Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах управления корпоративными правами государства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.10.2014 № 678
редакция действует с 08.07.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2014 р. N 678

Київ

Про деякі питання управління корпоративними правами держави

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2015 року N 461
,
від 3 серпня 2015 року N 545
,
від 5 грудня 2015 року N 1002
,
від 10 березня 2017 року N 143
,
 від 4 липня 2017 року N 472

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 6 та підпункту "а" пункту 3 частини першої статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143,
 від 04.07.2017 р. N 472)

11. Пункт 11 виключено

(постанову доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461
,
пункт 11 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143)

12. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, не застосовується до надання завдань на голосування на загальних зборах публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і на загальних зборах та засіданнях наглядових рад господарських товариств, акціонером (учасником) яких є публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

(постанову доповнено пунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2015 р. N 1002
,
пункт 12 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143,
 від 04.07.2017 р. N 472)

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 р. N 297 "Деякі питання управління корпоративними правами держави" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 26, ст. 1030).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
надання завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143,
 від 04.07.2017 р. N 472)

1. Цей Порядок визначає процедуру надання завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (далі - завдання на голосування).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143,
 від 04.07.2017 р. N 472)

2. Суб'єкти управління об'єктами державної власності (далі - суб'єкти управління) видають наказ про затвердження завдань на голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, у разі включення до завдання питань щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів господарського товариства.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143)

Рішення суб'єктів управління, що виконують повноваження загальних зборів безпосередньо, без скликання зборів акціонерів з питань, що належать до компетенції загальних зборів, видаються ними у формі наказу.

Вимоги щодо строків видання наказів про затвердження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, зазначені в абзаці першому цього пункту, не поширюються на накази уповноважених органів управління, що здійснюють управління корпоративними правами держави в банку, у статутному капіталі якого є частка держави.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143)

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

3. Суб'єкти управління інформують Кабінет Міністрів України і Мінекономрозвитку про видані накази, визначені пунктом 2 цього Порядку, в день їх прийняття.

Абзац другий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 04.07.2017 р. N 472)

Протоколи загальних зборів господарських товариств надсилаються Кабінетові Міністрів України та Мінекономрозвитку в 10-денний строк після складення.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. N 143)

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2015 р. N 545,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461,
виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 04.07.2017 р. N 472)

5. Пункт 5 виключено

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461,
виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 04.07.2017 р. N 472)

6. Завдання на голосування стосовно господарського товариства, функції з управління корпоративними правами якого виконує Кабінет Міністрів України, надається шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та вноситься центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, у 10-денний строк з дня звернення товариства чи отримання доручення Кабінету Міністрів України про підготовку проекту розпорядження.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

До такого проекту розпорядження відповідний центральний орган виконавчої влади додає такі документи та інформацію:

завдання на голосування;

пояснювальну записку з обґрунтуванням позиції стосовно кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів та відповідні рішення;

інформацію про господарське товариство за формою згідно з додатком станом на останній звітний квартал;

відомості щодо господарського товариства;

інформацію про кандидатів для обрання до органів управління, ревізійної та лічильної комісії господарського товариства (довідки кадрових служб з місця роботи кандидата) - у разі внесення до порядку денного загальних зборів питання про зміну складу органів управління, ревізійної та лічильної комісій.

(абзац другий пункту 6 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 472)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України підлягає погодженню із заінтересованими органами в установленому порядку.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 472)

7. Пункт 7 виключено

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 472)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про господарське товариство

_____________________________
(найменування господарського товариства)

_________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

www. ____________________
(веб-сайт товариства)

I. Загальна інформація*

Сфера діяльності товариства, основні види продукції

Основні споживачі продукції товариства

Основні конкурентні переваги товариства

Частка на ринку

Короткий опис виробничих потужностей (місце розташування, розмір земельної ділянки, виробнича потужність, середній коефіцієнт використання виробничих потужностей за останній рік)

Кількість та короткий опис дочірніх підприємств

Частка акцій у державній власності, відсотків

Зазначається, чи входить товариство до переліків державного майна, що підлягають приватизації у поточному році, або до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Результати операційної діяльності

Зазначаються обсяги виробленої продукції (обсяги наданих послуг) за основними видами у натуральній та грошовій формі, кумулятивно з початку року та причини, чому обсяг виробленої продукції у поточному періоді відрізняється від обсягу за аналогічний період минулого року

Результати фінансової діяльності

Описуються причини зміни таких показників порівняно з показниками за аналогічний період минулого року:

чистий дохід від реалізації продукції

EBITDA**

рентабельність EBITDA

чистий фінансовий результат

фінансові запозичення

державні гранти і субсидії

Ризики та перспективи розвитку

Описуються основні ризики для ведення бізнесу товариства та шляхи їх мінімізації

Розмір запланованих виплат з погашення боргу у поточному році із зазначенням кредитора та валюти платежу

II. Показники фінансово-господарської діяльності

(тис. гривень)

Найменування показника

Звітний квартал

Попередній квартал

Різниця, відсотків

I. Звіт про фінансовий стан (баланс)

 

 

 

Необоротні активи

 

 

 

у тому числі основні засоби

 

 

 

Оборотні активи

 

 

 

у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

Усього активів

 

 

 

Довгострокові фінансові запозичення

 

 

 

Короткострокові фінансові запозичення

 

 

 

Інші зобов'язання і забезпечення

 

 

 

Усього зобов'язань і забезпечення

 

 

 

у тому числі державні гранти і субсидії

 

 

 

Усього власного капіталу

 

 

 

II. Фінансові результати

 

 

 

Чистий дохід від реалізації продукції

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

 

 

 

Операційний прибуток (збиток)

 

 

 

EBITDA

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

 

 

 

Витрати з податку на прибуток

 

 

 

Чистий фінансовий результат

 

 

 

III. Коефіцієнтний аналіз

 

 

 

Рентабельність EBITDA

 

 

 

Рентабельність активів

 

 

 

Рентабельність власного капіталу

 

 

 

Фінансові запозичення / власний капітал

 

 

 

Фінансові запозичення / EBITDA

 

 

 

IV. Розрахунки з бюджетом

 

 

 

Дивіденди/відрахування чистого прибутку

 

 

 

Податок на прибуток підприємств

 

 

 

Податок на додану вартість нарахований / до відшкодування

 

 

 

Сплата інших платежів до бюджету

 

 

 

Усього виплат на користь держави

 

 

 

V. Обсяги виробництва продукції у натуральних одиницях за видами (до п'яти найменувань)

 

 

 

VI. Дані про персонал

 

 

 

Середньооблікова кількість працівників

 

 

 

Середня заробітна плата, гривень на місяць

 

 

 

Заборгованість з виплати заробітної плати

 

 

 

Керівник
__________________________
                       (посада)

 
________________
(підпис)

 
__________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Обсяг загальної інформації про господарське товариство становить не більше одного аркуша.

** Показник EBITDA визначений фінансовим планом суб'єкта господарювання державного сектору економіки, складеним відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 2 березня 2015 р. N 205.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 461)

____________

Опрос