Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним

КМ Украины
Постановление КМ от 15.04.2015 № 219
действует с 28.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2015 р. N 219

Київ

Про внесення змін до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. N 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1314; 2004 р., N 12, ст. 745; 2006 р., N 4, ст. 171; 2012 р., N 7, ст. 249, N 42, ст. 1610; 2014 р., N 93, ст. 2683), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

1. Перше речення абзацу другого пункту 5 після слів "у зв'язку з відсутністю власних доходів" доповнити словами "; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей".

2. У пункті 7:

1) абзац перший після слів "допомоги на догляд" доповнити словами "особою, яка звертається за її призначенням,";

2) абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;";

3) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;

4) абзац дев'ятий замінити абзацами такого змісту:

"Якщо особа, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, постійно проживає на одній житловій площі за зареєстрованим або фактичним місцем проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але має інше зареєстроване місце проживання, органи праці та соціального захисту населення надсилають запит щодо неодержання допомоги на догляд до органів праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання такої особи.

У разі коли інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу постійно проживає на одній житловій площі за зареєстрованим або фактичним місцем проживання особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, але має інше зареєстроване місце проживання, органи праці та соціального захисту населення надсилають запит щодо неодержання допомоги на догляд до органів праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання інваліда.".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

5) в абзаці одинадцятому слово "разом" замінити словами "за погодженням".

3. У пункті 8:

1) в абзаці другому:

перше речення після слів "непрацюючим пенсіонером" доповнити словом "(інвалідом)";

друге речення після слова "повинна" доповнити словами "в десятиденний строк";

2) абзац третій викласти у такій редакції:

"Для продовження виплати допомоги на догляд на наступний строк подаються документи, зазначені у пункті 7 цього Порядку, крім висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу у разі, коли строк, на який видано висновок, не зазначено.";

3) абзац п'ятий після слів "психічного розладу" доповнити словами "чи особи, якій надається допомога на догляд";

4) перше речення абзацу восьмого після слова "зобов'язані" доповнити словами "в десятиденний строк";

5) доповнити пункт після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

"Органами праці та соціального захисту населення надсилаються щокварталу запити до психіатричних закладів органів охорони здоров'я для отримання інформації про інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу, які перебувають на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні більш як календарний місяць.

Обмін інформацією про інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу, які перебувають на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні, здійснюється у порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МОЗ.".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим.

4. Пункт 132 після слів "виплачуються одному із членів її сім'ї (опікуну, піклувальнику)" доповнити словами ", який на день смерті особи проживав разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомога на догляд за яким була призначена,".

____________

Опрос