Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам проверки состояния оперативного оборудования территорий, прилегающих к району проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 18.03.2015 № 204
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. N 204

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 липня 2017 року N 529)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 29

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Начальник управління оперативного планування та застосування військ Центрального управління інженерних військ Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил, секретар міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник голови Донецької облдержадміністрації

Заступник голови Луганської облдержадміністрації

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Начальник Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях

1. Міжвідомча робоча група з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях (далі - міжвідомча робоча група), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням міжвідомчої робочої групи є сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, проведення моніторингу стану виконання планів оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях (далі - плани), з метою зміцнення обороноздатності держави.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладеного на неї завдання:

1) проводить моніторинг стану виконання планів;

2) аналізує плани органів виконавчої влади, які залучаються до оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, та зміни до них і надає відповідні пропозиції;

3) забезпечує проведення моніторингу цільового та ефективного використання коштів у рамках виконання планів;

4) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

удосконалення системи контролю, оптимізації витрат, пов'язаних з виконанням планів;

усунення порушень, виявлених за результатами моніторингу стану виконання планів;

5) збирає, аналізує та розглядає інформацію про виконання планів;

6) надає пропозиції щодо підвищення ефективності виконання планів.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати робочі поїздки з метою виконання завдань, проведення нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджується її головою.

8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Міжвідомча робоча група використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Міноборони та Мінрегіон відповідно до компетенції.

____________

Опрос