Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для приобретения бумаги на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 01.10.2014 № 489
действует с 04.10.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. N 489

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для придбання паперу на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету для придбання паперу на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 39

 

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету для придбання паперу на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті у складі видатків за бюджетною програмою 6731700 "Забезпечення підготовки та проведення 26 жовтня 2014 року позачергових виборів народних депутатів України", для придбання паперу на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 р. (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Центральна виборча комісія.

3. Центральна виборча комісія розраховує та доводить до МЗС, обласних, Київської міської держадміністрацій інформацію про обсяг бюджетних коштів.

4. Розподіл бюджетних коштів між міськими (міст обласного значення) радами, районними держадміністраціями здійснюється обласними держадміністраціями.

5. Складання та виконання кошторисів за витратами на придбання паперу для виготовлення списків виборців та іменних запрошень здійснюються відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414).

6. Центральна виборча комісія перераховує бюджетні кошти для виготовлення списків виборців та іменних запрошень у м. Києві на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в установленому законодавством порядку Київській міськдержадміністрації в Головному управлінні Казначейства у м. Києві для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

Київська міськдержадміністрація розподіляє та перераховує бюджетні кошти районним у м. Києві держадміністраціям на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (далі - спеціальні реєстраційні рахунки), на підставі платіжних доручень. Зазначена операція відображається як зменшення доходів Київської міськдержадміністрації та отримання доходів районними у м. Києві держадміністраціями.

7. Облдержадміністрації перераховують бюджетні кошти міським (міст обласного значення) радам на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства.

У містах обласного значення з районним поділом міські (міст обласного значення) ради здійснюють розподіл та перерахування бюджетних коштів районним у містах радам (виконавчим органам міських рад) на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства, на підставі платіжних доручень. Зазначена операція відображається як зменшення доходів міських (міст обласного значення) рад та отримання доходів районними у містах радами (виконавчими органами міських рад).

8. Спеціальні реєстраційні рахунки відкриваються в установленому законодавством порядку за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за яким здійснюються видатки, пов'язані з утриманням відповідних органів місцевого самоврядування.

9. Проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

10. Після надходження бюджетних коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядники бюджетних коштів вносять в установленому порядку зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

11. МЗС, обласні та Київська міська держадміністрації подають не пізніше ніж у семиденний строк до завершення виборчого процесу Центральній виборчій комісії інформацію про суму невикористаних бюджетних коштів для підготовки та подання Комісією в установленому порядку Казначейству документів з метою повернення зазначених коштів.

12. Невикористані бюджетні кошти, що залишаються на спеціальному реєстраційному рахунку, перераховуються до державного бюджету на підставі платіжних доручень на рахунки з обліку доходів державного бюджету, відкриті у відповідних органах Казначейства за кодом класифікації доходів державного бюджету 24060300 "Інші надходження". Інформація про перерахування таких коштів надсилається наступного дня після їх перерахування органові, від якого вони надійшли.

13. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються у встановленому законодавством порядку.

____________

Опрос