Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов'язані адміністративно або територіально.

3. Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі - власник) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові (далі - уповноважений орган) заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку (крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 р. N 399)

письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою згідно з додатком 2.

Технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб'єктом господарювання, у якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668).

4. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов'язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку (додаток 2).

5. Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

Рішення про переведення є підставою для використання дачних і садових будинків як житло, зокрема для реєстрації місця проживання.

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 р. N 399)

6. У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

 

ЗАЯВА
про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити) N _______, розміщений _____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)
____________________________________________________________________________________,
що належить мені на праві власності відповідно до _________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                       (документ, що засвідчує право власності, його номер та дата видачі)
у жилий будинок.

З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток:

1. Копія документа про право власності на будинок, засвідчена в установленому порядку.

2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення будинку у жилий.

3. Звіт про проведення технічного огляду будинку.

___ ___________ 20__р.

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

ЗВІТ
про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку

________________________
(місце складення звіту)

____________ 20__ р.

Об'єкт: _______________________________________________________________________________
(назва, місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________

Власник: ______________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання)
______________________________________________________________________________________

Роботи з технічного огляду проводяться з метою визначення відповідності фактичного стану об'єкта державним будівельним нормам та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.

Загальна характеристика об'єкта

Код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд
ДК 018-2000 - "1110.4 Будинки дачні та садові"
______________________.

Площа забудови земельної ділянки ___________ кв. метрів.

Кількість поверхів ___________________.

Загальна площа об'єкта __________ кв. метрів. Житлова площа - _____________ кв. метрів.

Інформація про основні конструкції будинку

Тип фундаментів ______________________________________________________________________.
                                                                                    (стовпчасті, стрічкові, із паль тощо)

Тип стін _____________________________________________________________________________.
                                                                                    (дерев'яні, цегляні, кам'яні, залізобетонні тощо)

Тип перекриття _______________________________________________________________________.
                                                                                    (дерев'яне, залізобетонне, комбіноване тощо)

Підлога ______________________________________________________________________________.
                                                                       (дерев'яна, цементно-піщана суміш, комбінована тощо)

Тип перегородок ______________________________________________________________________.
                                                                              (несучі панельного типу, цегляні, дерев'яні тощо)

Сходи _______________________________________________________________________________.
                                                                                    (дерев'яні, залізобетонні, металеві тощо)

Лоджії, балкони, козирки _______________________________________________________________.
                                                                                    (залізобетонні, дерев'яні, металеві тощо)

Матеріал конструкції даху _______________________________________________________________.
                                                                                     (дерев'яний, залізобетонний збірний (горищний), комбінований тощо)

Матеріал покрівлі ______________________________________________________________________.
                                                                                         (черепична, металева, дерев'яна тощо)

Віконні блоки _________________________________________________________________________.
                                                                                        (дерев'яні, металеві, комбіновані тощо)

Дверні блоки _________________________________________________________________________.
                                                                                    (дерев'яні, металеві, комбіновані тощо)

Тип опалення та обладнання ____________________________________________________________.
                                                                                                       (централізоване, автономне, пічне, комбіноване тощо)

Тип і джерело водопостачання __________________________________________________________.
                                                                                                   (централізований, свердловина, комбінований тощо)

Тип і спосіб відведення стоків ___________________________________________________________.
                                                                                                (централізований, вигрібна яма, комбінований тощо)

Тип вентиляції (у разі наявності) _________________________________________________________.
                                                                                        (природна, примусова тощо)

Результати технічного огляду

Основні вимоги
до жилого будинку

Інформація про відповідність об'єкта державним будівельним нормам (відповідає/
не відповідає)

Рекомендації щодо усунення недоліків у разі невідповідності об'єкта державним будівельним нормам

Розділ I (обов'язковий)

Відповідність вимогам пункту 2.9 ДБН В.2.2-15 "Житлові будинки. Основні положення" у частині висоти житлових приміщень (не менш як 2,5 метра)

 

 

Відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії В відповідно до ДБН В.1.2-6 "Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість"

 

 

Наявність діючої системи опалення для забезпечення експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67 "Опалення, вентиляція та кондиціонування"

 

 

Відповідність вимогам пункту 3.37 ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" у частині дотримання санітарних та протипожежних розривів

 

 

Розділ II (довідковий)

Відповідність вимогам
ДБН В.2.2-15:2015 "Житлові будинки. Основні положення" (крім тих, що зазначені у розділі I)

 

 

Висновок про відповідність об'єкта державним будівельним нормам

Об'єкт ________________________________________________________________________________
(назва, місцезнаходження об'єкта)

відповідає / не відповідає вимогам державних будівельних норм, зазначених у розділі I цього звіту.

Роботи з технічного огляду проведено експертом з технічного обстеження будівель і споруд ______________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові,

_____________________________________________________________________________________.
серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Цей звіт складено у трьох примірниках.

Відповідальний виконавець:

 

 

__________________________
(посада)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.06.2017 р. N 420)

____________

Опрос