Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении порядков выдачи разрешения на ввоз из-за рубежа радиоэлектронных средств и излучающих устройств специального назначения и ввоз из-за рубежа, приобретение, установку и эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств специального назначения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.04.2015 № 184
редакция действует с 16.04.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. N 184

Київ

Про затвердження порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення і ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2019 року N 311

Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;

Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення для пропуску через митний кордон України та їх митного оформлення (далі - дозвіл).

2. Дозвіл видається за формою згідно з додатком 1 Генеральним штабом Збройних Сил спеціальним користувачам радіочастотного ресурсу України та суб'єктам господарювання, що здійснюють ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення на територію України в інтересах спеціальних користувачів, за переліком згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3. Радіочастотний орган спеціального користувача радіочастотного ресурсу України, який планує або для якого планується ввезення з-за кордону на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення (далі - заявник), в установленому порядку звертається до Генерального штабу Збройних Сил із заявою про видачу дозволу.

4. Заява про видачу дозволу реєструється у Генеральному штабі Збройних Сил в день її надходження. Після надходження заяви про видачу дозволу перевіряється належність заявлених типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що можуть застосовуватися на території України.

5. Рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі приймається протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

6. Відмова у видачі, переоформлення дозволу, видача його дубліката здійснюються відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

7. Один примірник дозволу видається заявнику, а другий примірник зберігається у Генеральному штабі Збройних Сил.

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 311)

9. Внесення будь-яких змін у виданий заявнику дозвіл не допускається.

10. Не допускається видача дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

(Порядок доповнено пунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 311)

 

ДОЗВІЛ
на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

від ___ ____________ 20__ р. N _____

Генеральний штаб Збройних Сил дозволяє ________________________________________________
                                                                                                                                    (найменування спеціального
______________________________________________________________________ ввезти в Україну
                                 користувача або суб'єкта господарювання, що здійснює ввезення)
таке обладнання:
_____________________________________________________________________________________
                                                            (характеристика обладнання, яке ввозиться, та кількість)
_____________________________________________________________________________________

Дозвіл дійсний до ___ ____________ 20__ р.

________________________________
(найменування посади
особи, що видала дозвіл)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

М. П.

 

 

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, які ввозяться з-за кордону за наявності дозволу

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найменування товару (радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв)

8517

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528

8525

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та записувальні відеокамери

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування

8527

Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

8529

Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528

8531

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530

 

ПОРЯДОК
ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України (далі - спеціальний користувач).

2. Дія цього Порядку поширюється на спеціальних користувачів, а також на суб'єктів господарювання в частині, що стосується ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення в інтересах спеціальних користувачів.

3. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється на підставі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 311)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 311)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 311)

6. Реквізити дозволу на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення зазначаються у попередній митній декларації.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 311)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 311)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 311)

9. Придбання, встановлення та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами здійснюються за умови належності заявлених типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що можуть застосовуватися на території України.

10. У разі коли заявлені типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, що плануються до придбання, не належать до таких, що можуть застосовуватися на території України, радіочастотний орган спеціального користувача звертається в установленому порядку до Генерального штабу Збройних Сил.

11. Встановлення, монтаж конкретних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюються відповідно до визначених умов на підставі висновку щодо електромагнітної сумісності.

12. Для отримання висновку щодо електромагнітної сумісності спеціальний користувач звертається до Генерального штабу Збройних Сил із заявою про видачу висновку.

13. Порядок видачі висновку щодо електромагнітної сумісності для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

14. Експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється на підставі дозволів на експлуатацію.

15. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення надається на підставі висновку щодо електромагнітної сумісності.

16. Експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами повинна здійснюватись відповідно до умов експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, зазначених у дозволі на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

Порушення спеціальними користувачами умов експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, визначених у дозволі на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, не допускається.

____________

Опрос