Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной рабочей группы по вопросам проведения комплексного осмотра сектора безопасности и обороны Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 19.11.2014 № 640
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 листопада 2014 р. N 640

Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 квітня 2017 року N 294

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 січня 2020 року N 5)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 29

 

СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України

Перший віце-прем'єр-міністр України - голова Міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра оборони, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра юстиції, заступник голови Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра внутрішніх справ

Перший заступник командувача Національної гвардії (начальник штабу)

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра інфраструктури - керівник апарату

Заступник Міністра фінансів

Перший заступник Голови ДСНС

Заступник Голови Держприкордонслужби

Позицію виключено

Перший заступник Голови Держспецзв'язку

Заступник Голови ДКА

Заступник Голови СБУ

Заступник начальника Управління державної охорони (за згодою)

Начальник головного штабу - перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Представник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (за згодою)

Представник Державного концерну "Укроборонпром" (за згодою)

Представник Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня (за згодою)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 294)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України

1. Міжвідомча робоча група з питань проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України (далі - Робоча група) є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Робоча група утворюється з метою сприяння забезпеченню проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони України (далі - комплексний огляд), забезпечення взаємодії з центральними органами виконавчої влади та іншими заінтересованими державними органами, які виконують завдання у сфері безпеки і оборони України.

2. Робоча група провадить свою діяльність згідно з принципами рівноправності її членів та відкритості в роботі.

3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Робочої групи є:

надання консультативної допомоги міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та заінтересованим державним органам з питань проведення комплексного огляду;

опрацювання організаційно-методичних рекомендацій з виконання основних завдань комплексного огляду, надання консультативної допомоги та об'єднання зусиль представників центральних органів виконавчої влади та інших заінтересованих державних органів щодо виконання заходів з проведення комплексного огляду;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань стратегічного, у тому числі оборонного, планування.

5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

надає рекомендації щодо координації дій стосовно виконання основних завдань комплексного огляду центральними органами виконавчої влади та іншими заінтересованими державними органами;

розглядає результати виконання основних завдань комплексного огляду, надає методичну допомогу та сприяє забезпеченню об'єднання зусиль центральних органів виконавчої влади та інших заінтересованих державних органів у виконанні поставлених завдань;

співпрацює з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, а також з міжнародними організаціями в межах визначених повноважень;

організовує роботу з узагальнення результатів комплексного огляду, розроблення проектів актів про внесення змін до Стратегії національної безпеки і оборони України, Воєнної доктрини України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, Концепції розвитку правоохоронної системи держави, відповідних державних програм;

інформує громадськість про стан виконання заходів з проведення комплексного огляду.

6. Робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади та інших заінтересованих державних органів, які виконують завдання у сфері безпеки і оборони України, інформацію, необхідну для визначення шляхів, механізму та способів вирішення питань щодо виконання заходів з проведення комплексного огляду;

подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно вирішення проблемних питань міжвідомчого характеру щодо проведення комплексного огляду;

залучати до виконання заходів з проведення комплексного огляду представників державних органів, підприємств, установ, організацій, а також міжнародних організацій в установленому порядку;

вносити на розгляд керівників органів виконавчої влади пропозиції щодо проведення комплексного огляду в межах визначених повноважень.

7. Робоча група утворюється у складі голови Робочої групи, заступників голови, секретаря і членів Робочої групи.

Головою Робочої групи є Перший віце-прем'єр-міністр України.

До складу Робочої групи входять представники Міноборони, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, МВС, МЗС, Мін'юсту, Мінфіну, ДСНС, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв'язку, ДКА, СБУ (за згодою), Управління державної охорони (за згодою), Служби зовнішньої розвідки (за згодою), Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня (за згодою).

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 294)

Голова Робочої групи затверджує її персональний склад та у разі потреби може вносити зміни до нього.

За відсутності голови Робочої групи його обов'язки виконує один із заступників голови Робочої групи.

8. Голова Робочої групи:

організовує роботу Робочої групи;

скликає і веде засідання Робочої групи;

підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Робочою групою за результатами її роботи.

9. Формою роботи Робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

10. Засідання Робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Пропозиції до розгляду питань на засіданні Робочої групи вносять голова, члени Робочої групи.

До участі в засіданні Робочої групи можуть залучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, а також міжнародних організацій.

11. На своїх засіданнях Робоча група формує відповідні пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції, які фіксуються у протоколі засідання, та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Робочої групи остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

Протокол засідання Робочої групи підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації Робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України, проект яких вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

____________

Опрос