Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины в связи с принятием Закона Украины "О предупреждении коррупции"

КМ Украины
Постановление КМ от 14.05.2015 № 301
редакция действует с 09.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р. N 301

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 465
,
 від 27 липня 2016 року N 477
,
від 4 липня 2017 року N 457
,
від 1 липня 2020 року N 546

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім:

пункту 3, абзацу четвертого підпункту 1 та абзацу другого підпункту 2 пункту 4, підпункту 2 пункту 8, підпункту 2 пункту 9, підпункту 1 пункту 10, пункту 13, абзацу другого підпункту 1 пункту 14, підпунктів 7 і 8 пункту 15 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, та пунктів 6, 7, 9 і 10 (у частині визнання таким, що втратив чинність, пункту 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. N 706) переліку постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

пункту 5 та підпункту 3 пункту 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 54

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114, - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. N 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699), від 2 листопада 2011 р. N 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3113), від 23 травня 2012 р. N 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 39, ст. 1471), від 5 грудня 2012 р. N 1137 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 93, ст. 3784), від 4 вересня 2013 р. N 706 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2826), від 18 червня 2014 р. N 186 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 51, ст. 1334), від 23 липня 2014 р. N 285 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 61, ст. 1682) і від 25 березня 2015 р. N 171 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 28, ст. 812):

1) абзац чотирнадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:

"у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, чи кримінального правопорушення;";

2) у підпункті "з" пункту 40 слова "другому" та "Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити відповідно словами "четвертому" та "Закону України "Про запобігання корупції";

3) підпункт "й" пунктів 63 і 64 викласти в такій редакції:

"й) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, чи кримінального правопорушення.";

4) пункт 67 викласти в такій редакції:

"67. Особи рядового або начальницького складу, притягнуті до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, за яке накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, чи кримінального правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня надходження до органу внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.";

5) у тексті Положення слова "безпосереднє підпорядкування" в усіх відмінках замінити словами "пряме підпорядкування" у відповідному відмінку.

2. Абзац четвертий підпункту "б" пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107; 2008 р., N 25, ст. 770, N 28, ст. 896, N 95, ст. 3136; 2009 р., N 40, ст. 1355; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 37, ст. 1381, N 92, ст. 3730; 2013 р., N 9, ст. 343, N 41, ст. 1470, N 84, ст. 3115), викласти в такій редакції:

"містить норми, що призводять або можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

5. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47, ст. 2137; 2003 р., N 23, ст. 1056; 2004 р., N 50, ст. 3283; 2007 р., N 37, ст. 1465; 2008 р., N 41, ст. 1356, N 100, ст. 3336; 2012 р., N 28, ст. 1047):

1) у пункті 2:

в абзаці третьому слова "запобігання і протидії корупції та" виключити;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, є Національне агентство з питань запобігання корупції.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

2) у пункті 12:

в абзаці третьому слова "запобігання і протидії корупції та" виключити;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посади яких належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Національному агентству з питань запобігання корупції для їх узагальнення, формування заявки на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році та подання її до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

3) абзац третій пункту 15 викласти в такій редакції:

"Національне агентство з питань запобігання корупції після затвердження Мінекономрозвитку розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посади яких належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, в Національній академії державного управління при Президентові України, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також інших вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у разі отримання ними ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг.".

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

7. У Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168; 2009 р., N 47, ст. 1575; 2010 р., N 1, ст. 14; 2011 р., N 79, ст. 2912; 2012 р., N 71, ст. 2870; 2014 р., N 62, ст. 1711):

1) у пункті 1:

в абзаці третьому слова ", порушення етики поведінки" виключити;

абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення.

За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не проводиться, крім випадків, коли анонімне повідомлення стосується порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.";

2) абзац другий пункту 2 виключити;

3) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо рішення щодо проведення службового розслідування приймається керівником органу на виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції, службове розслідування проводиться протягом десяти робочих днів з дня одержання такого припису.";

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

4) у пункті 4:

в абзаці третьому слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов'язане з корупцією";

в абзаці четвертому слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов'язане з корупцією,";

5) абзац восьмий пункту 8 після слова "корупційного" доповнити словами "або пов'язаного з корупцією".

8. У Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351; 2004 р., N 46, ст. 3044; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39, ст. 1318; 2010 р., N 11, ст. 522; 2011 р., N 85, ст. 3113; 2012 р., N 39, ст. 1471, N 65, ст. 2670; 2015 р., N 28, ст. 812):

1) в абзаці п'ятому пункту 7 слово "безпосередньо" замінити словом "прямо";

2) у пункті 13:

абзац шостий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".";

3) у пункті 21 слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".

9. Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 457)

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 27.07.2016 р. N 477)

11. Підпункт 4 пункту 4 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2945), після слів "антикорупційну експертизу" доповнити словами "нормативно-правових актів та".

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. N 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 91, ст. 3302):

1) у вступній частині постанови слова і цифри "частини третьої статті 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами і цифрами "частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання корупції";

2) у пункті 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри "пункті 1 та підпунктах "а" і "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами і цифрами "пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

13. Абзац шостий пункту 5 Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 45 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 9, ст. 321; 2014 р., N 4, ст. 110), виключити.

14. У Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 298 "Деякі питання, пов'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 30, ст. 1107, N 71, ст. 2870; 2014 р., N 85, ст. 2403; 2015 р., N 28, ст. 812):

1) у пункті 9:

підпункт 10 виключити;

у підпункті 11 слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";

2) у назві та абзаці першому додатка 2 до Порядку слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".

15. У Положенні про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 593 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 67, ст. 2436; 2015 р., N 28, ст. 812):

1) абзац другий пункту 27 після слова "корупційного" доповнити словами "або пов'язаного з корупцією";

2) у пункті 36 слова "на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення" замінити словами "на якого за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування";

3) у підпункті 7 пункту 62:

в абзаці першому слова і цифру "абзаці третьому частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами і цифрою "абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";

у другому реченні абзацу третього слово "безпосереднє" замінити словом "пряме";

4) в абзаці другому пункту 86 слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов'язане з корупцією";

5) в абзаці першому пунктів 154 і 178 слова "корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування";

6) у підпункті 10 пункту 176 слово "безпосереднім" замінити словом "прямим";

7) у пункті 197:

абзац восьмий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Кандидат подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".";

8) абзац шістнадцятий пункту 208 виключити;

9) у тексті Положення слова "Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" в усіх відмінках замінити словами "Закон України "Про запобігання корупції" у відповідному відмінку.

16. Пункт 16 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.07.2020 р. N 546)

17. У пункті 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст. 1455, N 85, ст. 2412; 2015 р., N 6, ст. 127):

1) підпункт 6 після слова "корупційних" доповнити словами "та пов'язаних з корупцією";

2) підпункт 7 виключити.

18. У пункті 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 500 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2288; 2015 р., N 28, ст. 812):

1) у підпункті 15 слова "Законів України "Про державну службу" і "Про засади запобігання і протидії корупції", здійснює заходи щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "Закону України "Про державну службу";

2) у підпункті 16 слова ", а також фактів порушення етики поведінки державного службовця" виключити;

3) підпункти 17 і 18 виключити.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 828 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1056).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1436 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 і від 2 червня 2003 р. N 828" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2815) у частині внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 828 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1056).

3. Абзац третій постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1145 "Про доповнення порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 і від 2 червня 2003 р. N 828" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3336).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1072 "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 81, ст. 2978).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. N 1094 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3064).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. N 16 "Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 4, ст. 152).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. N 64 "Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 11, ст. 405).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 і від 2 червня 2003 р. N 828, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. N 287 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 28, ст. 1047).

9. Пункт 70 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. N 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 71, ст. 2870).

10. Пункти 6, 7, 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. N 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2826).

____________

Опрос