Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 27.08.2014 № 477
действует с 26.09.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2014 р. N 477

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 39

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 9 Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072), слова "Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України" замінити словами "постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України".

2. У підпункті 1 пункту 33 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р., N 17, ст. 1182; 2005 р., N 4, ст. 230; 2011 р., N 5, ст. 248; 2012 р., N 22, ст. 837), слова "Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністром Кабінету Міністрів України".

3. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2012 р., N 56, ст. 2238, N 89, ст. 3606; 2013 р., N 20, ст. 680, N 35, ст. 1238; 2014 р., N 24, ст. 735):

1) у § 1:

у пункті 1 слова "та координує" замінити словами ", координує та контролює";

пункт 4 після слів "актів Президента України" доповнити словами "та постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України,";

2) у § 2 після слів "Президентом України" доповнити словами "і Верховною Радою", а слова і цифри "у статтях 85 і 87 Конституції України" замінити словами "Конституцією України";

3) у § 5:

у першому реченні пункту 1 слова "передвиборної програми Президента України" замінити словами "узгоджених політичних позицій та програмних завдань коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді";

пункт 6 виключити;

4) підпункт 2 пункту 1 § 7 виключити;

5) у пункті 2 § 9:

абзац шостий викласти у такій редакції:

"вносить на розгляд Верховної Ради подання шляхом надсилання листа за своїм підписом та завізований проект постанови Верховної Ради щодо призначення членів Кабінету Міністрів (крім Міністра закордонних справ та Міністра оборони), а також Голови Антимонопольного комітету, Голови Держкомтелерадіо, Голови Фонду державного майна;";

абзаци сьомий, восьмий і дванадцятий виключити;

в абзаці тринадцятому слова "Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів та його заступників" замінити словами "першого заступника та заступників Міністра Кабінету Міністрів";

6) § 10 викласти у такій редакції:

"§ 10. Виконання повноважень Прем'єр-міністра у разі його відсутності

1. У разі відсутності Прем'єр-міністра повноваження Прем'єр-міністра за його дорученням виконує Перший віце-прем'єр-міністр України (далі - Перший віце-прем'єр-міністр) або віце-прем'єр-міністр України (далі - віце-прем'єр-міністр) згідно з визначеним Кабінетом Міністрів розподілом повноважень.

2. Відпустка Прем'єр-міністра оформляється розпорядженням Кабінету Міністрів.

3. Перший віце-прем'єр-міністр або віце-прем'єр-міністр у разі відсутності Прем'єр-міністра виконує його повноваження, передбачені частиною першою статті 42 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", крім повноважень Прем'єр-міністра, передбачених Конституцією України.";

7) пункт 2 § 11 після слів "Першого віце-прем'єр-міністра" доповнити словами ", віце-прем'єр-міністрів, Міністра Кабінету Міністрів, міністра, який не очолює міністерство,";

8) у § 12:

пункт 2 після слів "Апарат Прем'єр-міністра" доповнити словами ", керівник якого призначається на посаду і звільняється з посади в установленому Законом України "Про Кабінет Міністрів України" порядку";

у підпункті 2 пункту 3, пунктах 6 - 9 слова "Перший віце-прем'єр-міністр" в усіх відмінках замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, Міністр Кабінету Міністрів, міністр, який не очолює міністерство" у відповідному відмінку;

9) у пункті 4 § 14 слова "За ініціативою Президента України або за рішенням" замінити словами "За рішенням", а слова ", а також з питань реалізації програм Президента України" виключити;

10) у першому реченні пункту 4 § 15 слова "(у разі введення посади)" виключити;

11) у § 19:

у пункті 1 слова "а в разі його відсутності - Перший віце-прем'єр-міністр" замінити словами "а в разі відсутності Прем'єр-міністра за його дорученням - Перший віце-прем'єр-міністр або віце-прем'єр-міністр згідно з визначеним Кабінетом Міністрів розподілом повноважень";

пункт 2 після слів "затверджує Кабінет Міністрів" доповнити словами "за пропозицією Прем'єр-міністра";

12) друге речення пункту 2 § 25 після слів "Стенограма надається" доповнити словами "Верховній Раді,";

13) у пункті 1 § 32 слова "актів і доручень Президента України" замінити словами "актів Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України";

14) в абзаці другому пункту 6 § 37 слова "(у разі введення посад)" виключити;

15) у § 38 слова "Строк погодження проекту акта Кабінету Міністрів заінтересованими органами становить" замінити словами "Розробник визначає строк погодження проекту акта Кабінету Міністрів заінтересованими органами виходячи із складності та обсягу проекту з урахуванням строків виконання завдань, установлених актами законодавства, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів, але";

16) у § 39 слова і цифри "протягом 10 робочих днів" замінити словами і цифрами "в установлений відповідно до § 38 строк";

17) у пункті 1 § 48:

абзац перший після слів "(крім тих органів, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через відповідних міністрів)" доповнити словами ", державними колегіальними органами";

абзац четвертий виключити;

18) у пункті 3 § 52:

у підпункті 1 слова "програмам Президента України," виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) проводить аналіз результатів експертизи на відповідність проекту акта міжнародним договорам України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу (acquis communautaire) та готує в разі потреби окремий висновок.";

19) § 55 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. Проект акта Кабінету Міністрів додатково розглядається на засіданні урядового комітету, до повноважень якого віднесені питання європейської інтеграції, якщо такий акт відповідно до експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів за предметом регулювання стосується міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції та/або належить до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (acquis communautaire).";

20) у пункті 1 § 66 та у пункті 1 § 68 слова "актами і дорученнями Президента України" замінити словами "актами Президента України та постановами Верховної Ради, прийнятими відповідно до Конституції та законів України";

21) у пунктах 2 - 5 § 83, підпункті 4 пункту 1 § 85, абзаці першому пункту 5 § 86 та пункті 3 § 92 слова "Перший віце-прем'єр-міністр" у всіх відмінках замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри" у відповідному відмінку;

22) у пункті 1 § 94 слова "і доручень" та "реалізацію програм Президента України та" виключити;

23) у § 100:

у назві параграфа слова "та доручень" виключити;

у пунктах 1, 3 і 4 слова "або доручення" виключити;

24) у пункті 1 § 106 слова і цифри "пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23 і 24" замінити словами і цифрами "пунктами 5, 18, 21 і 23";

25) у пункті 1 § 108 після слів "інших органів виконавчої влади" доповнити словами "за погодженням з Прем'єр-міністром", а слова "з обов'язковим інформуванням Прем'єр-міністра" виключити;

26) у пункті 1 § 119:

перше речення після слів "за його дорученням Перший віце-прем'єр-міністр" доповнити словами "чи віце-прем'єр-міністр";

у другому реченні слова "або Першого віце-прем'єр-міністра" замінити словами ", Першого віце-прем'єр-міністра або віце-прем'єр-міністра";

27) у § 122:

пункт 2 після слів "Першого віце-прем'єр-міністра" доповнити словами ", віце-прем'єр-міністрів";

у пункті 3 слова "або Першого віце-прем'єр-міністра" замінити словами ", Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів";

28) пункт 1 § 123 після слів "Першого віце-прем'єр-міністра" доповнити словами "чи іншого члена Кабінету Міністрів";

29) перше речення пункту 3 § 127 після слів "народних депутатів України" доповнити словами ", комітетів Верховної Ради, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради,";

30) у § 128:

у пункті 1 слова "та Першого віце-прем'єр-міністра" замінити словами ", Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів";

у пункті 2 слова "або Першому віце-прем'єр-міністрові" замінити словами ", Першому віце-прем'єр-міністрові, віце-прем'єр-міністрам";

у пункті 3 слова "та Першому віце-прем'єр-міністрові" замінити словами ", Першому віце-прем'єр-міністрові, віце-прем'єр-міністрам";

31) у пункті 5 § 132 і пункті 1 § 138 слова "Перший віце-прем'єр-міністр" у всіх відмінках замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри" у відповідному відмінку;

32) у пунктах 1 і 2 § 153, пунктах 1 і 2 § 156 та пунктах 1 - 4 § 158 слова "Перший віце-прем'єр-міністр" у всіх відмінках замінити словами "Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, Міністр Кабінету Міністрів, міністр, який не очолює міністерство" у відповідному відмінку;

33) у тексті Регламенту слова "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів" в усіх відмінках замінити словами "Міністр Кабінету Міністрів" у відповідному відмінку;

34) у додатку 8 до Регламенту:

у пункті 1 слова "програмам Президента України," виключити;

слова "Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів" замінити словами "Міністра Кабінету Міністрів".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 850 "Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2164; 2010 р., N 13, ст. 615; 2011 р., N 61, ст. 2447, N 99, ст. 3604):

1) у вступній частині постанови слова і цифри "частини десятої статті 48 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" замінити словами і цифрами "частини десятої статті 47 Закону України "Про Кабінет Міністрів України";

2) у Положенні про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:

"Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Регламентом Кабінету Міністрів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Міністра Кабінету Міністрів України.";

пункт 2 після слів "забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", урядових комітетів, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство";

абзац третій пункту 4 викласти у такій редакції:

"патронатні служби - Апарат Прем'єр-міністра України, патронатні служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство;";

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Секретаріатом керує Міністр Кабінету Міністрів України.";

у пункті 6:

підпункт 1 після слів "організовує роботу Секретаріату" доповнити словами "з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, спрямовує таку роботу на ефективне здійснення Кабінетом Міністрів України визначених Конституцією та законами України повноважень,";

доповнити пункт підпунктами 11, 12 і 21 такого змісту:

"11) вживає заходів щодо забезпечення Секретаріатом підготовки для розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів законодавства, інших документів, моніторингу виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем'єр-міністра України в частині дотримання строків, визначених для їх виконання;

12) подає Прем'єр-міністрові України для схвалення проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;";

"21) визначає в межах затвердженої структури та граничної чисельності працівників Секретаріату чисельність працівників структурних підрозділів Секретаріату, в тому числі за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, - працівників патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство;";

у підпункті 5 слова "за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України - керівника та працівників патронатної служби Першого віце-прем'єр-міністра України" замінити словами "за поданням відповідно Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, - керівників і працівників їх патронатних служб";

у підпункті 6 слова "Першим віце-прем'єр-міністром України - положення про його патронатну службу" замінити словами "Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України та міністром, який не очолює міністерство, - положення про їх патронатні служби;";

підпункти 9 і 10 викласти у такій редакції:

"9) організовує забезпечення членів Кабінету Міністрів України матеріалами до засідань урядових комітетів та засідань Кабінету Міністрів України;

10) подає Прем'єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Міністрів України акти, а для візування - схвалені проекти законів та актів Президента України, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування до таких законів Президентом України права вето, доповідає про виконання доручень Прем'єр-міністра України, подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його компетенції;";

підпункт 11 виключити;

підпункт 12 після слів "на засіданнях Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та урядових комітетів";

підпункт 13 після слів "адресованих Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", Прем'єр-міністрові України, Першому віце-прем'єр-міністрові України та віце-прем'єр-міністрам України, а також міністру, який не очолює міністерство";

підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) забезпечує взаємодію з органами влади з питань підготовки правової позиції Кабінету Міністрів України щодо розгляду судами справ, стороною або третьою стороною в яких є Кабінет Міністрів України;";

у підпункті 15 слова "виконання рішень Кабінету Міністрів України, планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України, а також доручень Президента України і" замінити словами "виконання актів Кабінету Міністрів України та доручень";

підпункт 16 після слів "розглядаються Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "та урядовими комітетами";

у підпункті 18 слово "повноваження" замінити словом "функції";

у пункті 7:

в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

абзац другий виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"Міністр Кабінету Міністрів України визначає обов'язки першого заступника і заступників та розподіл повноважень Міністра Кабінету Міністрів України між першим заступником та заступниками в разі його відсутності.";

у пункті 8:

в абзаці першому слова "згідно з розподілом обов'язків" замінити словами "згідно з визначеними Міністром Кабінету Міністрів України обов'язками";

у підпункті 2 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "на засіданнях урядових комітетів та засіданнях Кабінету Міністрів України";

підпункт 3 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та урядових комітетів, представляють позицію Секретаріату під час розгляду експертних висновків до проектів актів законодавства та інших документів";

у пункті 9 слова "в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України" замінити словами "призначається на посаду і звільняється з посади в установленому Законом України "Про Кабінет Міністрів України" порядку";

пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Патронатні служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство (далі - патронатні служби), утворюються з метою організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення здійснення Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України, Міністром Кабінету Міністрів України та міністром, який не очолює міністерство, своїх повноважень, сприяння створенню належних умов для їх діяльності та забезпечення зв'язку з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадськістю, іноземними і міжнародними організаціями, засобами масової інформації.";

у пункті 13 слова "Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України підпорядковується безпосередньо Першому віце-прем'єр-міністрові України" замінити словами "Патронатні служби підпорядковуються безпосередньо Першому віце-прем'єр-міністрові України, віце-прем'єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністру, який не очолює міністерство";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Патронатні служби діють відповідно до положень, що затверджуються Міністром Кабінету Міністрів України.";

у пункті 15:

абзац перший викласти у такій редакції:

"15. Патронатні служби:";

підпункти 1 - 4 викласти в такій редакції:

"1) забезпечують організацію робочого часу Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, готують їх робочі плани, організовують проведення нарад, зустрічей і поїздок, зокрема за кордон, прес-конференцій і брифінгів та оформлюють відповідні протоколи за результатами нарад і зустрічей;

2) забезпечують надання консультацій Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністру, який не очолює міністерство, з політичних та фахових питань і підготовку аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів, готують проекти текстів для виступів відповідної посадової особи;

3) здійснюють попередній розгляд документів, що адресовані Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністру, який не очолює міністерство;

4) інформують Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, про підготовлені структурними підрозділами пропозиції (проекти рішень, листів тощо). В окремих випадках самостійно готують пропозиції, погоджуючи їх з відповідними структурними підрозділами Секретаріату;";

у підпункті 5 слова "організовує проведення Першим віце-прем'єр-міністром України" замінити словами "організовують проведення Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України, Міністром Кабінету Міністрів України та міністром, який не очолює міністерство";

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) виконують відповідно до покладених на них завдань за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, інші функції.

Працівники патронатних служб не мають права давати доручення державним службовцям та працівникам інших структурних підрозділів Секретаріату.";

у пункті 16:

абзац перший після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", урядових комітетів";

в абзаці другому слова "дисциплінарної відповідальності" замінити словами "дисциплінарного впливу";

у пункті 17:

підпункти 2 і 3 після слів "засідань Кабінету Міністрів України" доповнити словами "та урядових комітетів";

у підпунктах 4 і 6 слова "розгляд Кабінету Міністрів України" у всіх відмінках замінити словами "розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів" у відповідному відмінку;

підпункт 5 виключити;

у підпункті 52 слова "та у разі потреби готують плани для здійснення контролю за їх виконанням" замінити словами ", віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство";

у підпункті 7 слова ", виконання планів роботи Кабінету Міністрів України з урахуванням пріоритетів державної політики" виключити;

у підпункті 8 слова "та програмам Президента України" виключити;

підпункт 11 після слів "розглядаються Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "та урядовими комітетами";

підпункт 12 після слів "Першого віце-прем'єр-міністра України" доповнити словами ", віце-прем'єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство,";

підпункт 17 викласти у такій редакції:

"17) проводять в установленому порядку моніторинг виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем'єр-міністра України в частині дотримання строків, визначених для їх виконання;";

підпункт 18 після слів "Першого віце-прем'єр-міністра України" доповнити словами ", віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство";

у підпункті 19 слова "та Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити словами ", віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство";

підпункт 20 після слів "Першим віце-прем'єр-міністром України" доповнити словами ", віце-прем'єр-міністрами України";

у підпункті 25 слова "Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити словами "віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство,";

підпункт 33 після слів "Першому віце-прем'єр-міністру України" доповнити словами ", віце-прем'єр-міністрам України, Міністру Кабінету Міністрів України та міністру, який не очолює міністерство";

у пунктах 19 і 20 слова "патронатної служби Першого віце-прем'єр-міністра України" замінити словами "патронатних служб";

у тексті Положення слова "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках замінити словами "Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку.

5. У пункті 1 Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. N 844 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2519), слова "постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України" замінити словами "актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України".

6. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1290 "Про затвердження складу ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3550; 2013 р., N 39, ст. 1370) позицію "Заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити позицією "Заступник Міністра Кабінету Міністрів України".

7. У пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. N 81 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 12, ст. 449), слова "Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністра Кабінету Міністрів України".

8. В абзаці третьому пункту 2 додатка 1 та абзаці четвертому пункту 5 додатка 2 до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 29, ст. 1074), слова "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках замінити словами "Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку.

9. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. N 903 "Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 75, ст. 3030) слова "керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України" замінити словами "Міністра Кабінету Міністрів України".

10. В абзаці другому пункту 2 та абзаці першому пункту 9 Порядку передачі місцевим державним адміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня та їх повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. N 740 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3033), слова "у разі, коли вони не очолюють міністерство" виключити.

____________

Опрос