Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании"

КМ Украины
Постановление КМ, Методические рекомендации, Форма от 05.12.2014 № 726
редакция действует с 06.12.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2014 р. N 726

Київ

Деякі питання реалізації статті 42 Закону України "Про вищу освіту"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 серпня 2015 року N 633
,
від 21 березня 2016 року N 212
,
від 28 листопада 2018 року N 1005

Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти;

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

типову форму контракту з керівником державного закладу вищої освіти.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

2. Уповноважити Міністерство освіти і науки давати роз'яснення з питань застосування Методичних рекомендацій, затверджених цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 28

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти

(У назві та тексті Методичних рекомендацій слова "вищий навчальний заклад" у всіх відмінках замінено словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 року N 1005)

Загальна частина

1. Ці Методичні рекомендації визначають особливості виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти (далі - керівник) незалежно від форми власності та підпорядкування.

2. Керівник обирається за конкурсом на заміщення посади керівника шляхом таємного голосування строком на п'ять років відповідно до Закону України "Про вищу освіту", статуту закладу вищої освіти та з урахуванням цих Методичних рекомендацій.

Державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги до кандидатів на посади керівників відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та порядку їх призначення.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

21. Засновник може призначати виконувача обов'язків керівника закладу вищої освіти з моменту утворення вакантної посади до обрання та/або призначення керівника в установленому законом порядку.

(Методичні рекомендації доповнено пунктом 21 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

3. Вибори керівника (далі - вибори) проводяться з дотриманням таких принципів:

відкритості;

гласності;

таємного та вільного волевиявлення;

добровільної участі у виборах;

демократичності;

забезпечення рівності прав учасників виборів.

4. Забезпечення проведення виборів здійснюється засновником (засновниками) закладу вищої освіти або уповноваженим ним (ними) органом (особою) (далі - засновник).

5. Процедура обрання керівника складається з таких етапів:

1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду керівника (далі - претенденти);

2) підготовка виборів;

3) проведення виборів.

Оголошення про проведення конкурсу та прийом документів від претендентів

6. Конкурс оголошується засновником.

7. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає посаду керівника, або протягом тижня з дня утворення вакантної посади публікується засновником у газеті "Освіта України" або в офіційному друкованому виданні засновника (засновників) та розміщується на його веб-сайті (у разі наявності) і офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

повне найменування закладу вищої освіти;

інформацію про строк подання претендентами документів, перелік яких зазначений у пункті 10 цих Методичних рекомендацій;

адресу, за якою здійснюється прийом документів;

контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти);

інформацію про дату проведення виборів, яка не повинна припадати на канікулярний період у закладі вищої освіти.

9. Претенденти можуть бути висунуті трудовим колективом закладу вищої освіти чи його структурного підрозділу, первинною профспілковою організацією працівників та студентів закладу вищої освіти, а також шляхом самовисування.

10. Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім'я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України "Про вищу освіту";

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 633)

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1656);

довідку про наявність або відсутність судимості;

(пункт 10 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 633)

витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

(пункт 10 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 633,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

(пункт 10 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 633,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий
 вважати відповідно абзацом дванадцятим)

копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

(пункт 10 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім'я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

(пункт 10 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим)

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

11. Прийом документів претендентів здійснюється засновником протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Особа, яка перемогла у конкурсі на заміщення посади керівника, надає засновнику для ознайомлення оригінали документів, зазначених у пункті 10 цих Методичних рекомендацій, крім оригіналу довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 633
,
абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

12. Засновник проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України "Про вищу освіту", і протягом десяти календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника (далі - кандидат), які відповідають зазначеним вимогам, до закладу вищої освіти для голосування.

Під час проведення перевірки відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України "Про вищу освіту", засновник на підставі копії трудової книжки претендента та наданих ним документів, а також інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до претендента заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 - 8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону. Виявлення під час такої перевірки факту належності претендента до осіб, щодо яких застосовується заборона, передбачена частиною третьою статті 1 зазначеного Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 - 8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону, є підставою для відмови такому претенденту у подальшій участі у конкурсі.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

13. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі в конкурсі, письмово повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання претендентами документів.

14. Кандидат має право:

проводити зустрічі з працівниками та студентами закладу вищої освіти;

визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування;

бути присутнім під час голосування за місцем його проведення;

бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення протоколу про результати голосування.

Кандидат може мати інші права, які випливають з його участі у виборах і передбачені статутом закладу вищої освіти.

Усі кандидати мають рівні права.

15. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюється на зустрічах та зборах трудового колективу закладу вищої освіти без будь-яких обмежень.

16. Виборчі програми кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

Підготовка виборів

17. Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дати закінчення строку прийому документів претендентів без урахування канікулярного періоду.

18. Брати участь у виборах мають право:

кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник закладу вищої освіти;

представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;

виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів. У разі коли в закладі вищої освіти немає студентів, виборні представники обираються з числа інших здобувачів вищої освіти.

(абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

Критерієм віднесення штатного працівника закладу вищої освіти до певної категорії є посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник у закладі вищої освіти.

19. Штатний працівник закладу вищої освіти, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах.

20. Студенти очної (денної) форми навчання, які на момент проведення виборів є одночасно штатними працівниками закладу вищої освіти, в якому проводяться вибори, беруть участь у виборах за квотою представництва студентів закладу вищої освіти.

21. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками закладу вищої освіти, визначається положенням, яке затверджується вченою радою закладу вищої освіти.

22. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів закладу вищої освіти визначається положенням про студентське самоврядування, яке ухвалюється відповідно до статті 40 Закону України "Про вищу освіту".

23. Керівник протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію виборів, в якому, зокрема, визначається:

персональний склад організаційного комітету з проведення виборів (далі - організаційний комітет);

персональний склад виборчої комісії;

кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших штатних працівників закладу вищої освіти, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів (курсантів).

24. Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до статуту закладу вищої освіти та положень про них, які затверджуються вченою радою закладу вищої освіти за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації закладу вищої освіти.

До складу організаційного комітету та виборчої комісії включаються наукові, науково-педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти (курсанти) закладу вищої освіти. Кандидат не може бути членом організаційного комітету чи виборчої комісії. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і виборчої комісії.

Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні обирають із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

Особи, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень можуть звільнятися від основної роботи у закладі вищої освіти, в якому проводяться вибори, із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного договору.

(абзац четвертий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

25. У разі коли у виборах беруть участь більш як 2 тис. осіб, а також за наявності у структурі закладу вищої освіти відокремлених структурних підрозділів, організаційним комітетом можуть утворюватися виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких затверджується наказом керівника. При цьому виборча комісія, утворена наказом про організацію виборів керівника, має статус головної виборчої комісії.

Рішення про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій підлягає оприлюдненню в одноденний строк організаційним комітетом з використанням інформаційних ресурсів закладу вищої освіти (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо).

26. Керівник зобов'язаний забезпечити створення належних умов для роботи організаційного комітету та виборчої комісії, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також надати організаційному комітетові та виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв'язку, оргтехніки тощо.

27. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах (далі - список виборців), не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів.

У разі утворення дільничних виборчих комісій список виборців передається головною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям не пізніше наступного дня після його отримання від організаційного комітету.

28. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться організаційним комітетом до відома виборчої комісії (головною виборчою комісією - до відома дільничних виборчих комісій) для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування. Організаційний комітет повинен невідкладно надати засновнику інформацію про зняття кандидатури.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

29. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією (у разі утворення дільничних виборчих комісій - дільничними виборчими комісіями) не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах (далі - виборці) та включені до списку виборців (у разі утворення виборчих дільниць - у кількості, що відповідає кількості осіб, включених до списку виборців на виборчій дільниці), посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою закладу вищої освіти або його відокремленого структурного підрозділу у разі її наявності.

(абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

Кандидати та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

30. Форма бюлетеня для голосування затверджується МОН.

Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

31. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та опечатані печаткою закладу вищої освіти або його відокремленого структурного підрозділу.

32. Порядок організації роботи спостерігачів визначається організаційним комітетом.

Проведення виборів

33. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 9 до 15 години у приміщенні закладу вищої освіти та його відокремлених структурних підрозділах.

Інформація про дату, час і місце проведення виборів підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів з використанням інформаційних ресурсів закладу вищої освіти (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо).

34. Під час голосування та підрахунку голосів має право бути присутнім представник засновника. У разі утворення головної та дільничних виборчих комісій засновник може делегувати до таких комісій своїх представників.

МОН може делегувати свого представника (представників) на вибори до закладу вищої освіти незалежно від форми власності та підпорядкування.

(абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом, а в разі утворення виборчих дільниць - не більше двох спостерігачів від кожного кандидата і трьох громадських спостерігачів на кожній виборчій дільниці.

Порядок акредитації громадських спостерігачів визначається організаційним комітетом.

35. Приміщення для голосування повинне бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється у такий спосіб, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, виборчі скриньки перебували у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування необхідно забезпечити наявність належного освітлення та засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

36. Організація проведення голосування, підтримання належного порядку у приміщенні для голосування та забезпечення таємності голосування покладаються на виборчу комісію або дільничну виборчу комісію.

Голова виборчої комісії або дільничної виборчої комісії перед початком голосування:

надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;

передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені виборцям;

передає членам виборчої комісії, які видають бюлетені для голосування, список виборців. Відповідні члени виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.

37. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Перелік таких документів затверджується організаційним комітетом. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.

(пункт 37 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

38. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів.

У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку ("+") або іншу, що засвідчує волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати жодного.

(абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця оприлюднити своє волевиявлення.

39. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, представники засновника, кандидати і спостерігачі.

40. Скриньки для голосування після перевірки цілісності пломб та печаток відкриваються членами виборчої комісії почергово. Під час відкриття скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

41. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати голосування.

42. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робляться таблички з написом "Не підтримую жодного" та "Недійсні". Під час розкладання бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

(пункт 42 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

43. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

позначка у бюлетені проставлена більш як за одного кандидата;

не проставлена жодна позначка;

зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

У разі коли члени виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

44. Після розкладення бюлетенів окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою виборчої комісії і підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.

45. Виборча комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

46. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, що затверджується МОН.

Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові виборчої комісії, кандидатам та спостерігачам.

Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

Перший примірник протоколу про результати голосування передається організаційному комітетові з наступною їх передачею засновникові, другий - залишається у закладі вищої освіти.

47. Дільничні виборчі комісії передають протокол про результати голосування на виборчій дільниці головній виборчій комісії негайно після його складення. У разі коли дільнична виборча комісія розміщується в іншому населеному пункті, допускається передача такого протоколу головній виборчій комісії за допомогою засобів зв'язку з наступною передачею оригіналів бюлетенів та протоколу протягом доби з моменту його складення. Головна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій складає підсумковий протокол про результати голосування і передає його організаційному комітетові.

Разом з протоколом організаційному комітетові передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

48. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

49. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях закладу вищої освіти, а також на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

(пункт 49 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

50. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за кількістю набраних голосів) опинилися два і більше кандидатів з однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору кандидата, який братиме участь у другому турі виборів. Порядок проведення міжтурового голосування визначається організаційним комітетом.

(пункт 50 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

501. У другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на виборах більше 50 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

(Методичні рекомендації доповнено пунктом 501 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

51. Вибори вважаються такими, що не відбулися, у разі, коли:

участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;

у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, які мають право брати участь у виборах.

(пункт 51 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1005)

52. У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, засновник протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.

53. Документація, пов'язана з проведенням виборів, зберігається у закладі вищої освіти протягом п'яти років.

 

ТИПОВА ФОРМА
контракту з керівником державного закладу вищої освіти

_________________________
(найменування населеного пункту)

___ _____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                (повне найменування державного органу)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                                              (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - засновник), з однієї сторони, та громадянин
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
(далі - керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене.

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
призначається на посаду ________________________________________________________________
                                                                                               (найменування посади керівника державного закладу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           вищої освіти)

Загальні положення

1. Цей контракт є особливою формою трудового договору, на підставі якого виникають трудові відносини між засновником та керівником.

2. Керівник здійснює безпосереднє управління діяльністю закладу вищої освіти та є представником закладу вищої освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень.

Права та обов'язки сторін

3. Керівник у межах наданих йому повноважень організовує діяльність закладу вищої освіти.

4. Керівник відповідає перед засновником за виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, статутом закладу вищої освіти, а також законодавством.

5. Керівник має право:

1) розпоряджатися майном та коштами у межах та у спосіб, що передбачені цим контрактом, статутом закладу вищої освіти та законодавством;

2) відкривати від імені закладу вищої освіти поточні та депозитні рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

3) укладати від імені закладу вищої освіти договори відповідно до законодавства;

4) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників закладу вищої освіти, визначати їх функціональні обов'язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;

5) формувати контингент осіб, які навчаються у закладі вищої освіти, відраховувати та поновлювати зазначених осіб на підставах та у порядку, що передбачені законодавством;

6) перевіряти якість роботи працівників закладу вищої освіти та організацію освітнього процесу;

7) створювати робочі та дорадчі органи закладу вищої освіти у порядку, визначеному статутом закладу вищої освіти;

8) разом з виборними органами первинних профспілкових організацій працівників закладу вищої освіти і студентів подавати для затвердження вищому колегіальному органові громадського самоврядування закладу вищої освіти правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписувати їх;

9) делегувати відповідно до статуту закладу вищої освіти частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів;

10) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, давати обов'язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами закладу вищої освіти доручення;

11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності закладу вищої освіти, затверджувати його структуру та штатний розпис;

12) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, статутом закладу вищої освіти і цим контрактом належать до компетенції керівника.

6. Керівник зобов'язаний забезпечити:

1) підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти;

2) підготовку та підвищення кваліфікації працівників закладу вищої освіти;

3) виконання державного замовлення та інших договірних зобов'язань закладу вищої освіти;

4) дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

5) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність закладу вищої освіти, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво*;

6) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів*;

7) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету*;

8) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів з вищою освітою;

9) організацію освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти;

10) дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами;

11) стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти та ефективне використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;

12) подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам;

13) дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої освіти;

14) захист інформації відповідно до законодавства;

15) дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що забезпечують здійснення фінансового контролю, та їх територіальних підрозділів;

16) виконання закладом вищої освіти вимог органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника;

17) вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;

18) виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю;

19) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;

20) своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами;

21) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

22) своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти зобов'язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами;

23) виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;

24) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у закладі вищої освіти;

25) подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти;

26) подання засновникові щороку до ___ ___________, а також на його вимогу звіту про результати виконання умов контракту та дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти;

27) щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти про результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору;

28) розвиток і модернізацію змісту, форм фізичного виховання студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної бази, підготовку та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання і спорту у закладі вищої освіти;

29) умови для здійснення відкритого контролю за діяльністю закладу вищої освіти, а також умови для діяльності органів громадського самоврядування закладу вищої освіти;

30) запобігання порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та притягнення їх до академічної відповідальності;

31) розроблення, впровадження та застосування в освітньому процесі порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності в закладі вищої освіти.

7. Засновник має право:

1) делегувати окремі свої повноваження керівникові;

2) здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням керівником умов цього контракту;

3) вимагати від керівника подання звіту про його діяльність на посаді у визначений строк у разі, коли керівником допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків, передбачених цим контрактом та статутом закладу вищої освіти;

4) притягати керівника до дисциплінарної та академічної відповідальності у випадках, передбачених статутом закладу вищої освіти та законодавством.

8. Засновник зобов'язується забезпечити створення належних умов для виконання керівником обов'язків, передбачених цим контрактом, статутом закладу вищої освіти та законодавством.

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника

9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, керівникові виплачуються:

посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці;

надбавка за вислугу років у розмірі, передбаченому законодавством;

надбавки за високі досягнення у праці в розмірі ____________ відсотків посадового окладу, за виконання особливо важливої роботи - ______________ відсотків посадового окладу, за складність і напруженість у роботі - ______________ відсотків посадового окладу. Зазначені надбавки можуть виплачуватися керівникові за рішенням засновника за умови належного виконання керівником обов'язків, передбачених пунктом 6 цього контракту.

Граничний розмір зазначених надбавок для керівника встановлюється відповідно до законодавства.

У разі невиконання або неналежного виконання керівником обов'язків, передбачених цим контрактом, або застосування до керівника дисциплінарних стягнень зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

надбавки за почесне звання ________________________ у розмірі ___________________ відсотків посадового окладу, спортивне звання ______________________ в розмірі __________________ відсотків посадового окладу відповідно до законодавства;

доплати за вчене звання у розмірі __________________ відсотків посадового окладу, за науковий ступінь - ______________________ відсотків посадового окладу відповідно до законодавства;

щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, розмір якої не може перевищувати розмір посадового окладу.** Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків може виплачуватися за наказом засновника відповідно до положення, яке затверджується керівником за погодженням з профспілковим комітетом;

премія за належне виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, статутом закладу вищої освіти та законодавством.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням засновника у межах наявних коштів на оплату праці у порядку, визначеному законодавством.

10. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка відповідно до законодавства та згідно із затвердженим в установленому порядку графіком.

Під час надання щорічної оплачуваної відпустки керівникові виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу.

Відпустка погоджується із засновником.

Відповідальність сторін, розв'язання спорів

11. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим контрактом.

12. Спори між сторонами розв'язуються у визначеному законодавством порядку.

13. Інші умови: ________________________________________________________________________.

Внесення змін та доповнень до контракту, припинення його дії

14. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін та оформляються у письмовій формі.

15. Дія цього контракту припиняється:

1) із закінченням строку, на який його укладено;

2) до закінчення строку дії контракту:

за угодою сторін;

з ініціативи засновника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

з ініціативи керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених статтями 38 і 39 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;

у зв'язку з невиконанням керівником обов'язків, покладених на нього контрактом;

у разі виникнення або виявлення засновником обставин, передбачених частиною другою статті 42 Закону України "Про вищу освіту";

3) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

16. Додаткові підстави для припинення контракту:

1) ___________________________________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________________________________;

3) ___________________________________________________________________________________.

У разі розірвання контракту з підстав, не передбачених законодавством, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

17. Пункт 17 виключено

18. Пункт 18 виключено

Строк дії та інші умови контракту

19. Строк дії цього контракту з ____________ 20__ р. до ____________ 20__ року. Цей контракт набирає чинності з дня підписання сторонами.

20. Пункт 20 виключено

Місцезнаходження сторін та інші відомості

21. Відомості про заклад вищої освіти:

повне найменування ___________________________________________________________________

місцезнаходження _____________________________________________________________________

22. Відомості про засновника:

повне найменування державного органу __________________________________________________

місцезнаходження _____________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника ____________________________________________________

23. Відомості про керівника:

прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________________

місце проживання (реєстрації) ___________________________________________________________

номер службового телефону ____________________________________________________________

номер домашнього телефону ____________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

24. Цей контракт укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

Засновник

Керівник

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

____________
* Для закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) і науковому рівні.

** Для керівників, що є педагогічними працівниками закладу вищої освіти.

(Типова форма із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 633,
від 21.03.2016 р. N 212
,
від 28.11.2018 р. N 1005)

____________

Опрос