Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка восстановления, ремонта, модернизации, увеличения установленного ресурса и продления срока службы (хранения) вооружения, военной и специальной техники, за которыми не осуществляется авторский надзор

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.03.2015 № 135
редакция действует с 26.02.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2015 р. N 135

Київ

Про затвердження Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2018 року N 591
,
від 17 лютого 2021 року N 129

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Збройні Сили України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення справності озброєння, військової і спеціальної техніки вітчизняного та іноземного виробництва (далі - військова техніка), за якою не здійснюється авторський нагляд, шляхом її відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу, продовження призначеного строку служби (зберігання).

2. Перелік військової техніки, що підлягає відновленню, ремонту, модернізації, збільшенню установленого ресурсу та продовженню строку служби (зберігання) відповідно до цього Порядку, визначається державним замовником.

Для забезпечення робіт із справності військової техніки за клопотанням державного замовника можуть залучатися генеральні конструктори із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. N 129)

3. Цей Порядок не застосовується під час проведення таких робіт на авіаційній техніці державної авіації, крім авіаційних засобів ураження.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відновлення військової техніки - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення зразків військової техніки, що вийшли з ладу в ході експлуатації, у готовність до використання за призначенням, і включає технічну розвідку, евакуацію, ремонт (відновлення працездатності) зразків військової техніки та доведення їх до боєздатного стану;

відновлення технічної документації - комплекс заходів, спрямованих на створення умов для виготовлення відповідно до технічної документації зразка військової техніки та/чи його складових частин і забезпечення його подальшої надійної та безпечної експлуатації, модернізації та/чи ремонту;

виконавці робіт з продовження строку дії призначених показників - суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності, що визначені відповідно до законодавства державним замовником на проведення робіт з продовження строку дії призначених показників військової техніки;

головний виконавець ремонту - суб'єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, що виконує ремонт військової техніки, координує дії співвиконавців, що здійснюють ремонт її складових частин, та відповідає за ремонт у цілому;

головна організація з технічного супроводження - суб'єкт господарської діяльності незалежно від форми власності, що очолює процес технічного супроводження військової техніки, координує дії співвиконавців, які здійснюють технічне супроводження її складових частин, та відповідає за технічне супроводження в цілому;

науково-технічне супроводження - прикладні наукові дослідження, спрямовані на впровадження результатів наукової роботи на стадіях життєвого циклу військової техніки, основним змістом яких є обґрунтування та проведення заходів цілеспрямованого своєчасного коригування дій споживачів і виконавців науково-технічної продукції на стадії від її створення до початку практичного використання;

облік ремонтної (конструкторської) документації - комплекс заходів із внесення до Реєстру ремонтної (конструкторської) документації на озброєння та військову техніку даних щодо комплекту ремонтної (конструкторської) документації;

освоєння ремонту - комплекс заходів із розроблення ремонтної (конструкторської) документації, практичного оволодіння способами та засобами ремонту, організації ремонтного виробництва та проведення кваліфікаційних випробувань, за результатами яких оцінюється готовність підприємства, установи або організації до ремонту військової техніки відповідно до встановлених ремонтною документацією вимог;

працездатний стан - стан військової техніки, коли вона здатна виконувати всі потрібні функції;

продовження строку дії призначених показників - проведення організаційних, науково-технічних, експертних, виробничих, випробувальних, економічних та інших видів робіт з метою забезпечення можливості продовження безпечної експлуатації військової техніки після завершення попередньо встановленого строку її служби (зберігання);

ремонт - комплекс заходів з відновлення справного чи працездатного стану та ресурсу військової техніки або її складових частин;

ремонтне виробництво - виробничий процес, який виконується у певній послідовності дій і забезпечує повернення справного чи працездатного стану зразкам військової техніки або її складовим частинам, що втратили їх під час експлуатації;

справність - стан військової техніки, за яким вона здатна виконувати усі задані функції;

технічна придатність - здатність військової техніки виконувати функції за призначенням у заданих режимах і умовах експлуатації;

технічне супроводження - комплекс заходів з підтримання військової техніки у справному чи працездатному стані шляхом розроблення (внесення змін) технічної документації щодо відновлення такої техніки, її ремонту, модернізації та продовження строку дії призначених показників;

технічне супроводження експлуатації - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації і підтримання у справному чи працездатному стані військової техніки із показниками з продовженими строками дії.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про оборонні закупівлі" та "Про публічні закупівлі", Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. N 120 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 16, ст. 559), та Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 449 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 50, ст. 1793).

(абзац вісімнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. N 129)

5. Закупівля робіт з технічного супроводження здійснюється відповідно до Законів України "Про оборонні закупівлі", "Про публічні закупівлі" та Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. N 345 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 44, ст. 1372; 2018 р., N 2, ст. 49, N 36, ст. 1266), в межах видатків, передбачених у державному бюджеті, або інших джерел, не заборонених законодавством.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. N 129)

Визначення головної організації з технічного супроводження

6. Державний замовник формує перелік військової техніки, що потребує здійснення заходів відновлення, ремонту, модернізації та продовження строку дії призначених показників, і надсилає його Мінстратегпрому. Мінстратегпром звертається до органів державної влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації, державних господарських об'єднань, відповідних суб'єктів господарювання, які розробляють, виготовляють, ремонтують та модернізують таку техніку, для подання відповідних пропозицій.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.02.2021 р. N 129)

7. Відповідно до переліку військової техніки, передбаченого пунктом 6 цього Порядку, Мінстратегпром на підставі поданих пропозицій та за участю генерального конструктора із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави подає державному замовнику пропозиції щодо підприємств, установ та організацій, які мають науково-технічні та виробничі потужності для виконання відповідних робіт.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.02.2021 р. N 129)

8. Державний замовник здійснює оцінювання науково-технічних та виробничих потужностей підприємств, установ та організацій, які розробляють, виготовляють, ремонтують та модернізують військову техніку, за результатами якого визначає відповідно до законодавства головну організацію з технічного супроводження.

9. Державний замовник може визначити головною організацією з технічного супроводження підприємство, установу або організацію, що належить до сфери його управління і має необхідні науково-технічні та виробничі потужності для виконання відповідних робіт.

Функції головної організації з технічного супроводження

10. Головна організація з технічного супроводження:

на основі результатів аналізу експлуатації зразка військової техніки, а також вивчення вітчизняного та іноземного досвіду експлуатації і ремонту аналогічних видів зразків, сучасних науково-технічних досягнень у сфері відновлення військової техніки та її складових частин розробляє необхідні комплекти технічної документації на відновлення, ремонт, модернізацію, продовження строку дії призначених показників конкретного зразка;

здійснює коригування ремонтної документації за результатами дослідного ремонту;

визначає за погодженням із державним замовником співвиконавців та організовує і координує їх діяльність;

розробляє або затверджує розроблену співвиконавцями конструкторську документацію на складові частини;

погоджує розроблену конструкторську і ремонтну документацію з державним замовником (представництвом державного замовника);

здійснює авторський нагляд під час освоєння ремонтного виробництва;

здійснює відповідно до законодавства на замовлення державного замовника технічне супроводження зразка військової техніки.

11. Головна організація з технічного супроводження може одночасно виконувати функції розробника технічної документації та головного виконавця ремонту.

Головна організація з технічного супроводження у разі одночасного виконання нею зазначених функцій:

готує та освоює ремонтне виробництво військової техніки;

проводить ремонт та випробування установчої ремонтної серії з одночасним відпрацюванням технологічного процесу для подальшого ремонту військової техніки згідно з технічною документацією;

виконує функції головного виконавця ремонту військової техніки та координує роботу співвиконавців з ремонту її складових частин;

забезпечує своєчасне освоєння ремонтного виробництва у запланованих обсягах;

вживає заходів до забезпечення високого рівня якості ремонтних робіт військової техніки.

12. Державний замовник у разі потреби забезпечує головну організацію з технічного супроводження зразком військової техніки або доступом до нього з метою здійснення технічного супроводження.

13. Головна організація з технічного супроводження у разі потреби залучає до виконання робіт з розроблення технічної документації, відновлення, ремонту, модернізації, продовження строку дії призначених показників військової техніки співвиконавців із числа підприємств, установ та організацій, які розробляють, виготовляють, ремонтують і модернізують таку військову техніку (беруть участь у її розробленні, виготовленні, ремонті і модернізації) або її типові зразки.

14. Порядок взаємодії головної організації з технічного супроводження і співвиконавців, зокрема, з питань науково-технічного супроводження, виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської та дослідно-технологічної роботи, проведення експертизи і підготовки відповідних висновків визначається державним замовником.

Технічне супроводження експлуатації військової техніки

15. Організація технічного супроводження експлуатації військової техніки покладається на державного замовника, який визначає порядок технічного супроводження та використання його результатів.

16. За рішенням державного замовника щодо технічного супроводження експлуатації військової техніки зразки такої техніки можуть переводитися на експлуатацію за технічним станом, під час якої перелік і періодичність робіт із контролю їх технічного стану визначається експлуатаційною документацією, а початок, обсяг і перелік робіт з технічного обслуговування - залежно від технічного стану зразків. Таке рішення приймається за наявності належних організаційних і матеріально-технічних умов, позитивних результатів проведених досліджень та необхідних засобів і методик технічного діагностування військової техніки.

17. Порядок експлуатації військової техніки за технічним станом визначає державний замовник.

18. Діяльність з організації технічного супроводження провадиться з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

Поставлення зразка військової техніки на ремонтне виробництво

19. Поставлення зразка військової техніки на ремонтне виробництво здійснюється на підставі рішення державного замовника, що узгоджується у разі потреби з органами державної влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації, державними господарськими об'єднаннями, відповідними суб'єктами господарювання, які розробляють, виготовляють, ремонтують та модернізують таку техніку.

20. Поставлення зразка військової техніки на ремонтне виробництво передбачає здійснення таких заходів:

розроблення ремонтної документації;

підготовка ремонтного виробництва;

освоєння ремонтного виробництва;

проведення дослідного ремонту визначеної державним замовником кількості військової техніки.

21. Державний замовник видає технічне завдання на виконання робіт з розроблення ремонтної документації на зразок військової техніки та/або його складові та запасні частини.

22. Головна організація з технічного супроводження розробляє необхідні комплекти ремонтної документації, здійснює заходи з дослідного ремонту, підготовку ремонтного виробництва зразка військової техніки та організовує і координує роботу співвиконавців у разі їх залучення.

23. У разі коли головна організація з технічного супроводження лише розробляє ремонтну документацію, державним замовником відповідно до законодавства визначається головний виконавець ремонту.

24. Готовність головного виконавця ремонту до освоєння ремонтного виробництва визначається за результатами випробувань дослідного ремонтного зразка військової техніки, які проводяться комісією, утвореною державним замовником.

25. У разі коли головна організація з технічного супроводження належить до сфери управління державного замовника, державним замовником проводяться відомчі випробування дослідного ремонтного зразка військової техніки.

26. У разі отримання позитивних результатів приймальних випробувань, які наводяться в акті комісії, державний замовник затверджує ремонтну документацію та приймає рішення про освоєння серійного ремонту.

27. Готовність ремонтного виробництва головного виконавця ремонту до серійного ремонту визначається за результатами кваліфікаційних випробувань зразків військової техніки установчої ремонтної серії, що організовуються та проводяться головним виконавцем ремонту за участю державного замовника.

Необхідність проведення таких випробувань зазначається в акті випробувань дослідного ремонтного зразка.

28. Освоєння ремонту військової техніки здійснюється на підставі відповідного рішення державного замовника.

29. Перевірка готовності головного виконавця ремонту до ремонту зразка військової техніки проводиться комісією, утвореною державним замовником, із залученням у разі потреби інших органів державної влади, державних господарських об'єднань, суб'єктів господарювання. За результатами роботи комісії складається акт, у якому міститься висновок про готовність головного виконавця ремонту до ремонту зразка військової техніки.

30. За наявності позитивного висновку державний замовник приймає рішення про допуск головного виконавця ремонту до проведення ремонту, встановлення строків дії призначених показників відремонтованих зразків військової техніки, а також визначає порядок їх експлуатації.

31. Відремонтована під час освоєння ремонту військова техніка допускається до експлуатації у визначеному державним замовником порядку.

Модернізація зразка військової техніки

32. Модернізація зразка військової техніки здійснюється згідно з Порядком розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. N 120.

33. Введення в експлуатацію модернізованих зразків військової техніки здійснюється у визначеному державним замовником порядку.

34. Авторський нагляд за модернізованою військовою технікою здійснюється виконавцем дослідно-конструкторської роботи з модернізації такої військової техніки.

Продовження строку дії призначених показників військової техніки

35. Роботи з продовження строку дії призначених показників військової техніки виконуються на засадах:

першочерговості продовження строку дії призначених показників військової техніки, що становлять основу боєздатності Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань;

впровадження в системі технічного обслуговування військової техніки новітніх технологій неруйнівного індивідуального (номерного) контролю, методів безрозбірної діагностики і порядку продовження строку дії призначених показників військової техніки відповідно до технічного стану;

залучення в разі необхідності підприємств, установ та організацій іноземних держав, які мають досвід проведення робіт з продовження строку дії призначених показників військової техніки.

36. До державних контрактів (договорів) на закупівлю робіт з продовження строку дії призначених показників військової техніки повинні бути включені умови щодо:

правової охорони інтелектуальної власності, набутої або використаної у процесі виконання контракту (договору);

проведення державної наукової і науково-технічної експертизи науково-технічної та технічної документації, підготовленої виконавцями за результатами виконання робіт з продовження строку дії призначених показників військової техніки. Експертиза проводиться відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну експертизу" та "Про оцінку впливу на довкілля".

37. Продовження строку дії призначених показників військової техніки здійснюється на підставі рішення державного замовника, погодженого з головною організацією з технічного супроводження та генеральним конструктором із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави, а в разі потреби з іншими органами державної влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації, державними господарськими об'єднаннями, відповідними суб'єктами господарювання, які розробляють, виготовляють, ремонтують та модернізують таку техніку.

(пункт 37 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. N 129)

38. У рішенні, передбаченому пунктом 37 цього Порядку, зазначаються:

науково-дослідна установа державного замовника, яка уповноважена здійснювати науково-технічне супроводження робіт з продовження строку дії призначених показників військової техніки за відповідною номенклатурою;

найменування військової техніки, кількість, перелік заводських номерів зразків, що потребують продовження строку дії призначених показників;

показники військової техніки з продовженими строками дії, яких необхідно досягнути в результаті виконання робіт;

строки виконання робіт.

39. Виконавцем у разі потреби за рішенням державного замовника проводяться необхідні випробування для визначення технічного стану та якості військової техніки.

40. За результатами виконання робіт виконавець готує висновок про можливість і доцільність продовження строку дії призначених показників, а також проект технічного рішення, що включає:

показники військової техніки з продовженими строками дії;

порядок технічного супроводження експлуатації військової техніки і внесення змін до технічної документації.

Порядок підготовки та погодження технічного рішення визначає державний замовник за погодженням у разі потреби з іншими органами державної влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації, державними господарськими об'єднаннями, відповідними суб'єктами господарювання, які розробляють, виготовляють, ремонтують та модернізують таку техніку.

41. Показники зразка військової техніки з продовженими строками дії повинні забезпечувати його технічну придатність та безпечність експлуатації, для підтвердження яких за рішенням державного замовника можуть бути проведені експлуатаційні випробування відповідного зразка військової техніки.

42. Виконання робіт та оформлення їх результатів здійснюється згідно з вимогами до конструкторської документації.

43. Забороняється виконання робіт, внаслідок яких військова техніка, за винятком її бойового застосування, створюватиме небезпеку життю і здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу.

44. Здійснення заходів з організації експлуатації військової техніки із показниками з продовженими строками дії забезпечується державним замовником через відповідні органи управління.

Розроблення, затвердження та взяття на облік ремонтної (конструкторської) документації

45. Організація робіт з розроблення, затвердження та взяття на облік ремонтної (конструкторської) документації покладається на державного замовника, який визначає порядок їх виконання.

46. Взяття на облік ремонтної (конструкторської) документації здійснюється шляхом внесення її до Реєстру ремонтної (конструкторської) документації на озброєння та військову техніку, який ведеться державним замовником.

47. Комплектність ремонтної (конструкторської) документації визначає державний замовник за участю виконавця, що проводить ремонт та/або модернізацію відповідної військової техніки.

48. Взята на облік відновлена ремонтна (конструкторська) документація вважається оригіналом.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.07.2018 р. N 591)

____________

Опрос