Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.03.2015 № 171
редакция действует с 16.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2015 р. N 171

Київ

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2015 року N 258
,
 від 22 липня 2016 року N 465
,
 від 27 липня 2016 року N 477
,
 від 8 вересня 2016 року N 615
,
від 4 липня 2017 року N 457
,
від 6 лютого 2019 року N 74
,
від 20 березня 2019 року N 239
,
від 13 травня 2020 року N 369

Відповідно до частин першої і третьої статей 57 і 58 Закону України "Про запобігання корупції" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.03.2019 р. N 239)

4. Ця постанова набирає чинності одночасно з введенням у дію Закону України "Про запобігання корупції".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 54

 

ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

(У тексті Порядку слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "НАДС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року N 369)

1. Спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі - претенденти на посаду) (крім випадків, передбачених законодавством), у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є:

посади Президента України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, першого заступника або заступника міністра, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника або заступника, члена Центральної виборчої комісії, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника та заступника, Голови Національного банку України, його першого заступника та заступника, члена Ради Національного банку України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, його першого заступника та заступника, радника або помічника Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України;

посади, які належать до посад державної служби категорії "А" або "Б";

посади, які частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій;

(абзаци третій та четвертий пункту 1 замінено абзацами третім - п'ятим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. N 615,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати
 відповідно абзацами шостим - одинадцятим)

посади суддів, прокурорів і слідчих;

посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців;

посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів;

посади керівників, заступників керівників органів влади Автономної Республіки Крим, державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя;

посади керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, районів у місті, міст районного значення.

Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство).

2. Спеціальна перевірка не проводиться щодо:

1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів;

2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або залучаються до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;

3) претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;

4) претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються;

5) осіб під час розгляду питання про включення їх до списку народних засідателів або присяжних.

3. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату може визначити відповідальний структурний підрозділ.

Організація проведення спеціальної перевірки щодо претендентів на зайняття посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, покладається відповідно на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України або їх заступників.

Організація проведення спеціальної перевірки у новоутворених державних органах до моменту утворення у таких органах відповідального структурного підрозділу покладається на НАДС.

4. Претенденти на посади, стосовно яких спеціальна перевірка вже проводилася, під час призначення в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування письмово повідомляють про це відповідному органу із зазначенням найменування органу, яким організовано проведення такої перевірки.

Керівник (заступник керівника) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, не пізніше наступного робочого дня після одержання повідомлення від претендента на посаду надсилає запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки до органу, де проводилася така перевірка.

Копія зазначеної довідки надається відповідним державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування протягом п'яти робочих днів з дня одержання запиту.

Питання про призначення претендента на посаду розглядається після отримання копії такої довідки.

5. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов'язані з корупцією правопорушення;

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) наявності в особи корпоративних прав;

5) стану здоров'я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;

6) відношення особи до виконання військового обов'язку;

(підпункт 6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74)

7) наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади);

8) поширення на особу передбаченої Законом України "Про очищення влади" заборони займати відповідну посаду.

6. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою претендента на посаду на її проведення за формою згідно з додатком 1, яка подається разом із заявою про призначення.

У разі конкурсного добору згода подається протягом трьох днів з дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

У разі ненадання згоди претендента на посаду спеціальна перевірка не проводиться і питання про призначення на відповідну посаду не розглядається.

7. Спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 25 календарних днів з дати надання згоди на її проведення.

8. Для проведення спеціальної перевірки претендент на посаду подає до відповідного органу:

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографію;

3) копію паспорта громадянина України;

4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

5) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

6) копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов'язаного - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного; для військовослужбовця - посвідчення особи військовослужбовця;

(підпункт 6 пункту 8 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74)

7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

8) заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади".

Претендент на посаду в новоутвореному державному органі до моменту утворення у такому органі структурного підрозділу, відповідального за проведення спеціальної перевірки, для проведення перевірки подає документи, зазначені у підпунктах 1 - 8 цього пункту, до НАДС.

Претендент на посаду подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції", до Національного агентства.

9. Перевірка відомостей щодо претендента на посаду під час проведення спеціальної перевірки проводиться:

1) ДСА - щодо наявності в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності;

(підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 258)

2) МВС - щодо наявності судимості, її зняття, погашення;

(підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 258)

3) Мін'юстом і НКЦПФР - щодо наявності в особи корпоративних прав;

4) Мін'юстом - щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", відомостей про претендента на посаду;

5) Національним агентством - щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, відомостей про претендента на посаду, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

6) МОЗ, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації - щодо відомостей про стан здоров'я претендента на посаду (в частині перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я);

7) МОН, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівником навчального закладу - щодо освіти, наявності у претендента на посаду наукового ступеня, вченого звання;

8) СБУ - щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов'язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБУ);

9) Міноборони - щодо відношення особи до виконання військового обов'язку (стосовно військовослужбовців Збройних Сил), військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя - щодо відношення особи до виконання військового обов'язку (крім випадків персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБУ, Служби зовнішньої розвідки);

(підпункт 9 пункту 9 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74)

10) Служба зовнішньої розвідки - щодо відношення особи до виконання військового обов'язку (у разі перебування військовозобов'язаного на персонально-якісному обліку в Службі зовнішньої розвідки).

(пункт 9 доповнено підпунктом 10 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 74)

З метою проведення перевірки відомостей про особу або достовірності поданих документів до проведення спеціальної перевірки можуть залучатися інші центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції.

10. Не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди претендента на посаду на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить питання проведення спеціальної перевірки, зазначених у пункті 9 цього Порядку, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду за формою згідно з додатком 2.

Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов'язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Запит про перевірку відомостей щодо претендентів на посади (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, надсилається до відповідних державних органів (їх територіальних органів) відповідно Главою Адміністрації Президента України, Керівником Апарату Верховної Ради України, Міністром Кабінету Міністрів України (або їх заступниками чи іншою визначеною ними посадовою особою) через НАДС.

Запит про перевірку відомостей щодо претендентів на посади (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, який надсилається НАДС до відповідних державних органів, підписує керівник НАДС або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків чи керівник відповідного структурного підрозділу НАДС, а в разі відсутності керівника такого структурного підрозділу - особа, яка виконує його обов'язки.

(пункт 10 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 р. N 369,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

Запит про перевірку відомостей щодо претендентів на посади у новоутворених державних органах підписує керівник НАДС або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

До запиту додаються копії:

документів, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 8 цього Порядку, - всім органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відомостей щодо особи;

документів, зазначених у підпунктах 4 - 8 пункту 8 цього Порядку, - органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відомостей, зазначених у пункті 9 цього Порядку.

11. Інформація про результати перевірки, підписана керівником органу, який проводив перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує обов'язки керівника, або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається у семиденний строк з дати надходження запиту до органу, який надіслав відповідний запит.

Якщо організація проведення спеціальної перевірки щодо претендентів на посади відповідно до абзацу третього пункту 3 цього Порядку покладається на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України, інформація про проведення перевірки у цей же строк подається НАДС для її узагальнення та подання у триденний строк відповідно до Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України.

12. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік претендентові на посаду повідомляється про такий факт і йому надається можливість протягом п'яти робочих днів надати письмове пояснення та/або виправити розбіжності.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду зазначеного пояснення претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на таку посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронним органам та відмовляє претендентові на посаду у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади (в тому числі факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади"), посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на таку посаду, відмовляє претендентові на посаду у призначенні (обранні) на посаду.

13. Претендент на посаду, щодо якого за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається таким, що не пройшов спеціальної перевірки.

14. Орган, на посаду в якому претендує особа, або НАДС відповідно до абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 3.

Якщо організація проведення спеціальної перевірки щодо претендентів на посади відповідно до абзацу третього пункту 3 цього Порядку покладається на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України, таку довідку на підставі інформації, одержаної від НАДС, готує відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України.

15. Претенденти на посади, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати такої перевірки та в разі незгоди з її результатами можуть подати відповідному органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування свої зауваження у письмовій формі.

Зауваження у семиденний строк з дня їх надходження підлягають розгляду керівником відповідного органу або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов'язків, за результатами якого особі надається письмова відповідь.

16. Рішення про призначення (обрання) або відмову у призначенні (обранні) на посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки, крім випадку, передбаченого пунктом 21 цього Порядку.

Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду.

17. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

18. Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих претендентом на посаду, або особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення (обрання) на посаду.

Довідка про результати проведення спеціальної перевірки щодо претендентів на посади у новоутворених державних органах передається НАДС до відповідального структурного підрозділу таких органів після його утворення, а до утворення підрозділу її копія - суб'єктові призначення.

19. Документи, що подані претендентом на посаду для проведення спеціальної перевірки, у разі призначення (обрання) його на посаду передаються для зберігання в особовій справі, а в разі відмови у призначенні (обранні) на посаду повертаються претендентові на посаду під розписку.

У разі встановлення під час проведення спеціальної перевірки неправдивості поданих претендентом на посаду документів та в інших випадках, передбачених законом, такі документи не підлягають поверненню.

20. Під час проведення спеціальної перевірки між органами (підрозділами), які її проводять, може здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо претендента на посаду.

Обмін або передача інформації про претендента на посаду здійснюється структурними підрозділами, відповідальними за проведення спеціальної перевірки, за письмовим розпорядженням керівників (заступників керівників) органів (підрозділів), які проводять таку перевірку.

Особливості взаємодії державних органів та органів (підрозділів), які проводять спеціальну перевірку, під час її проведення, у тому числі щодо претендентів на посади, перебування на яких становить державну таємницю, визначаються спільними нормативно-правовими актами заінтересованих державних органів.

21. Спеціальна перевірка стосовно претендентів на посади в органах місцевого самоврядування, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється місцевою радою, проводиться відповідно до цього Порядку після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади.

Для проведення спеціальної перевірки такі особи протягом трьох робочих днів з дня призначення (обрання) чи затвердження подають до органу місцевого самоврядування документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.

У разі ненадання такою особою у встановлений строк згоди на проведення спеціальної перевірки або встановлення за результатами її проведення обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду, її повноваження за відповідною посадою достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради. Така особа звільняється з посади без прийняття рішення відповідною радою.

22. Особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо претендентів на посади суддів визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

 

ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (дата і місце народження)
зареєстрований (зареєстрована) за адресою _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
та фактично проживаю за адресою ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків*
___________________________________________________________________________________,
претендую на зайняття посади _________________________________________________________
                                                                                                                           (найменування посади
____________________________________________________________________________________
                                                                                       та державного органу,
___________________________________________________________________________________
                               органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування)
і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

____ ____________ 20__ р.

____________________
(підпис)

____________
* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

 

ЗАПИТ
про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком

Відповідно до статей 56 - 58 Закону України "Про запобігання корупції" просимо подати до ____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування органу державної влади, органу влади
____________________________________________________________________________________
                                Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування, поштова адреса)
згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 171, відомості про ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,
____________________________________________________________________________________
                                                                                           дата і місце народження,
____________________________________________________________________________________
                                                                        серія та номер паспорта, ким і коли виданий,
____________________________________________________________________________________
                                                   адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,
____________________________________________________________________________________.
                                                                                                   місце роботи)

Додаток: копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу (підрозділу) на ___ арк.

________________________________________
   (найменування посади керівника державного органу,
           органу влади Автономної Республіки Крим
               чи органу місцевого самоврядування
                або іншої особи, яка надсилає запит)

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

 

ДОВІДКА
про результати спеціальної перевірки щодо

                      _________________________, який (яка) претендує на зайняття посади
                                    (прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування посади та державного органу,
____________________________________________________________________________________
                                                                     органу влади Автономної Республіки Крим
____________________________________________________________________________________
                                                                         чи органу місцевого самоврядування)

Відповідно до статей 56 - 58 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. N 171, ____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування державного органу,
____________________________________________________________________________________
                              органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування)
організовано проведення спеціальної перевірки щодо ______________________________________
                                                                                                                                                              (прізвище та ініціали,
____________________________________________________________________________________
                                                    дата і місце народження особи, яка претендує на зайняття посади,
___________________________________________________________________________________,
                                          пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування)
який (яка) зареєстрований (зареєстрована) за адресою ______________________________________
____________________________________________________________________________________
та фактично проживає за адресою _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Для проведення спеціальної перевірки подавалися копії письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, медичної довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я, військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця, довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності), заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади", копії інших документів _____________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                       (зазначаються в разі наявності)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Запити про надання відомостей про _____________________________________________________
                                                                                                                            (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до ______________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування органів (підрозділів)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Для проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, подано до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у порядку, визначеному частиною першою статті 45 Закону України "Про запобігання корупції".

Інформації, що перешкоджає зайняттю ____________________________________________________
                                                                                                                                      (прізвище та ініціали особи)
посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком ______________________________________________.
                                                                                                                            (не виявлено або виявлено (зазначити необхідне)

___________________________________
   (найменування посади керівника відповідного
    структурного підрозділу державного органу,
     органу влади Автономної Республіки Крим
        чи органу місцевого самоврядування)

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий пункту 3 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114 - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. N 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. N 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699), від 2 листопада 2011 р. N 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3113), від 23 травня 2012 р. N 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 39, ст. 1471), від 5 грудня 2012 р. N 1137 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 93, ст. 3784), від 4 вересня 2013 р. N 706 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2826), від 18 червня 2014 р. N 186 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 51, ст. 1334) і від 23 липня 2014 р. N 285 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 61, ст. 1682), викласти в такій редакції:

"Стосовно осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ, проводиться спеціальна перевірка відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" у разі, коли посади, на які вони претендують, передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належать до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

4. У Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351; 2004 р., N 46, ст. 3044; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39, ст. 1318; 2010 р., N 11, ст. 522; 2011 р., N 85, ст. 3113; 2012 р., N 39, ст. 1471, N 65, ст. 2670):

1) абзац другий пункту 31 викласти у такій редакції:

"Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.";

2) абзац другий пункту 32 викласти у такій редакції:

"Якщо посада державного службовця передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".".

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 457)

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.07.2016 р. N 477)

7. У пункті 9 Порядку розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 298 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 30, ст. 1107, N 71, ст. 2870; 2014 р., N 85, ст. 2403):

1) у підпункті 15 слова "відомостей про претендента на посаду" виключити;

2) у підпункті 19:

в абзаці першому слова "відомостей про претендента на посаду, пов'язану з виконанням функцій держави" виключити;

в абзаці другому слова "відомостей про особу" виключити.

8. У Положенні про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 593 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 67, ст. 2436):

1) пункти 35 і 43 викласти у такій редакції:

"35. Стосовно осіб, які приймаються на службу цивільного захисту, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" у разі, коли посади, на які вони претендують, передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належать до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.";

"43. На підставі матеріалів щодо кандидатів для прийняття на службу цивільного захисту або навчання керівник (начальник) приймає рішення про доцільність прийняття на службу (направлення на навчання). Висновок про прийняття на службу підписується керівником (начальником) органу чи підрозділу цивільного захисту, на службу до якого оформляється кандидат, керівником підрозділу з питань роботи з персоналом (кадрами) та особою, яка проводила соціально-правовий відбір кандидата.

Якщо посада, на яку претендує особа, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, керівник (начальник) приймає рішення про прийняття на службу (направлення на навчання) за результатами спеціальної перевірки.";

2) у пункті 193 слова "в порядку, встановленому законодавством" замінити словами "відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" у разі, коли посади, які займають такі особи, передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належать до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції";

3) абзац другий пункту 197 викласти у такій редакції:

"письмову згоду на проведення спеціальної перевірки за встановленою формою у разі необхідності її проведення;".

9. Підпункт 13 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 500 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2288), замінити підпунктами 13 і 131 такого змісту:

"13) організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення спеціальної перевірки у новоутворених державних органах (до моменту утворення у таких органах відповідального структурного підрозділу);

131) забезпечує надсилання до державних органів (їх територіальних органів) запитів про перевірку відомостей щодо претендентів на посади, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, та узагальнення отриманої інформації відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";".

____________

Опрос