Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по социальной и профессиональной адаптации участников антитеррористической операции и пострадавших участников Революции Достоинства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 31.03.2015 № 179
редакция действует с 06.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 р. N 179

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 541,
від 04.04.2018 р. N 239)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 жовтня 2015 року N 837
,
від 23 серпня 2016 року N 527
,
від 23 серпня 2016 року N 541
,
від 4 квітня 2018 року N 239

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 541,
від 04.04.2018 р. N 239)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції
та постраждалих учасників Революції Гідності

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 541,
від 04.04.2018 р. N 239)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції" (далі - бюджетні кошти), для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

(пункт 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 541
,
від 04.04.2018 р. N 239)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) - відповідальний виконавець бюджетної програми;

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - обласні органи соціального захисту населення), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - районні органи соціального захисту населення).

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. N 837)

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до статті 161 Закону.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 527
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 541
,
від 04.04.2018 р. N 239)

4. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

закупівлю послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 239)

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, які проводяться за рахунок видатків, передбачених за іншими бюджетними програмами;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

5. Розподіл коштів між обласними органами соціального захисту населення здійснюється Службою за погодженням з Мінсоцполітики пропорційно кількості учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. N 837,
від 04.04.2018 р. N 239)

Кількість учасників антитерористичної операції, які можуть отримати послуги із соціальної та професійної адаптації за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно фактичній кількості учасників антитерористичної операції, за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, та обсягу бюджетних коштів на відповідній рік.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. N 527
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 541)

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності, яким у поточному році можуть бути надані послуги із соціальної та професійної адаптації за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі областей та м. Києва пропорційно кількості постраждалих учасників Революції Гідності (за даними регіональних органів соціального захисту населення про кількість осіб відповідної категорії, що перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги) та обсягу бюджетних коштів на відповідній рік.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 239)

6. Закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

7. Обласні та районні органи соціального захисту населення в межах відповідних бюджетних асигнувань укладають з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності договори про надання послуг із здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. N 837,
від 04.04.2018 р. N 239)

Розрахунки вартості таких послуг проводяться відповідно до законодавства.

8. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, що обліковуються в органах Казначейства та відповідають паспорту бюджетної програми.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. N 837
,
у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 04.04.2018 р. N 239)

9. Складення та виконання кошторису за витратами на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності проводиться в установленому законодавством порядку.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 р. N 239)

Оплата послуг із здійснення таких заходів проводиться обласними та районними органами соціального захисту населення на підставі актів наданих послуг відповідно до договору, зазначеного у пункті 7 цього Порядку.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. N 837)

10. Районні органи соціального захисту населення подають щокварталу до 5 числа наступного місяця обласним органам соціального захисту населення звіти про використання бюджетних коштів для узагальнення та подання Службі до 10 числа зазначеного періоду за встановленою нею формою. Узагальнений звіт про використання бюджетних коштів Служба подає Мінсоцполітики щокварталу до 15 числа наступного місяця.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.10.2015 р. N 837)

11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос