Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам

КМ Украины
Постановление КМ от 05.11.2014 № 637
редакция действует с 16.09.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2014 р. N 637

Київ

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 636)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 грудня 2014 року N 715
,
 від 12 серпня 2015 року N 615
,
від 26 серпня 2015 року N 636
,
від 30 вересня 2015 року N 788
,
від 14 березня 2016 року N 167
,
 від 8 червня 2016 року N 365
,
 від 14 грудня 2016 року N 964
,
від 28 грудня 2016 року N 1028
,
від 22 березня 2017 року N 186
,
від 13 вересня 2017 року N 689

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 104, 31 грудня 2014 р.)

(Зміни до тексту цієї постанови, передбачені підпунктом 1 та абзацами першим і другим підпункту 2 пункту 4 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року N 636, не внесені у зв'язку з некоректністю змін)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312). Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі - соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження. Соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами можуть проводитись публічним акціонерним товариством "Укрпошта" (далі - ПАТ "Укрпошта") з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;

для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Під час формування списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2016 р., N 79, ст. 2636), зазначаються відомості про отримувачів пенсій та грошової допомоги, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи.

Дія платіжних карток установлюється на строк до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (перші два рази - кожні шість місяців, надалі - кожні 12 місяців). Після завершення строку дії картка перевипускається за рахунок публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, проводиться кожні три місяці з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.

Інформація про одержувачів соціальних виплат, які пройшли фізичну ідентифікацію, та дату її проведення щотижня надається в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через захищені канали зв'язку публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Міністерству соціальної політики для внесення відповідної інформації до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі непроходження фізичної ідентифікації одержувачем соціальних виплат публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" зупиняє видаткові операції за поточним рахунком і не пізніше ніж наступного робочого дня інформує про таке рішення:

щодо одержувачів пенсій - Пенсійний фонд України та Міністерство фінансів;

щодо одержувачів інших соціальних виплат - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад і Міністерство фінансів.

Відновлення видаткових операцій проводиться публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" з дати, наступної за днем проведення фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Припинення або відновлення соціальних виплат проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об'єднаними управліннями згідно з Порядком здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. N 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 47, ст. 1702).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2014 р. N 715
,
від 12.08.2015 р. N 615,
від 26.08.2015 р. N 636,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 788
,
від 14.03.2016 р. N 167
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
постановами Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. N 365,
 від 14.12.2016 р. N 964,
від 28.12.2016 р. N 1028,
 від 22.03.2017 р. N 186
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.09.2017 р. N 689)

2. Міністерству соціальної політики, обласним, Київській міській державним адміністраціям вжити заходів до інформування внутрішньо переміщених осіб, про порядок взяття їх на облік та видачі відповідної довідки.

3. Пункт 3 виключено

(постанову доповнено пунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 615
,
пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 788
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.12.2016 р. N 964
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.09.2017 р. N 689)

4. Пенсійному фонду України до 15 квітня 2016 р. розробити та погодити з Міністерством соціальної політики і публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом України та публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України", необхідні для відкриття рахунків одержувачам пенсій.

(постанову доповнено пунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 р. N 167)

5. Публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України":

забезпечити до 1 липня 2016 р. відкриття поточних рахунків та видачу платіжних карток за зверненням відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови внутрішньо переміщених осіб, які не обслуговуються в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України";

не пізніше ніж з 1 серпня 2016 р. розпочати за зверненням клієнтів за власний рахунок виготовлення та обмін існуючих платіжних карток на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

(постанову доповнено пунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 р. N 167)

6. Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів на соціальні виплати здійснюється в установленому законодавством порядку.

(постанову доповнено пунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. N 365)

7. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання бюджетних коштів, який не оскаржений у судовому порядку, кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

(постанову доповнено пунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. N 365)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

Опрос