Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по психологической реабилитации участников антитеррористической операции

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 31.03.2015 № 221
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 р. N 221

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 539)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 серпня 2016 року N 539

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2017 року N 497)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 539)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 539)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням" для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 539)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі - реабілітаційні заходи), у тому числі на проживання та харчування під час проведення цих заходів у разі потреби, з числа осіб, яким встановлено один із таких статусів:

учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);

інвалід війни - відповідно до пунктів 1 і 11 - 14 частини другої статті 7 Закону;

учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 539)

4. Кількість учасників антитерористичної операції, які можуть пройти у поточному році психологічну реабілітацію за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно фактичній кількості учасників антитерористичної операції за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та обсягу бюджетних коштів у відповідному році та доводиться Службою до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань соціального захисту населення для подальшого доведення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі - органи соціального захисту населення).

Органи соціального захисту населення організовують направлення учасників антитерористичної операції до підприємств, установ, організацій та закладів будь-якої форми власності, які здійснюють реабілітаційні заходи (далі - реабілітаційні установи).

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 539)

5. Закупівля послуг із здійснення реабілітаційних заходів провадиться Службою в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

6. Служба в межах відповідних бюджетних асигнувань укладає з реабілітаційними установами договори про здійснення реабілітаційних заходів.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням реабілітаційних заходів;

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, які проводяться за рахунок видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

7. Реабілітаційні установи повинні мати відповідний кваліфікований штат працівників та матеріально-технічну базу.

Критерії відбору реабілітаційних установ визначаються Службою відповідно до рекомендацій міжвідомчої комісії з питань організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, яка утворюється Службою.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 539)

До складу міжвідомчої комісії включаються представники Мінсоцполітики, МОЗ, Міноборони, МВС, а також представники інших державних органів, наукових установ та громадських організацій.

Положення про міжвідомчу комісію затверджується Мінсоцполітики.

8. Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних призначень з урахуванням плану реабілітаційних заходів та необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Служба щороку до 10 грудня затверджує план реабілітаційних заходів на наступний рік, в якому зазначаються найменування заходу, відповідальний виконавець, дата і місце проведення, сума витрат. У разі потреби до зазначеного плану заходів можуть вноситися зміни.

Плани реабілітаційних заходів подаються Службою Мінсоцполітики у тижневий строк після їх затвердження.

9. Оплата реабілітаційних заходів здійснюється Службою на підставі актів виконаних робіт відповідно до договору про здійснення реабілітаційних заходів.

10. Служба щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає Мінсоцполітики звіт про використання бюджетних коштів за встановленою Міністерством формою.

11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос