Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об определении вопросов, относящихся к компетенции Первого вице-премьер-министра Украины и вице-премьер-министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 05.12.2014 № 697
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2014 р. N 697

Київ

Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 квітня 2016 року N 296)

Відповідно до статей 42 і 43 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визначити питання, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України, згідно з додатком 1.

2. Установити, що в разі відсутності:

Прем'єр-міністра України його повноваження здійснює Перший віце-прем'єр-міністр України;

Першого віце-прем'єр-міністра України чи одного з віце-прем'єр-міністрів України їх повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком 2.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12 березня 2014 р. N 69 "Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 24, ст. 736);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2014 р. N 69 і від 5 квітня 2014 р. N 85, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. N 255 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 59, ст. 1597).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 39

 

ПИТАННЯ,
що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України

1. Перший віце-прем'єр-міністр України та віце-прем'єр-міністри України відповідно до статті 43 Закону України "Про Кабінет Міністрів України":

забезпечують виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності;

забезпечують підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяють узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

здійснюють за рішенням Кабінету Міністрів України керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

представляють в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

ведуть переговори і підписують міжнародні договори України відповідно до наданих їм повноважень;

здійснюють інші передбачені законами повноваження.

2. До компетенції Першого віце-прем'єр-міністра України належать питання:

забезпечення зміцнення національної безпеки і обороноздатності України, оснащення Збройних Сил та інших військових формувань;

охорони та захисту державного кордону;

забезпечення проведення антитерористичної операції;

забезпечення участі військовослужбовців України в міжнародних миротворчих операціях з підтримки миру і безпеки;

охорони і забезпечення громадського порядку, особистої безпеки громадян, профілактики правопорушень, боротьби із злочинністю, безпеки дорожнього руху, міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, реєстрації фізичних осіб;

охорони важливих державних об'єктів;

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, рятувальної справи;

діяльності органів юстиції та взаємодії із судовими органами;

сприяння діяльності органів прокуратури;

виконання кримінальних покарань;

координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

координації діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

організації спеціального зв'язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом;

космічної діяльності;

інші питання у відповідних напрямах діяльності.

3. До компетенції Віце-прем'єр-міністра України Вощевського В. М. належать питання:

функціонування та розвитку автомобільного, залізничного, авіаційного, морського і річкового, міського електричного транспорту;

використання повітряного простору;

поштового зв'язку;

транспортного будівництва;

розвитку національної мережі транспортних коридорів;

доріг та дорожнього господарства;

охорони навколишнього природного середовища;

організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;

охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу;

раціонального використання, відтворення і охорони об'єктів тваринного і рослинного світу, біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі і біологічної та генетичної безпеки, відтворення та охорони земель;

екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

геологічного вивчення та раціонального використання надр;

збереження ґрунтів та охорони їх родючості, державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель;

інші питання у відповідних напрямах діяльності.

4. До компетенції Віце-прем'єр-міністра України - Міністра культури Кириленка В. А. належать питання:

культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, кінематографії;

державної мовної політики;

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

охорони прав інтелектуальної власності;

інформаційної та видавничої сфери;

забезпечення захисту суспільної моралі;

рекламної діяльності;

виставково-ярмаркової діяльності;

розвитку зв'язків із закордонними українцями;

освіти і науки;

науково-технічної та інноваційної діяльності;

трансферу технологій;

державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів;

молоді та спорту;

туризму;

охорони здоров'я;

обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення та забезпечення контролю за їх якістю, безпечністю та ефективністю, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань;

санаторно-курортного лікування;

будівництва, ремонту (реконструкції) закладів охорони здоров'я;

збереження національної пам'яті;

гуманітарної допомоги;

взаємодії з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;

встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

забезпечення соціального захисту, соціальної та професійної адаптації осіб, які у зв'язку з проведенням антитерористичної операції переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або проживають на території Донецької та Луганської областей;

безпеки харчових продуктів, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту прав споживачів;

доходів населення, оплати праці (грошового забезпечення);

соціальних стандартів і нормативів;

зайнятості населення;

пенсійного забезпечення громадян, моніторингу фінансових ресурсів для своєчасного забезпечення виплати пенсій та допомоги;

надання соціальних послуг;

соціального захисту інвалідів, ветеранів та учасників антитерористичної операції;

захисту прав та інтересів дітей, сімей, жінок;

загальнообов'язкового державного соціального страхування;

соціального діалогу;

охорони праці та промислової безпеки;

архівної справи;

інші питання у відповідних напрямах діяльності.

5. До компетенції Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубка Г. Г. належать питання:

розвитку регіонів;

удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку та реформування місцевого самоврядування;

будівництва, архітектури, містобудування та архітектурно-будівельного контролю;

житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

забезпечення координації роботи органів виконавчої влади та взаємодії Кабінету Міністрів України з комітетами Верховної Ради України, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та асоціаціями органів місцевого самоврядування, іншими добровільними об'єднаннями громадян з питань, що стосуються регіонального і місцевого розвитку;

відновлення об'єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєдіяльності населених пунктів Донецької та Луганської областей, що зазнали пошкоджень внаслідок проведення антитерористичної операції;

забезпечення розвитку промисловості Донецької та Луганської областей;

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

організації функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління;

розвитку системи надання адміністративних послуг;

регулювання земельних відносин та проведення земельної реформи;

топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки;

інші питання у відповідних напрямах діяльності.

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
у разі відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України

У разі відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України їх повноваження здійснюють:

Першого віце-прем'єр-міністра України

- Віце-прем'єр-міністр України - Міністр культури
Кириленко В. А.

Віце-прем'єр-міністра України - Міністра культури Кириленка В. А.

- Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Зубко Г. Г.

Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Зубка Г. Г.

- Віце-прем'єр-міністр України
Вощевський В. М.

Віце-прем'єр-міністра України
Вощевського В. М.

- Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Зубко Г. Г.

____________

Опрос