Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса по формированию Общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.03.2015 № 140
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2015 р. N 140

Київ

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2019 року N 952)

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання корупції" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про запобігання корупції".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 54

 

ПОРЯДОК
організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - конкурс).

2. Кабінет Міністрів України приймає рішення про проведення конкурсу, визначає уповноважену посадову особу, відповідальну за проведення конкурсу (далі - уповноважена особа), та затверджує план заходів з його проведення, що передбачає:

1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

2) подання визначених цим Порядком документів громадськими об'єднаннями;

3) формування списків осіб, уповноважених представляти громадські об'єднання, які беруть участь в установчих зборах (далі - делегати громадських об'єднань), та осіб, які пропонуються громадськими об'єднаннями для включення до складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - кандидати до складу Громадської ради);

4) проведення установчих зборів;

5) оформлення протоколу за підсумками установчих зборів;

6) затвердження складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - Громадська рада).

3. Оголошення про проведення конкурсу розміщується на Урядовому порталі та в газеті "Урядовий кур'єр" протягом п'яти робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про його проведення, але не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів.

4. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1) умови та строки проведення конкурсу, зокрема:

інформація про дату, час, місце проведення установчих зборів;

перелік документів, які подаються громадськими об'єднаннями, щодо делегатів громадських об'єднань, а також кандидатів до складу Громадської ради;

2) прізвище та ініціали уповноваженої особи, номер телефону, адреса електронної пошти.

5. Конкурс проводиться шляхом рейтингового голосування з відбору 15 кандидатів до складу Громадської ради на установчих зборах делегатами громадських об'єднань.

6. Проведення установчих зборів організовує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Установчі збори проводяться відкрито за участю представників засобів масової інформації.

7. У разі зміни дати, часу чи місця проведення установчих зборів відповідна інформація не пізніше ніж за п'ять робочих днів до їх проведення розміщується на Урядовому порталі.

8. До участі в установчих зборах допускаються громадські об'єднання, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку та провадять діяльність за напрямом запобігання корупції не менш як два роки.

Громадське об'єднання може запропонувати для участі в установчих зборах не більш як одного делегата громадського об'єднання та кандидата до складу Громадської ради.

Одна і та сама особа не може бути одночасно делегатом громадського об'єднання та кандидатом до складу Громадської ради.

9. Установчі збори вважаються правоможними за умови участі в них не менш як 16 громадських об'єднань та наявності не менш як 16 кандидатів до складу Громадської ради.

10. Для участі в установчих зборах громадське об'єднання не пізніше ніж за 10 календарних днів до їх проведення подає уповноваженій особі заяву, складену в довільній формі і підписану керівником громадського об'єднання, із зазначенням прізвища та ініціалів делегата громадського об'єднання.

До заяви додаються:

копії свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та статуту громадського об'єднання, скріплені печаткою такого об'єднання (у разі наявності);

документи, що підтверджують провадження діяльності громадського об'єднання за напрямом запобігання корупції не менш як два роки;

біографічна довідка делегата громадського об'єднання.

У разі коли громадське об'єднання пропонує кандидата до складу Громадської ради, крім зазначених документів, подаються заява кандидата про згоду на участь у роботі Громадської ради, його біографічна довідка із зазначенням інформації про досвід роботи у сфері запобігання корупції та досягнення в зазначеній сфері, копія паспорта, засвідчена кандидатом.

11. Прийняття заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

На підставі поданих заяв уповноважена особа складає списки делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради та не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення установчих зборів оприлюднює їх на Урядовому порталі, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом.

12. Право делегата громадського об'єднання на участь в установчих зборах підтверджується документом, який посвідчує його особу.

13. На установчих зборах головує уповноважена особа. Установчі збори шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирають із свого складу секретаря установчих зборів.

14. Рейтингове голосування з відбору кандидатів до складу Громадської ради здійснюється шляхом заповнення делегатами громадських об'єднань бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується уповноваженою особою.

У бюлетені для голосування в алфавітному порядку зазначаються прізвище та ініціали кандидатів до складу Громадської ради.

Бюлетень для голосування заповнюється шляхом обов'язкового виставлення кандидатам до складу Громадської ради рейтингових балів від 1 до 15. Кожен з рейтингових балів виставляється лише один раз незалежно від кількості включених до бюлетеня кандидатів.

Бюлетень для голосування, заповнений з порушенням зазначених вимог, є недійсним.

Підрахунок голосів делегатів громадських об'єднань здійснюється секретарем установчих зборів відкрито та прозоро у присутності делегатів.

15. У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору кандидатів до складу Громадської ради кількість таких кандидатів перевищує 15 осіб, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість балів, проводиться повторне рейтингове голосування.

16. За підсумками установчих зборів секретар оформляє протокол, в якому зазначаються прізвище, ім'я та по батькові кандидатів до складу Громадської ради, найменування громадського об'єднання, яке запропонувало кандидата, та результати рейтингового голосування.

Протокол установчих зборів, підписаний уповноваженою особою та секретарем установчих зборів, разом з пропозиціями передається у триденний строк Кабінетові Міністрів України.

17. Пропозиції установчих зборів реалізуються шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Національне агентство з питань запобігання корупції.

18. Рішення Кабінету Міністрів України про утворення Громадської ради та затвердження її складу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття на Урядовому порталі разом з протоколом установчих зборів.

19. Зміни до складу Громадської ради вносяться за процедурою, передбаченою цим Порядком.

____________

Опрос