Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления информации о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их отягощениях

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 24.12.2014 № 722
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2014 р. N 722

Київ

Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 2015 року N 31
,
від 18 березня 2015 року N 137
,
від 30 вересня 2015 року N 786

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2015 року N 1127)

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 53, 14 липня 2015 р.
,
"Офіційний вісник України", N 68, 04 вересня 2015 р.
,
"Офіційний вісник України", N 74, 25 вересня 2015 р.)

Відповідно до статей 15 та 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

(абзац третій пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Установити, що до 1 жовтня 2015 р. до укладення договору про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та отримання електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав суди, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи доходів і зборів, органи Служби безпеки та інші органи державної влади (посадові особи) мають право отримувати інформаційну довідку з Державного реєстру прав у паперовій формі як за об'єктом нерухомого майна, так і за суб'єктом права на нього на підставі письмового запиту, форму та вимоги до заповнення якого встановлює Міністерство юстиції. В інформаційній довідці зазначається інформація, наявна в Державному реєстрі прав, залежно від змісту запитуваної інформації.

Орган державної реєстрації прав розглядає відповідний запит та за результатами розгляду формує інформаційну довідку або у разі, коли із запитом звернулася неналежна особа, приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Міністерство юстиції.

Зазначена інформаційна довідка видається в порядку, передбаченому для надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру прав, у паперовій формі.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. N 31
,
абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. N 137)

4. Міністерству юстиції у місячний строк:

вжити заходів, пов'язаних з реалізацією цієї постанови;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

5. Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549).

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2015 р., крім абзаців другого і третього пункту 5 Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 березня 2015 року.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. N 31)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

(назва Порядку у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

1. Цей Порядок визначає умови та підстави безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного банку, адвокатів, нотаріусів (далі - користувачі) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі - реєстри) у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, а також механізм користування ними.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

2. Доступ користувачів до Державного реєстру прав та реєстрів надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між таким користувачем та адміністратором Державного реєстру прав.

У разі коли користувачем є посадова особа органу державної влади або органу місцевого самоврядування, договір укладається між органом, у якому працює такий користувач, та адміністратором Державного реєстру прав.

Якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та адміністратором Державного реєстру прав.

Доступ користувачів до Державного реєстру прав та реєстрів здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.

3. Користувач під час здійснення повноважень, визначених законом, користується інформацією про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна з Державного реєстру прав.

За відсутності інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно у Державному реєстрі прав користувач використовує інформацію про зареєстровані речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно, про обтяження речових прав з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та про іпотеки з Державного реєстру іпотек щодо цього об'єкта.

4. Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав здійснюється користувачем відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145), за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна, адресою об'єкта нерухомого майна, місцезнаходженням або кадастровим номером земельної ділянки, або за ідентифікаційними даними фізичної чи юридичної особи.

Пошук необхідних відомостей у реєстрах здійснюється відповідно до Порядку використання даних реєстрів, затвердженого Мін'юстом.

5. До здійснення пошуку відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна користувач вносить до Державного реєстру прав відомості про підставу користування інформацією з Державного реєстру прав та реєстрів (норми закону про покладення на користувача повноважень, для здійснення яких проводиться пошук інформації, реквізити справи, провадження, договору про надання правової допомоги, заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень тощо).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. N 31)

6. Інформація, отримана користувачем під час доступу до Державного реєстру прав та/або реєстрів, формується окремо щодо кожного об'єкта нерухомого майна чи суб'єкта речових прав на нього згідно із заданими критеріями пошуку.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

Інформація з Державного реєстру прав та реєстрів засвідчується підписом користувача, скріпленим його печаткою (за наявності), та залишається у відповідній справі, у зв'язку з якою здійснено пошук інформації.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

Абзац третій пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

7. За надання користувачам інформації з Державного реєстру прав справляється плата, крім випадків, установлених законом, у розмірі, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1204 "Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 13).

За відсутності в Державному реєстрі прав та реєстрах інформації, щодо якої здійснюється пошук, плата за її отримання не повертається.

8. Користувач вживає заходів до забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню персональних даних суб'єктів речових прав на нерухоме майно, отриманих згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію, отриману відповідно до цього Порядку, крім випадків, установлених законом.

 

ПОРЯДОК
надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Дія цього Порядку не поширюється на надання інформації з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, які здійснюються відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р., N 868 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549; 2015 р., N 2, ст. 31), а також на отримання інформації з Державного реєстру прав шляхом безпосереднього доступу відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

2. Інформація з Державного реєстру прав надається за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу, без проставляння підпису та печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор), нотаріуса.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається державним реєстратором або нотаріусом.

Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається через офіційний веб-сайт Мін'юсту.

3. Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в цьому Реєстрі, а також у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек (далі - реєстри), або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Інформація з Державного реєстру прав за бажанням особи, яка отримує таку інформацію, може містити крім відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження також відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у відповідному хронологічному порядку.

4. За надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених законом.

У разі надання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та реєстрах плата за надання інформації не повертається.

5. Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі

6. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи (далі - заявник) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або нотаріуса.

7. Посадова особа органу державної реєстрації прав, нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис.

Після проставлення підпису посадова особа органу державної реєстрації прав, нотаріус реєструє заяву в базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав із зазначенням дати і часу її реєстрації. При цьому заявникові картка прийому заяви не видається.

Моментом прийняття заяви вважається дата і час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав.

8. Для формування та подальшої реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав заявник пред'являє посадовій особі органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що посвідчує його особу, та подає документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Посадова особа органу державної реєстрації прав, нотаріус не формує у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав заяву в разі відсутності документа про внесення плати за надання такої інформації.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює.

У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв'язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою така особа також пред'являє посадовій особі органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Повноваження особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, встановлюються та/або перевіряються посадовою особою органу державної реєстрації прав, нотаріусом на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті Мін'юсту.

9. Документи, що пред'являються та подаються для надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі, повинні відповідати вимогам, установленим законодавством.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у таких документах, покладається на заявника.

10. За результатами розгляду заяви державний реєстратор, нотаріус надає заявнику інформацію з Державного реєстру прав шляхом надіслання її на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, для подальшого використання такої інформації, у тому числі її друку.

За бажанням заявника інформацію з Державного реєстру прав може бути надано державним реєстратором, нотаріусом на білих аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків.

11. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається у день надходження до органу державної реєстрації прав, нотаріуса відповідної заяви, крім випадків надання такої інформації в установлений законодавством скорочений строк.

12. Орган державної реєстрації прав, нотаріус долучає до облікової справи заяву та документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі

13. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається користувачам, які зареєструвалися на офіційному веб-сайті Мін'юсту з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

14. Для реєстрації на офіційному веб-сайті Мін'юсту користувачем обов'язково зазначаються відомості про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), офіційно повідомив про це відповідним органам державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).

У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, до відомостей, визначених в абзаці першому цього пункту, додатково зазначаються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених під час реєстрації на офіційному веб-сайті Мін'юсту, покладається на користувача.

15. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, завантаження та перегляду інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для подальшого її використання, у тому числі друку.

Формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення цього Реєстру залежно від зазначених параметрів пошуку користувачем.

Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі забезпечується після внесення плати за надання такої інформації через Інтернет з використанням платіжних систем.

16. Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні у Державному реєстрі прав, реєстрах, здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за такими ідентифікаторами:

1) за суб'єктом права:

за ідентифікаційними даними фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- серія та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомив про це відповідним органам державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України).

Відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта громадянина України не є обов'язковими для зазначення під час здійснення пошуку за ідентифікаційними даними фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства);

за ідентифікаційними даними юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) за об'єктом нерухомого майна:

за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна;

за адресою об'єкта нерухомого майна;

за кадастровим номером земельної ділянки.

17. Відомості, зазначені у пункті 14 цього Порядку, отримані під час надання інформації з Державного реєстру прав, використовуються виключно для цілей ведення Державного реєстру прав та надання інформації у випадках, передбачених законодавством.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. N 31
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 786)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145; 2012 р., N 96, ст. 3875; 2014 р., N 18, ст. 542):

1) у пункті 37:

в абзаці першому слова "заяви про надання дубліката свідоцтва" замінити словами "заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень", а слова "дублікат свідоцтва" - словом "свідоцтво";

в абзаці другому слово "дубліката" виключити, а після слів "на нерухоме майно" доповнити словами "у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту,";

в абзаці сьомому слово "дубліката" виключити, а слово ", виданого" замінити словами "замість виданого";

2) пункт 47 викласти в такій редакції:

"47. Для отримання витягу, інформаційної довідки в паперовій формі, виписки з Державного реєстру прав державний реєстратор, нотаріус вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви;

2) параметри запитуваної інформації;

3) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора, нотаріуса;

4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу;

5) номер та серія бланка витягу, інформаційної довідки або виписки з Державного реєстру прав.";

3) абзаци шостий і сьомий пункту 48 виключити;

4) у пункті 49 слова "формує витяг" замінити словами ", нотаріус формує витяг, інформаційну довідку", а слово "його" - словом "їх";

5) пункт 491 викласти в такій редакції:

"491. У разі потреби заявник може отримати витяг, інформаційну довідку, які містять деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

Власник, інший правоволоділець, обтяжувач, спадкоємці (правонаступники) відповідних осіб можуть отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про:

державну реєстрацію припинення речових прав інших осіб на нерухоме майно та їх обтяжень, що належить заявнику на такому праві;

державну реєстрацію припинення обтяжень речових прав на зазначене нерухоме майно;

внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.";

6) пункт 50 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про суб'єктів права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані в багатоквартирному житловому будинку, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, формується щодо багатоквартирного житлового будинку.".

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. N 1204 "Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 13):

1) підпункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

"надання інформації з Реєстру в електронній формі через офіційний веб-сайт Державної реєстраційної служби - 17 гривень;

надання органом державної реєстрації прав, нотаріусом за зверненням фізичних та юридичних осіб інформації з Реєстру в паперовій формі у вигляді інформаційної довідки - 34 гривні;

надання органом державної реєстрації прав, нотаріусом за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації власників житлових будинків, якщо їй делеговані повноваження з управління неподільним та загальним майном відповідного житлового комплексу) інформації з Реєстру в паперовій формі у вигляді інформаційної довідки - 170 гривень;

надання інформації з Реєстру шляхом безпосереднього доступу нотаріусів та адвокатів - 51 гривню;";

2) в абзаці другому підпункту 2 слова "у формі витягу" та "спеціального фонду" виключити.

3. У назві постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. N 868 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 96, ст. 3549; 2014 р., N 66, ст. 1838) слова "і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" виключити.

____________

Опрос