Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления защиты прав и интересов Украины при решении международных споров при участии Украины и других субъектов международного права

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 08.04.2015 № 182
действует с 15.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. N 182

Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права, що додається.

2. З метою належного захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та Російської Федерації у зв'язку з порушенням останньою своїх міжнародно-правових зобов'язань дозволити Міністерству закордонних справ здійснювати закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України та притягненням Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності в рамках міжнародних договорів України, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ", для здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МЗС. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямами, визначеними підпунктами 3 - 5, 7, 9, 10 і 12 пункту 4 цього Порядку, за рішенням МЗС можуть бути закордонні дипломатичні установи України.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням захисту прав та інтересів України під час досудового розв'язання міжнародних спорів, розгляду у міжнародних юрисдикційних органах справ, учасниками яких є суб'єкти міжнародного права, з метою забезпечення національних інтересів і безпеки відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права (далі - розв'язання міжнародних спорів).

4. Бюджетні кошти використовуються для:

1) закупівлі послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів, у тому числі іноземних, які мають знання, необхідні для здійснення заходів, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів, та володіють відповідною іноземною мовою;

2) підготовки позовних заяв, пояснень, відзивів, інших процесуальних документів та подання документальних доказів у справі під час розв'язання міжнародних спорів;

3) оплати послуг з письмового та усного перекладу з однієї мови на іншу, зокрема процесуальних та інших документів, необхідних для розв'язання міжнародних спорів;

4) сплати обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів;

5) забезпечення участі експертів, свідків та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України (за погодженням з їх керівниками) у заходах, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів;

6) здійснення заходів, пов'язаних із залученням та отриманням пояснень свідків під час розв'язання міжнародних спорів;

7) оплати нотаріальних послуг із засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів, і вірності їх перекладу з однієї мови на іншу;

8) проведення експертиз та досліджень, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів;

9) внесення абонентської плати за користування юридичною базою даних та закупівлі програмного забезпечення, необхідного для розв'язання міжнародних спорів;

10) закупівлі книжок та періодичних видань за тематикою, що стосується розв'язання міжнародних спорів;

11) проведення комплексного аналітичного вивчення матеріалів міжнародних спорів та справ;

12) оплати послуг з поштового пересилання, експрес-відправлення та отримання процесуальних документів та інших матеріалів.

5. Оплата послуг, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів, наданих юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами, арбітрами, перекладачами, здійснюється на підставі договору, укладеного між головним розпорядником бюджетних коштів або розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і виконавцем, акта про виконання робіт та/або надання послуг і документів, що підтверджують надання послуг.

Попередня оплата під час закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

6. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають МЗС звіт про виконання бюджетної програми (у тому числі щодо результативних показників) щокварталу до четвертого числа наступного місяця, а річний звіт - до 12 січня наступного року.

7. Заборгованість за бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрована в органах Казначейства, підлягає погашенню в поточному бюджетному періоді.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми та фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос