Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении перечня областей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка получателей высшего образования

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 29.04.2015 № 266
редакция действует с 24.07.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. N 266

Київ

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 вересня 2016 року N 674
,
від 1 лютого 2017 року N 53
,
 від 7 липня 2021 року N 762

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається.

2. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

21. Установити, що особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями "081 Право", "293 Міжнародне право" на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти "магістр", можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 р. N 53)

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 28

 

ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Шифр і найменування галузі знань*

Код і найменування спеціальності

Код і найменування відповідної деталізованої галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

0111 Education science

012 Дошкільна освіта

0112 Training for pre-school teachers

013 Початкова освіта

0113 Teacher training without subject specialisation

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

0114 Teacher training with subject specialisation

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

016 Спеціальна освіта

0113 Teacher training without subject specialisation

017 Фізична культура і спорт

1014 Sports

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

0211 Audio-visual techniques and media production

022 Дизайн

0212 Fashion, interior and industrial design

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

0213 Fine arts
0214 Handicrafts

024 Хореографія

0215 Music and performing arts

025 Музичне мистецтво

 

026 Сценічне мистецтво

 

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

0322 Library, information and archival studies

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

0413 Management and administration

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

0322 Library, information and archival studies

 

0415 Secretarial and office work

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

0221 Religion and theology

032 Історія та археологія

0222 History and archaeology

033 Філософія

0223 Philosophy and ethics

034 Культурологія

0314 Sociology and cultural studies

035 Філологія

0231 Language acquisition

 

0232 Literature and linguistics

04 Богослов'я

041 Богослов'я

0221 Religion and theology

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

0311 Economics

052 Політологія

0312 Political sciences and civics

053 Психологія

0313 Psychology

054 Соціологія

0314 Sociology and cultural studies

06 Журналістика

061 Журналістика

0321 Journalism and reporting

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

0411 Accounting and taxation

072 Фінанси, банківська справа та страхування

0412 Finance, banking and insurance

073 Менеджмент

0413 Management and administration

 

0415 Secretarial and office work

075 Маркетинг

0414 Marketing and advertising

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0413 Management and administration

 

0416 Wholesale and retail sales

08 Право

081 Право

0421 Law

09 Біологія

091 Біологія

0511 Biology

 

0512 Biochemistry

10 Природничі науки

101 Екологія

0521 Environmental sciences

 

0522 Natural environments and wildlife

102 Хімія

0531 Chemistry

103 Науки про Землю**

0532 Earth sciences

104 Фізика та астрономія

0533 Physics

105 Прикладна фізика та наноматеріали

0588 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

106 Географія

0314 Sociology and cultural studies

 

0532 Earth sciences

11 Математика та статистика

111 Математика

0541 Mathematics

112 Статистика

0542 Statistics

113 Прикладна математика

0588 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

 

0613 Software and applications development and analysis

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки

0613 Software and applications development and analysis

123 Комп'ютерна інженерія

0612 Database and network design and administration

 

0714 Electronics and automation

124 Системний аналіз

0688 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)

125 Кібербезпека

0612 Database and network design and administration

126 Інформаційні системи та технології

0611 Computer use

 

0612 Database and network design and administration

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

0715 Mechanics and metal trades

132 Матеріалознавство

0588 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

 

0715 Mechanics and metal trades

 

0788 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

133 Галузеве машинобудування

0715 Mechanics and metal trades

 

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

136 Металургія

0715 Mechanics and metal trades

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0713 Electricity and energy

142 Енергетичне машинобудування

0713 Electricity and energy

 

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

143 Атомна енергетика

0713 Electricity and energy

144 Теплоенергетика

 

145 Гідроенергетика

 

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

0714 Electronics and automation

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

0714 Electronics and automation

 

0788 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

153 Мікро- та наносистемна техніка

0714 Electronics and automation

 

0788 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

0711 Chemical engineering and processes

162 Біотехнології та біоінженерія

0512 Biochemistry

 

0711 Chemical engineering and processes

163 Біомедична інженерія

0588 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

 

0788 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

0714 Electronics and automation

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

173 Авіоніка

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

18 Виробництво та технології
 
 
 
 
 
 
 

181 Харчові технології

0721 Food processing

182 Технології легкої промисловості

0723 Textiles (clothes, footwear and leather)

183 Технології захисту навколишнього середовища

0712 Environmental protection technology

184 Гірництво

0724 Mining and extraction

185 Нафтогазова інженерія та технології

 

186 Видавництво та поліграфія

0211 Audio-visual techniques and media production

 

0611 Computer use

187 Деревообробні та меблеві технології

0722 Materials (glass, paper, plastic and wood)

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

0731 Architecture and town planning

192 Будівництво та цивільна інженерія

0732 Building and civil engineering

193 Геодезія та землеустрій

0532 Earth sciences

 

0731 Architecture and town planning

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

0732 Building and civil engineering

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

0811 Crop and livestock production

202 Захист і карантин рослин

 

203 Садівництво та виноградарство

 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

205 Лісове господарство

0821 Forestry

206 Садово-паркове господарство

0812 Horticulture

207 Водні біоресурси та аквакультура

0831 Fisheries

208 Агроінженерія

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 

0888 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving agriculture, forestry, fisheries and veterinary

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

0841 Veterinary

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

0413 Management and administration

 

1021 Community sanitation

 

1022 Occupational health and safety

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія

0911 Dental studies

222 Медицина

0912 Medicine

223 Медсестринство

0913 Nursing and midwifery

224 Технології медичної діагностики та лікування

0914 Medical diagnostic and treatment technology

225 Медична психологія

0313 Psychology

226 Фармація, промислова фармація

0588 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving natural sciences, mathematics and statistics

 

0711 Chemical engineering and processes

 

0916 Pharmacy

227 Фізична терапія, ерготерапія

0915 Therapy and rehabilitation

228 Педіатрія

0912 Medicine

229 Громадське здоров'я

0413 Management and administration

 

0988 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare

 

1021 Community sanitation

 

1022 Occupational health and safety

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

0921 Care of the elderly and of disabled adults

 

0922 Child care and youth services

 

0923 Social work and counselling

232 Соціальне забезпечення

0413 Management and administration

 

0923 Social work and counselling

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

1013 Hotel, restaurants and catering

242 Туризм

1015 Travel, tourism and leisure

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

1031 Military and defence

252 Безпека державного кордону

 

253 Військове управління (за видами збройних сил)

 

254 Забезпечення військ (сил)

 

255 Озброєння та військова техніка

 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)***

 

26 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека
262 Правоохоронна діяльність

1032 Protection of persons and property

263 Цивільна безпека

1022 Occupational health and safety

 

1032 Protection of persons and property

27 Транспорт

271 Морський та внутрішній водний транспорт****

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 

1041 Transport services

272 Авіаційний транспорт

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 

1041 Transport services

273 Залізничний транспорт

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 

0732 Building and civil engineering

 

1041 Transport services

274 Автомобільний транспорт

0716 Motor vehicles, ships and aircraft

 

1041 Transport services

275 Транспортні технології (за видами)

1041 Transport services

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

0413 Management and administration

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

0312 Political sciences and civics

 

0314 Sociology and cultural studies

 

0388 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information

292 Міжнародні економічні відносини

0311 Economics

 

0312 Political sciences and civics

293 Міжнародне право

0421 Law

____________
* Встановлення відповідності галузі знань Міжнародній стандартній класифікації освіти здійснюється лише шляхом встановлення відповідності спеціальності галузі Міжнародній стандартній класифікації освіти.

** Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія та інші фізичні науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія.

*** Вид (види) діяльності затверджується відповідним державним органом, який забезпечує виконання завдань у сфері національної безпеки, за погодженням з МОН.

**** До 31 грудня 2021 р. застосовується найменування спеціальності 271 "Річковий та морський транспорт".

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 674,
від 01.02.2017 р. N 53
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 07.07.2021 р. N 762)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1877).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1193 "Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2817).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. N 565 "Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 47, ст. 1528).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 660 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1863).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 758 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 65, ст. 2195).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 990 "Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 72, ст. 2485).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 994 "Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 77, ст. 2605).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 107 "Про внесення зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 449).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 264 "Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 17, ст. 790).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. N 365 "Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1305).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2406).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 267 "Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 та від 27 серпня 2010 р. N 787" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 20, ст. 844).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 516 "Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 37, ст. 1528).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 576 "Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 та від 27 серпня 2010 р. N 787" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1690).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. N 227 "Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 22, ст. 847).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. N 922 "Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 та від 27 серпня 2010 р. N 787" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 77, ст. 3112).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. N 631 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 787" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 95, ст. 2730).

____________

Опрос