Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы взыскания наличных, принадлежащих плательщику налогов, в счет погашения его налогового долга

КМ Украины
Постановление КМ, Акт, Решение от 14.05.2015 № 273
действует с 29.05.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р. N 273

Київ

Деякі питання стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що до 1 липня 2015 р. стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу у випадках, передбачених пунктом 32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, здійснюється відповідно до Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 29; 2012 р., N 77, ст. 3126), з урахуванням установлених зазначеним пунктом вимог та таких особливостей:

рішення контролюючого органу про стягнення готівки, яка належить платникові податків, приймається за формою згідно з додатком 1;

за результатами вилучення готівки складається акт за формою згідно з додатком 2.

2. У тексті Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів, Порядку компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету та додатків до них, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1244, слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку і числі.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 34

 

Відбиток штампа
контролюючого органу

РІШЕННЯ N ____
від ___ __________ 20__ р.
про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування посади, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
відповідно до пункту 32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України вирішив здійснити погашення податкового боргу шляхом стягнення готівки _____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування платника податків,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                      код згідно з ЄДРПОУ)

Керівник (заступник керівника)
контролюючого органу

М. П.

 
__________
(підпис)

 
________________
(ініціали та прізвище)

 

АКТ N _______
про вилучення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків
від ___ ____________ 20__ р.

Відповідно до пункту 32 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України мною ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування посади, прізвище та ініціали посадової особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        контролюючого органу)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                         (найменування посади, прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
проведено опис та вилучення готівки _____________________________________________________
                                                                                                                            (найменування платника податків,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         код згідно з ЄДРПОУ)
на загальну суму _______________________________________________ гривень (або найменування іншої валюти), а саме: __________________________________________________________________
                                                                                                                         (словами)

Номінал/Валюта

Кількість

Сума

Підлягає спрямуванню на погашення податкового боргу платника податків _________________________ гривень (або найменування іншої валюти) _____ копійок.
                      (словами)

Залишок готівки становить ______________________________________________________________
                                                                                                                                     (словами)

гривень (або найменування іншої валюти) _____ копійок.

Опис готівки провели:

__________________________________________________________
                                     (ініціали та прізвище посадової особи)

_____________
(підпис)

__________________________________________________________
                        (ініціали та прізвище матеріально відповідальної особи)

______________
(підпис)

Акт складено у двох примірниках. Один примірник акта одержав (одержала)

__________________________________________________________
                       (ініціали та прізвище матеріально відповідальної особи)

______________
(підпис)

____________

Опрос