Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы для координации действий по обеспечению стабильной хозяйственной деятельности публичного акционерного общества "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 15.04.2015 № 259
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2015 р. N 259

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи для координації дій із забезпечення стабільної господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 січня 2020 року N 5)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу для координації дій із забезпечення стабільної господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу для координації дій із забезпечення стабільної господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи для координації дій із забезпечення стабільної господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

Заступник Голови Фонду державного майна - голова міжвідомчої робочої групи

Представник Фонду державного майна - секретар міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби

Представник МВС

Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Представник СБУ (за згодою)

Представник Генеральної прокуратури України (за згодою)

Заступник голови Запорізької облдержадміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу для координації дій із забезпечення стабільної господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

1. Міжвідомча робоча група для координації дій із забезпечення стабільної господарської діяльності ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

сприяння здійсненню координації дій органів виконавчої влади із забезпечення стабільної господарської діяльності ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (далі - товариство);

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань щодо повернення пакета акцій та збереження майна товариства, а також відновлення його стабільної господарської діяльності;

підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо прийняття і реалізації подальших управлінських рішень, зокрема стосовно пакета акцій та майна товариства.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов'язаних із збереженням майна товариства та відновлення його стабільної господарської діяльності;

2) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів (за згодою), а також народних депутатів України (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

До складу робочої групи входять голова, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники Генеральної прокуратури України, СБУ, інших державних органів.

Головою робочої групи є заступник Голови Фонду державного майна.

Персональний склад робочої групи затверджується її головою.

Голова робочої групи має право в разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Робочої групи веде її голова.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Питання, що розглядаються на засіданнях робочої групи, вносяться головою робочої групи та її членами.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Фонд державного майна.

____________

Опрос