Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 08.10.2014 № 515
действует с 15.10.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2014 р. N 515

Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. N 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 51, ст. 1345), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 49

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Абзац другий пункту 1 після слів "у сфері житлово-комунального господарства" доповнити словами ", у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства".

2. У пункті 3:

1) абзац п'ятий підпункту 1 після слова "поховання" доповнити словами ", увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій";

2) підпункт 2 після слів "у сфері житлово-комунального господарства" доповнити словами ", у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства".

3. У пункті 4:

1) у підпункті 2:

абзац п'ятий після слова "поховання" доповнити словами ", увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій";

доповнити підпункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"порядок технічного забезпечення Єдиного веб-порталу та функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади; порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"; вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади; а також методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації; формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства;".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

абзац дев'ятий після слів "у сфері житлово-комунального господарства" доповнити словами ", у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства";

2) у підпункті 11:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"порядку формування цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги, які підлягають регулюванню;";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"забезпечення інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;";

3) у підпункті 14 слова "об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення" замінити словами "об'єктів у сферах водо-, теплопостачання та водовідведення";

4) абзац четвертий підпункту 15 після слова "стану" доповнити словами "реформування та розвитку житлово-комунального господарства,".

4. Підпункт 3 пункту 10 викласти в такій редакції:

"3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

вносить на розгляд Прем'єр-міністра України пропозиції щодо кандидатур на посаду керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і за пропозицією керівників зазначених органів - пропозиції щодо кандидатур на посаду їх заступників;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, як структурних підрозділів апаратів таких органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування повністю чи в окремій частині актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасовувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів таких центральних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань і планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мінрегіону, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб Мінрегіону, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок обміну інформацією між Мінрегіоном та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність їх подання;

вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;".

____________

Опрос