Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета по вопросам коммуникаций

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 16.10.2014 № 544
редакция действует с 15.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2014 р. N 544

Київ

Про утворення Ради з питань комунікацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2015 року N 648

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань комунікацій у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань комунікацій, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 17

 

СКЛАД
Ради з питань комунікацій

Міністр інформаційної політики, голова Ради

Директор Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступник голови Ради

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник Міністра охорони здоров'я

Перший заступник Міністра фінансів

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

Заступник Міністра внутрішніх справ - керівник апарату

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра інфраструктури - керівник апарату

Заступник Міністра культури

Заступник Міністра молоді та спорту - керівник апарату

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра юстиції

(склад у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2015 р. N 648)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань комунікацій

1. Рада з питань комунікацій (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою сприяння забезпеченню діяльності органів виконавчої влади у сфері комунікацій з громадськістю, вироблення єдиної комунікативної політики, спрямованої на вдосконалення процесу інформування про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також забезпечення зворотного зв'язку з громадськістю.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань інформування про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також забезпечення взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів з питань інформування про діяльність Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також забезпечення взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз інформаційної діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та діяльності із забезпечення взаємодії з громадськістю, готує Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності такої діяльності;

2) готує Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо проведення інформаційно-комунікаційних кампаній стосовно діяльності Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади;

3) здійснює моніторинг стану виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади заходів в рамках проведення інформаційно-комунікаційних кампаній;

4) організовує співпрацю з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами та організаціями, незалежними експертами, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні в рамках проведення інформаційно-комунікаційних кампаній;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Ради;

6) сприяє наданню центральним і місцевим органам виконавчої влади інформаційно-аналітичної, методичної допомоги у сфері взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю;

7) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

3) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених за її ініціативою робочих груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, міжнародних організацій та їх представництв в Україні (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів (за згодою);

4) організовувати і проводити конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції.

6. Раду очолює голова.

Головою Ради є Міністр інформаційної політики.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 648)

Голова Ради затверджує її персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

7. Голова Ради:

1) здійснює керівництво роботою Ради;

2) представляє Раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

3) головує під час проведення засідань та інших заходів Ради;

4) інформує Кабінет Міністрів України про результати роботи Ради.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Ради веде її голова.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

У засіданнях Ради за рішенням голови Ради можуть брати участь представники інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, міжнародних організацій та їх представництв в Україні.

9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Ради, який підписується головуючим на засіданні і надсилається Кабінетові Міністрів України та членам Ради.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

____________

Опрос