Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы государственного фонда регионального развития

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 18.03.2015 № 196
редакция действует с 16.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. N 196

Київ

Деякі питання державного фонду регіонального розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2015 року N 486
,
від 26 жовтня 2016 року N 766
,
від 21 грудня 2016 року N 1070,
від 8 лютого 2017 року N 66,
від 5 квітня 2017 року N 251
,
від 18 липня 2018 року N 574
,
від 3 квітня 2019 року N 457
,
від 26 червня 2019 року N 541
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 6 травня 2020 року N 371

Відповідно до частини четвертої статті 241 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 39

 

ПОРЯДОК
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні програми і проекти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

2. Для проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів (далі - відбір) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації утворюють відповідні регіональні комісії (далі - регіональні комісії).

Примірне положення про регіональну комісію затверджується Мінрегіоном.

До складу регіональної комісії включаються представники органу, який її утворив, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань та регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, наукових та інших установ, до сфери діяльності яких належить питання соціально-економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку (за погодженням з їх керівниками). До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766)

Інформація про склад та положення про регіональну комісію розміщується на офіційному веб-сайті органу, який її утворив, та відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону.

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766)

3. Оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону не пізніше ніж 15 січня року, що передує плановому. Подання на конкурсний відбір проектів закінчується не пізніше 1 березня року, що передує плановому. Відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку закінчується не пізніше 1 травня року, що передує плановому.

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 574)

В оголошенні зазначаються:

перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 70, ст. 1966), та відповідними стратегіями розвитку регіонів, зокрема щодо розвитку спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів;

(пункт 3 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 251,
у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим
,
абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку;

(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 574)

перелік пріоритетних цілей, що відповідають Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та відповідним стратегіям розвитку регіонів, відповідно до яких розробляються проекти "Всеукраїнського громадського бюджету", що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

(пункт 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

умови проведення відбору;

місце прийому документів;

адреса електронної пошти, номер телефону, за яким надаються роз'яснення.

Форма технічних завдань на інвестиційні програми і проекти встановлюється Мінрегіоном.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766)

4. У відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, подані в установленому законодавством порядку заявниками інвестиційних програм і проектів (далі - заявники).

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 486,
від 26.10.2016 р. N 766
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

Заявниками можуть бути такі суб'єкти:

(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

органи місцевого самоврядування;

(пункт 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

агенції регіонального розвитку, створені відповідно до Закону України "Про засади державної регіональної політики" (далі - агенції регіонального розвитку), - за винятком проектів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

(пункт 4 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

У 2019 році народні депутати України можуть подавати до Мінрегіону пропозиції разом з переліком та описом інвестиційних програм і проектів, що підготовлені центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та сформовані відповідно до частини другої статті 241 Бюджетного кодексу України, та з документами згідно з переліком документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженим наказом Мінрегіону від 24 квітня 2015 р. N 80.

(пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

Мінрегіон надсилає відповідним обласним, Київській міській держадміністраціям пропозиції разом з переліком та описом інвестиційних програм і проектів, що подані народними депутатами України, для забезпечення проведення відповідними регіональними комісіями оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території.

(пункт 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457,
у зв'язку з цим абзаци другий - сьомий
 вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим)

На реалізацію інвестиційних програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку, розподіленого для регіону, за кожним з таких напрямів, а на реалізацію проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" - не більше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку.

(пункт 4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 251
,
абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

Інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені відповідно до державних будівельних норм та стандартів та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність від їх реалізації.

(пункт 4 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 251,
у зв'язку з цим абзаци
восьмий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим)

Відбір інвестиційних програм і проектів розвитку транскордонного співробітництва здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 339 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 19, ст. 1000).

Створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків здійснюється відповідно до Законів України "Про індустріальні парки" та "Про інноваційну діяльність".

Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимогам Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

Проекти, спрямовані на підтримку об'єднання територіальних громад, повинні відповідати пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення інфраструктурної спроможності об'єднаної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

41. Проекти "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, повинні відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Ініціаторами подання для участі у конкурсі проектів "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, можуть бути громадяни України віком від 18 років, заявники, наукові установи та громадські організації.

Для відбору проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

визначають пріоритетні цілі, відповідно до яких розробляються та подаються заявниками проекти "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

затверджують положення, в якому визначають, зокрема, порядок ініціювання та подання проектів "Всеукраїнського громадського бюджету", обсяг співфінансування з місцевих бюджетів проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" і порядок проведення електронного голосування;

проводять електронне голосування за допомогою системи, яка забезпечує точну ідентифікацію голосуючих осіб шляхом авторизації кожної особи із застосуванням електронного підпису або інших методів ідентифікації та можливість перевірки результатів у разі виникнення сумнівів у їх об'єктивності;

оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах результати електронного голосування;

отримують від органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація проекту "Всеукраїнського громадського бюджету", який за результатами електронного голосування набрав не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, висновок щодо відповідності проекту вимогам цього Порядку та спроможності відповідного органу місцевого самоврядування його реалізувати разом з інформацією щодо згоди такого органу бути заявником проекту (для проектів, ініціатором подання якого є громадяни України віком від 18 років, наукові установи та громадські організації);

подають відповідним регіональним комісіям для проведення попереднього конкурсного відбору рейтинговий список проектів "Всеукраїнського громадського бюджету", до якого включають проекти, які за результатами електронного голосування набрали не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, разом з позитивним висновком органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація такого проекту.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457) 

5. Для участі у відборі заявники у визначений в оголошенні строк подають відповідній регіональній комісії інвестиційні програми і проекти за формою, встановленою Мінрегіоном, а також документи за переліком, встановленим зазначеним Міністерством, які підписуються заявником.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 574)

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону до початку проведення оцінки та відбору. 

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766)

6. Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 574)

7. Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

1) для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;

(підпункт 1 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 251)

2) календарний план реалізації становить від одного до трьох років. Строк реалізації проектів, фінансування яких здійснювалося із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку протягом трьох попередніх років та які за об'єктивних причин не були введені в експлуатацію відповідно до календарних планів реалізації, за рішенням регіональної комісії може бути продовжений до чотирьох років за умови, що такі проекти буде реалізовано у поточному році;

(підпункт 2 пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 541)

3) співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків, а для проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" - співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10 відсотків;

(підпункт 3 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

4) спроможність суб'єктів, на фінансування об'єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. гривень.

(пункт 7 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 574) 

8. Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами оцінки та відбору, проведених регіональними комісіями.

Інвестиційні програми і проекти, календарні плани реалізації яких становлять більше одного року і які починаючи з 2015 року фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, включаються щороку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів до завершення їх реалізації відповідно до календарних планів.

Про результати проведеної оцінки та відбору Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інформують заявника шляхом оприлюднення інформації на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону.

(абзац другий пункту 8 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766)

9. Узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів (у тому числі програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом, та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету") разом з документами, визначеними Мінрегіоном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 1 травня року, що передує плановому, Мінрегіону.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 251,
від 03.04.2019 р. N 457)

10. Для оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон утворює комісію (далі - комісія), до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії).

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 251)

Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 251)

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Комісія проводить оцінку та перевірку відповідності поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (крім пропозицій стосовно програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом, та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету") документів вимогам законодавства.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 251,
від 03.04.2019 р. N 457)

Якщо документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку, Мінрегіон у 30-денний строк з дня їх подання надає зауваження для усунення виявлених недоліків Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

У разі усунення виявлених Мінрегіоном недоліків Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мають право подати документи повторно.

12. За результатами проведення оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам законодавства Мінрегіон на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом, подає до 1 серпня року, що передує плановому, в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком інвестиційних програм і проектів.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766,
від 05.04.2017 р. N 251)

13. Моніторинг стану реалізації інвестиційної програми (проекту) проводиться заявником шляхом порівняння фактичних строків виконання і показників результативності виконання заходу інвестиційної програми (проекту) з плановими та оцінки ступеня їх відхилення від запланованих.

Заявник щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, оприлюднює на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону звіт про виконання заходів інвестиційної програми (проекту) згідно з додатком 1 разом з фотографіями, на яких зафіксований стан реалізації інвестиційної програми (проекту), та узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті за звітний період.

(Порядок доповнено пунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766)

14. Мінрегіон забезпечує доступ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та заявників до окремої сторінки офіційного веб-сайту Мінрегіону для розміщення або оприлюднення передбаченої цим Порядком інформації.

(Порядок доповнено пунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766)

 

ЗВІТ
про виконання заходів інвестиційної програми (проекту)
за 20__ рік (квартал)

_____________________________________________________________________________________
(найменування програми (проекту)

Відповідальний виконавець ________________________________________

Загальна вартість програми (проекту) _________________ тис. гривень.

(Порядок доповнено додатком 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 766)

 

ПОРЯДОК
використання коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного фонду регіонального розвитку, обсяг яких затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік (далі - бюджетні кошти).

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

3. Розподіл бюджетних коштів між Автономною Республікою Крим, областями та мм. Києвом і Севастополем здійснюється з дотриманням критеріїв, визначених статтею 241 Бюджетного кодексу України.

Бюджетні кошти, які відповідно до розподілу передбачено Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, розподіляються між областями та м. Києвом з дотриманням зазначених критеріїв до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України.

4. У разі зміни обсягу бюджетних коштів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік Мінрегіон у двотижневий строк доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розрахунковий обсяг бюджетних коштів.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку" визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

6. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку, а також на реалізацію проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету".

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. N 457)

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, що виникла у минулі роки за бюджетною програмою "Державний фонд регіонального розвитку", здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2018 р. N 574)

61. Замовники будівництва (центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування) забезпечують під час розроблення проектної документації для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пов'язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів обов'язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. N 1070)

62. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня забезпечують оформлення та виготовлення інформаційних табличок (наклейок) з логотипом державного фонду регіонального розвитку, які використовуються з метою ідентифікації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються із залученням бюджетних коштів, та їх розміщення на об'єктах, що фінансуються із залученням бюджетних коштів. Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється з урахуванням витрат, пов'язаних з оформленням, виготовленням та розміщенням інформаційних табличок (наклейок).

Вимоги до оформлення, виготовлення та розміщення зазначених табличок (наклейок) затверджуються Мінрегіоном.

(Порядок доповнено пунктом 62 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. N 1070)

7. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій з використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня проводять моніторинг стану реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та подають щомісяця до 15 числа за встановленою Мінрегіоном формою Мінрегіону, Мінекономіки та Мінфіну, а в Донецькій та Луганській областях також Мінреінтеграції інформацію про використання бюджетних коштів, а також забезпечують інформування населення щодо залучення бюджетних коштів для фінансування таких програм і проектів шляхом розміщення відповідних інформаційних табличок (наклейок).

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. N 1070,
  від 08.02.2017 р. N 66,
від 06.11.2019 р. N 916
,
від 06.05.2020 р. N 371)

11. Казначейство інформує щомісяця до 16 числа Мінрегіон, Мінфін та Мінекономіки про обсяги фінансування, касові видатки та зареєстровану бюджетну заборгованість за рахунок бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (щодо Донецької та Луганської областей також Мінреінтеграції).

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 66,
від 06.11.2019 р. N 916
,
від 06.05.2020 р. N 371)

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. N 656 "Питання державного фонду регіонального розвитку" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 55, ст. 2212).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2013 р. N 30 "Про внесення змін до пункту 5 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 7, ст. 241).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 576 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 66, ст. 2384).

____________

Опрос