Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О документах о высшем образовании (научных степенях) государственного образца

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 31.03.2015 № 193

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 р. N 193

Київ

Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 478
,
від 30 грудня 2015 року N 1159
,
від 5 травня 2016 року N 325

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, що додається.

2. Установити, що:

гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не повинна перевищувати двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

інформація про випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що міститься в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатках до них, зберігається в таких навчальних закладах;

документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними та не підлягають обміну;

дипломи спеціаліста (спеціаліста з відзнакою), що видаються відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", повинні містити інформацію, передбачену затвердженим цією постановою переліком для дипломів бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), а дипломи молодшого спеціаліста (молодшого спеціаліста з відзнакою), що видаються відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" зазначеного Закону, - для дипломів молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою);

дипломи бакалавра (бакалавра з відзнакою), що видаються випускникам, які вступили до вищих навчальних закладів, до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 38, ст. 1147) та обрали напрям підготовки відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), повинні містити інформацію про здобутий напрям підготовки (замість інформації про спеціальність та спеціалізацію).

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 478)

3. Міністерству освіти і науки затвердити у місячний строк форму документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразок академічної довідки.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 28

 

ПЕРЕЛІК
інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка

Найменування документа

Інформація, яка повинна міститися в документі

1. Диплом молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою)

найменування документа про вищу освіту
прізвище, ім'я, по батькові випускника
найменування вищого навчального закладу (наукової установи), що видав (видала) диплом (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі вищого навчального закладу - найменування такого підрозділу)
рік закінчення вищого навчального закладу
кваліфікація випускника (здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізація (у деяких випадках - освітня програма, професійна кваліфікація
серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення державної реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дата його видачі
найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи) 
інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)

Додаток до диплома

найменування додатка
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома
реєстраційний номер та дата видачі додатка
прізвище, ім'я, по батькові та дата народження випускника
інформація про попередній документ про освіту
найменування вищого навчального закладу, що видав диплом (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі вищого навчального закладу - найменування такого підрозділу)
строк навчання
форма навчання
спеціальність, спеціалізація (у деяких випадках - освітня програма, професійна кваліфікація), дата прийняття відповідного рішення екзаменаційної комісії
періоди практики
академічні та професійні права
дата вступу до вищого навчального закладу та дата його закінчення
результати навчання із зазначенням навчальних дисциплін, годин, кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінок, балів
кваліфікаційна робота (тема, час виконання, оцінка)
інформація про атестацію
додаткова інформація (тип вищого навчального закладу, умови вступу, найменування всіх вищих навчальних закладів (відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них, вимоги освітньої програми, навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, система контрольних заходів, шкала оцінок)
найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу, підпис, прізвище та ініціали голови екзаменаційної комісії
інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)

Додаток до диплома європейського зразка, що виготовляється за формою, затвердженою Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, Радою Європи і UNESCO/CEPES

найменування додатка
серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома
реєстраційний номер та дата видачі додатка
прізвище, ім'я, по батькові та дата народження випускника
інформація про здобуту кваліфікацію (кваліфікація випускника (здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізація (у деяких випадках - освітня програма, професійна кваліфікація), найменування і статус вищого навчального закладу (наукової установи), який виконував освітню програму та присвоїв кваліфікацію, мови навчання)
кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій
зміст та результати навчання (форма навчання, вимоги освітньої програми та результати навчання за нею, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них, кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали, схема оцінювання, довідник з розподілу оцінок, загальна класифікація присвоєної кваліфікації)
академічні та професійні права
додаткова інформація (найменування всіх вищих навчальних закладів (наукових установ) (відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них, інформація про атестацію, контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи), інформація про попередній документ про освіту)
найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи)
відомості про національну систему вищої освіти
інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)

2. Диплом доктора філософії та доктора наук

найменування документа про вищу освіту
серія та реєстраційний номер диплома
дата набрання чинності рішенням спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня
прізвище, ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня
найменування вищого навчального закладу (наукової установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка
найменування вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення
кваліфікація здобувача наукового ступеня (здобутий науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність)
найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення 
інформація про легалізацію документа про вищу освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби) 

Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка

найменування додатка
серія та реєстраційний номер диплома
реєстраційний номер додатка до диплома
прізвище, ім'я, по батькові та дата народження здобувача наукового ступеня
найменування вищого навчального закладу (наукової установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка
зміст та результати навчання (форма навчання, результати навчання за освітньою програмою, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них, у тому числі кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, бали, строк навчання)
інформація про атестацію, проведену спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи), із зазначенням найменування вищого навчального закладу (наукової установи), інформації про акредитацію спеціалізованої вченої ради Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та дати публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації
дата набрання чинності рішенням спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії
кваліфікація здобувача наукового ступеня (здобутий науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність)
академічні та професійні права
додаткова інформація (контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого (якої) присудила науковий ступінь доктора філософії, інформація про попередній документ про освіту)
відомості про національну систему вищої освіти (наукові ступені)
найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення 
інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби)

3. Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь

найменування Свідоцтва
серія та реєстраційний номер Свідоцтва
прізвище, ім'я, по батькові особи
найменування вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення, із зазначенням міста та держави його розташування
наукова кваліфікація особи (здобутий науковий ступінь в іноземній державі, галузь знань та/або спеціальність)
наукова кваліфікація системи освіти України, якій відповідатиме визнаний документ про науковий ступінь (науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність)
інформація про права власника Свідоцтва
найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи МОН

____________
Примітки: 1. Інформація, зазначена в цьому переліку, формується вищими навчальними закладами самостійно або з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти та зазначається в додатках до диплома молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою) українською мовою, а в дипломах молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), доктора філософії, доктора наук, додатку до диплома європейського зразка, що виготовляється за формою, затвердженою Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, Радою Європи і UNESCO/CEPES, та додатку до диплома доктора філософії європейського зразка - українською та англійською мовами із зазначенням такого тексту:

"У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail".

2. У документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка повинно міститися зображення малого Державного Герба України і написи "УКРАЇНА" та "UKRAINE".

3. Пункт 3 виключено 

4. Інформація про результати навчання із зазначенням навчальних дисциплін, годин, кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінок, рейтингів і балів осіб, які переведені протягом 2014/15 навчального року з вищого навчального закладу, що розташований у Донецькій або Луганській області, до вищого навчального закладу, в якому вони допущені до занять відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. N 785 "Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 70, ст. 1974), та завершили навчання, здобули певний освітньо-кваліфікаційний рівень і пройшли атестацію, зазначається за умови наявності підтверджених відомостей про результати навчання таких осіб, а у разі їх відсутності ставиться відповідна відмітка.

(Перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. N 1159,
від 05.05.2016 р. N 325)

____________

Опрос