Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности

КМ Украины
Постановление КМ от 28.01.2015 № 42
редакция действует с 31.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 січня 2015 р. N 42

Київ

Деякі питання дерегуляції господарської діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 року N 829
,
від 15 листопада 2017 року N 858
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 листопада 2017 року N 858 застосовуються з
27 вересня 2017 року),
від 15 листопада 2019 року N 1177

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 18

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253; Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2002 р., N 27, ст. 1260; 2004 р., N 24, ст. 1588; 2006 р., N 23, ст. 1720; 2007 р., N 89, ст. 3252; 2010 р., N 75, ст. 2669; 2011 р., N 79, ст. 2916):

1) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Клопотання про включення препаратів до плану державних випробувань на поточний рік приймаються Мінприроди до 25 березня поточного року.";

2) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"План державних випробувань препаратів після погодження з МОЗ та затвердження Мінприроди розміщується на офіційному веб-сайті Мінприроди.";

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Згідно з планом державних випробувань, планами наукових досліджень та договорами, укладеними заявником і виконавцем, Мінприроди надає дозволи на ввезення дослідних партій препаратів, де зазначаються їх науково обґрунтовані обсяги. Мінприроди надає дозволи на ввезення дослідних партій препаратів у десятиденний термін після подання заявником зазначених документів.";

4) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Реалізація дослідних партій вітчизняних препаратів забороняється до їх державної реєстрації.";

5) абзац третій пункту 20 після слів "матеріали (досьє)" доповнити словами "на діючу речовину і препаративну форму";

6) абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

"21. Після прийняття на розгляд реєстраційних документів заявникові протягом 10 днів видається для оплати рахунок за проведення експертизи препарату.";

7) у пункті 23:

абзац другий після слів "в письмовій формі" доповнити словами "з роз'ясненням підстав";

абзац п'ятий після слів "санітарно-епідеміологічної експертизи" доповнити словами "з роз'ясненням підстав";

абзац сьомий після слів "екологічної експертизи" доповнити словами "з роз'ясненням підстав";

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"рішення суду, яким встановлено, що виробництво та/або використання, та/або продаж, та/або будь-які інші дії щодо заявленого на реєстрацію (перереєстрацію) препарату порушують права інтелектуальної власності інших осіб.".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

8) абзац перший пункту 24 викласти в такій редакції:

"24. Після сплати реєстраційного внеску протягом 10 днів затверджується зразок етикетки, препарат заноситься до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів (далі - Державний реєстр препаратів), а заявникові видається реєстраційне посвідчення про державну реєстрацію препарату за формою, встановленою Мінприроди.";

9) пункт 25 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Не допускається розширення сфери застосування препаратів з експериментальною реєстрацією.

Зміна власника та/або торгової назви препарату не є підставою для продовження його експериментальної реєстрації та постачання на ринок.

Не допускається зміна реєстрації з експериментальної на постійну в разі ненадання заявником повного досьє на діючу речовину, що відповідає нормам міжнародного права, або листа від власника такого досьє, яким надається згода на використання документації з метою реєстрації.

Якщо власник препарату, що має постійну реєстрацію, бажає зареєструвати препарат додатково під іншими торговими назвами, він має надати гарантійного листа щодо ідентичності складу та якості діючої речовини та відповідну заявку на реєстрацію. Такий препарат не потребує проведення державних випробувань та додаткових експертиз. Посвідчення про державну реєстрацію видається після сплати реєстраційного внеску в розмірі, що відповідає внеску за перереєстрацію.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

10) пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

"Не допускається продовження терміну експериментальної реєстрації більше ніж на один рік.";

11) пункт 27 виключити;

12) у пункті 28:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"неповідомлення про внесення змін до складу препарату та нові дані щодо його небезпечності відповідно до законодавства, крім внесення змін, що не впливають на біологічну ефективність, токсикологічні та екотоксикологічні властивості препарату;";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"рішення суду, яким встановлено, що виробництво та/або використання, та/або продаж, та/або будь-які інші дії щодо зареєстрованого препарату порушують права інтелектуальної власності інших осіб.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

13) перше речення абзацу першого пункту 29 викласти в такій редакції: "Перереєстрації підлягають раніше зареєстровані препарати з постійною реєстрацією, не підлягають перереєстрації препарати з експериментальною реєстрацією.";

14) пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі наявності технічних помилок у Переліку та доповненнях до нього Мінприроди надсилає суб'єктам господарювання офіційного листа з повідомленнями щодо таких помилок.".

2. Пункт 2 втратив чинність

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 829
,
втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 1177)

3. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832, N 54, ст. 2151; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202):

1) абзац третій пункту 26 виключити;

2) в абзаці першому пункту 27 слова ", поновлює дію" виключити.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2017 р. N 858,
яка застосовується з
27.09.2017 р.)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 778 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 68, ст. 2267).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 901 "Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2271).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 965 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 70, ст. 2427).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 70 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 та від 21 травня 2009 р. N 526" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 7, ст. 326).

7. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 179 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 13, ст. 628).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 і від 17 травня 2006 р. N 685, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. N 340 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 35, ст. 1213).

9. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 619 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55, ст. 1867).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1122 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3352).

11. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 841 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2427).

12. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. N 1115 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 85, ст. 3102).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 767 "Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок та їх державної реєстрації" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 84, ст. 3110).

____________

Опрос