Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок перечисления межбюджетных трансфертов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.01.2015 № 12
действует с 24.01.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 січня 2015 р. N 12

Київ

Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399), виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
перерахування міжбюджетних трансфертів

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам (базова дотація, субвенції, стабілізаційна та додаткові дотації), реверсної дотації та міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами.

2. Базова дотація, субвенції з державного бюджету, визначені пунктами 6 - 8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України, перераховуються Казначейством обласним, міським (м. Києва і міст обласного значення), районним бюджетам та іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету.

3. Реверсна дотація до державного бюджету з обласних, міських (м. Києва і міст обласного значення), районних бюджетів та інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, перераховується територіальними органами Казначейства в областях та м. Києві (далі - органи Казначейства) щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду місцевого бюджету.

У разі незабезпечення в повному обсязі щодекадного перерахування реверсної дотації її неперерахований обсяг перераховується органами Казначейства в наступні дні після закінчення відповідної декади.

4. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, крім субвенцій, зазначених у пункті 2 цього Порядку, перераховуються Казначейством в обсягах, установлених законом про Державний бюджет України на поточний рік, на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету (у разі перерахування із спеціального фонду державного бюджету - також у межах і за рахунок відповідних надходжень).

5. Облдержадміністрації розподіляють субвенції з державного бюджету обласним бюджетам між міськими міст обласного значення та районними бюджетами пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях обласних рад про бюджет.

Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів міських міст обласного значення та районних бюджетів, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

6. У разі коли видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету здійснюються з бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об'єднань, селищ, райдержадміністрації та виконавчі органи міських міст обласного значення рад розподіляють субвенції пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях відповідних рад про бюджет.

Органи Казначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів бюджетів міст районного значення, районів у містах, сіл, їх об'єднань, селищ, відкриті в органах Казначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

7. Суми субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.

Учасники розрахунків додатково зазначають у графі "призначення платежу" платіжного доручення норму закону про Державний бюджет України або рішення ради про бюджет на відповідний рік, якими передбачено надання субвенцій.

8. Відкриття рахунків в органах Казначейства для зарахування міжбюджетних трансфертів з державного і місцевих бюджетів, а також відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання зазначених бюджетів здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Обсяг субвенцій з державного бюджету, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до державного бюджету, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України.

10. Казначейство подає Мінфіну інформацію про суми субвенцій з державного бюджету, повернуті до нього, у розрізі місцевих бюджетів, визначених у законі про Державний бюджет України та/або розписі державного бюджету на відповідний рік, і видів субвенцій.

11. Субвенції з одного місцевого бюджету іншому перераховуються органами Казначейства в обсягах, установлених рішеннями відповідних рад про бюджет, із:

загального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки загального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства;

спеціального фонду такого бюджету в межах річних бюджетних призначень та відповідних надходжень згідно з розписом бюджету, з якого надаються субвенції, на рахунки спеціального фонду бюджету, якому вони надаються, відкриті в органах Казначейства.

12. Одержані суми субвенцій з одного місцевого бюджету іншому перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства.

Учасники розрахунків у графі "призначення платежу" платіжного доручення додатково зазначають норму рішення ради про бюджет, якою передбачено надання субвенції.

13. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого вони надаються.

14. Стабілізаційна та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам, передбачені місцевим бюджетам законом про Державний бюджет України на відповідний рік, перераховуються Казначейством на рахунки таких бюджетів, відкриті в органах Казначейства, один раз на місяць згідно з розписом державного бюджету.

Органи Казначейства перераховують протягом операційного дня після подання платіжних доручень додаткові дотації на відповідні рахунки.

15. Казначейство подає Мінфіну інформацію про перераховані суми міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та реверсну дотацію в розрізі:

зведених бюджетів областей, м. Києва та місцевих бюджетів, для яких у державному бюджеті визначений окремий міжбюджетний трансферт, - щодня;

місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, - щодекади та щомісяця.

____________

Опрос