Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 26.11.2014 № 690
действует с 09.12.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 листопада 2014 р. N 690

Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. N 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 51, ст. 1345, N 82, ст. 2327), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 39

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Абзац другий пункту 1 після слів "розвитку інформаційного суспільства" доповнити словами ", у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), а також з питань Державного земельного кадастру і з питань відновлення Донецької та Луганської областей (Донбасу)".

2. Підпункт 2 пункту 3 після слів "розвитку інформаційного суспільства" доповнити словами ", у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), а також з питань Державного земельного кадастру і з питань відновлення Донецької та Луганської областей (Донбасу)".

3. У пункті 4:

1) у підпункті 2:

доповнити підпункт після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

"уніфіковані форми актів перевірок, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) з питань, що належать до його компетенції;

ліцензійні умови провадження господарської діяльності з питань, що належать до його компетенції;

склад та вимоги щодо змісту, порядок формування запиту на інформацію, що надходить з метою обміну інформацією між містобудівним кадастром та Державним земельним кадастром, порядок та структуру формування відповіді, форму обміну інформацією, обмінний формат даних, вимоги до коректності, відповідності та повноти інформації, процедуру взаємодії інформаційних систем, порядок внесення змін до встановлених вимог щодо обміну інформацією;

разом із держателями інформаційних систем органів виконавчої влади порядок обміну даними між Державним земельним кадастром та іншими геоінформаційними системами та зміст таких даних;

нормативно-правові акти з питань Державного земельного кадастру, зокрема порядок адміністрування Державного земельного кадастру; порядок зберігання Поземельної книги у паперовій формі; перелік відомостей про економічну оцінку земель, які вносяться до Державного земельного кадастру; форму та опис посвідчення і печатки Державного кадастрового реєстратора;

нормативно-правові акти у сфері державної експертизи землевпорядної документації, зокрема методику проведення державної експертизи землевпорядної документації;

порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою;

порядок видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів;

порядок перевірки відомостей, що зазначені в документах, поданих для набуття статусу саморегулівної організації оцінювачів;

форму витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

форму і порядок надання інформації щодо моніторингу земель (крім земель сільськогосподарського призначення);

порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, форму кваліфікаційного сертифіката;

порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця земельних торгів організатором земельних торгів;

форми заяви про участь у земельних торгах, довідки про отримання документів виконавцем земельних торгів, книги реєстрації учасників торгів, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника торгів;

нормативно-технічні документи з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;

порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста, форму кваліфікаційного сертифіката;

вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт, а також виконавців робіт із землеустрою;

інструкцію про типи центрів геодезичних пунктів;

положення про авторське право в картографії;

нормативно-правові та нормативно-технічні акти з питань встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;

правила передачі назв географічних об'єктів України літерами латинського чи іншого алфавіту в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях;

правила передачі українською мовою назв географічних об'єктів, що розташовані на території інших держав, а також географічних об'єктів, на які не поширюються суверенітет та юрисдикція будь-якої держави;".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом тридцять другим;

абзац тридцять другий після слів "розвитку інформаційного суспільства" доповнити словами ", у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення)";

2) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

"21) визначає види межових знаків, якими закріплюються межі земельних ділянок, і порядок відновлення меж земельних ділянок;";

3) підпункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"сприяння здійсненню заходів з відновлення об'єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та системи життєдіяльності населених пунктів Донецької та Луганської областей, що зазнали пошкоджень внаслідок проведення антитерористичної операції;";

4) у підпункті 7:

абзац третій після слова "устатковання)" доповнити словами ", у сфері землеустрою та охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення)";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"здійснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою, відтворення родючості ґрунтів (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення);

розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів, а також механізмів економічного стимулювання здійснення заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення);

стійку систему управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації України;";

5) підпункт 11 доповнити абзацами такого змісту:

"забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України;

виконання завдань, здійснення заходів та реалізації проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей (Донбасу);

актів законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), з питань Державного земельного кадастру, а також щодо розроблення державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;";

6) підпункт 23 після слів "міжнародних стандартів" доповнити словами "; залученню інвестицій, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки та виконання завдань, здійснення заходів та реалізації проектів з питань відновлення і розвитку Донецької та Луганської областей (Донбасу)".

____________

Опрос