Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном космическом агентстве Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 14.05.2015 № 281
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р. N 281

Київ

Про затвердження Положення про Державне космічне агентство України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 квітня 2017 року N 247
,
від 4 грудня 2019 року N 1072

Додатково див.
Указ Президента України
від 8 квітня 2011 року N 442/2011

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державне космічне агентство України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне космічне агентство України

1. Державне космічне агентство України (ДКА) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та який реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

2. ДКА у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями ДКА є:

1) реалізація державної політики у сфері космічної діяльності.

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

2) підпункт 2 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

4. ДКА відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери діяльності ДКА, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подає їх Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

2) підпункт 2 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

4) підпункт 4 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

5) підпункт 5 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

6) підпункт 6 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

7) підпункт 7 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

8) забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного сегментів супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;

9) вживає заходів до оперативного виявлення джерел небезпек та сприяє в межах своїх повноважень досягненню належного рівня надійності та ефективності систем державного управління в особливий період;

10) підпункт 10 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

11) здійснює міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах своєї компетенції у сфері космічної діяльності;

12) підпункт 12 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

13) здійснює заходи щодо розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України (УкрССКТ), забезпечує суб'єкти космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;

14) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері космічної діяльності;

15) підпункт 15 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

16) забезпечує разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади експлуатацію, підтримку та вдосконалення об'єктів космічної діяльності;

17) забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та створює умови для впровадження космічних технологій у виробництво конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;

18) забезпечує утилізацію твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22;

19) забезпечує підготовку підвищення кваліфікації персоналу об'єктів космічної діяльності;

20) подає пропозиції до проекту державного замовлення на підготовку фахівців у сфері космічної діяльності;

21) забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

22) підпункт 22 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2017 р. N 247)

23) веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів для їх підтримки;

24) здійснює реєстрацію космічної техніки;

25) здійснює моніторинг та веде банк даних геофізичних спостережень і забезпечує його взаємодію з Національним центром даних системи сейсмічних спостережень і підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах;

26) здійснює державний нагляд за дотриманням вимог безпеки космічної діяльності;

27) здійснює контроль за дотриманням вимог міжнародних договорів України про обмеження і заборону випробувань ядерної зброї, випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах і здійсненням ядерних вибухів у мирних цілях;

28) підпункт 28 пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

29) здійснює функції національного контактного пункту з питань дотримання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет;

30) забезпечує згідно із законодавством функції страхувальника під час проведення обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, а також обов'язкового страхування відповідальності;

31) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю ДКА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

32) інформує громадськість про свою діяльність, забезпечує взаємодію з інститутами громадянського суспільства та врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;

33) сприяє розвитку соціального діалогу, проводить консультації із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

34) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері космічної діяльності;

35) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. ДКА з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДКА, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДКА та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату ДКА;

(підпункт 2 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 247)

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДКА, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, дотримання вимог законодавства про охорону державної таємниці та контроль за її збереженням в апараті ДКА, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

(підпункт 5 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 247)

6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. ДКА для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції ДКА;

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та громадських об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. ДКА під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, профспілками і організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. ДКА в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції і законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази ДКА, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази ДКА нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази ДКА, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. ДКА очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

Абзац другий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

(пункт 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 247)

10. Голова ДКА:

1) очолює ДКА, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи ДКА та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує за погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства плани роботи ДКА, звіти про їх виконання;

(підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

3) організовує та контролює виконання в апараті ДКА Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства;

4) подає на розгляд Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері космічної діяльності, розроблені ДКА проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;

(підпункт 4 пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

41) забезпечує виконання ДКА наказів і доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з питань, що належать до сфери діяльності ДКА;

(пункт 10 доповнено підпунктом 41 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

42) забезпечує взаємодію ДКА із структурним підрозділом Мінекономіки, відповідальним за взаємодію з ДКА;

(пункт 10 доповнено підпунктом 42 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

43) забезпечує дотримання встановленого Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства порядку обміну інформацією між Мінекономіки та ДКА і вчасність її подання;

(пункт 10 доповнено підпунктом 43 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

44) звітує перед Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства про виконання покладених на ДКА завдань, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДКА, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

(пункт 10 доповнено підпунктом 44 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

5) представляє ДКА у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

6) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДКА;

8) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату ДКА, присвоює їм ранги державних службовців;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату ДКА;

10) призначає на посаду, переміщує по службі відряджених до ДКА військовослужбовців, а також вносить подання до Міноборони про присвоєння їм у встановленому порядку чергових військових звань;

11) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату ДКА;

12) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату ДКА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

13) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

14) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ДКА, затверджує положення (статути) про них, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДКА;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) підписує накази ДКА;

17) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату ДКА доручення;

18) організовує роботу колегії ДКА і головує на її засіданнях;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова ДКА має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України з-поміж кандидатур, внесених на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

Заступники Голови ДКА звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра, Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства чи Голови ДКА.

(абзац другий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1072)

Кількість заступників Голови ДКА визначається Кабінетом Міністрів України на підставі обґрунтованого подання Голови ДКА.

(пункт 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 247)

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до сфери діяльності ДКА, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у ДКА може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДКА.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в ДКА можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДКА.

13. Гранична чисельність державних службовців і працівників ДКА затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату ДКА затверджується його Головою за погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 247,
від 04.12.2019 р. N 1072)

Штатний розпис і кошторис апарату ДКА затверджується його Головою за погодженням із Мінфіном.

ДКА є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1999 р. N 1621 "Про затвердження членів колегії Національного космічного агентства".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1722 "Про затвердження Положення про Національне космічне агентство України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3336).

3. Пункт 14 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 16, ст. 416).

4. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 664 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1867).

____________

Опрос