Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 29 января 2014 г. N 30 и от 9 июля 2014 г. N 293

КМ Украины
Постановление КМ от 10.09.2014 № 451
редакция действует с 14.12.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2014 р. N 451

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. N 30 і від 9 липня 2014 р. N 293

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 грудня 2016 року N 911

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. N 30 "Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 12, ст. 378, N 59, ст. 1610) і від 9 липня 2014 р. N 293 "Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 62, ст. 1710) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. N 30 і від 9 липня 2014 р. N 293

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. N 30:

1) у пункті 2 постанови цифри "3800000" замінити цифрами "11117724", а слова і цифри ", передбачивши розписом державного бюджету на лютий 2014 р.," виключити;

2) у Порядку та умовах надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених зазначеною постановою:

абзац другий пункту 1 після слів "(далі - заборгованість)" доповнити словами ", у тому числі на компенсацію різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу (далі - компенсація)";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості, що утворилася (компенсації, що розрахована) на початок місяця, в якому проводяться розрахунки, і не погашена (не відшкодована) на дату складення довідки про суму заборгованості (розрахунку компенсації).";

доповнити Порядок та умови пунктом 61 такого змісту:

"61. Обсяг компенсації розраховується суб'єктами господарювання з урахуванням граничного рівня рентабельності, що не перевищує 21 відсотка, за такою формулою:

К = Vнас х (Т - Тнас),

де Vнас - обсяг теплової енергії, виробленої для потреб населення на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, у звітному місяці;

Т - тариф на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, встановлений НКРЕКП, на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. N 293 "Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 62, ст. 1710);

Тнас - тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу.

У разі коли рівень рентабельності перевищує 21 відсоток, обсяг компенсації визначається суб'єктами господарювання за такою формулою:

К = (С х 1,21) - (Vнас х Тнас),

де С - собівартість теплової енергії, виробленої на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, у звітному місяці.";

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Розрахунок обсягу компенсації складається за формою згідно з додатком 8 до цих Порядку та умов, погоджується відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу органу місцевого самоврядування та подається суб'єктами господарювання до 10 числа місяця, що настає за звітним, разом з документами, зазначеними у пункті 5 цих Порядку та умов, територіальним комісіям для прийняття у п'ятиденний строк рішення про узгодження обсягу компенсації.";

у підпунктах 5 і 10 пункту 9 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу ДФС";

доповнити Порядок та умови пунктом 91 такого змісту:

"91. Для отримання компенсації суб'єкти господарювання подають до місцевих фінансових органів:

1) рішення територіальної комісії про узгодження обсягу компенсації;

2) документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов.";

пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"Для отримання компенсації місцеві фінансові органи узагальнюють подані відповідно до пункту 91 цих Порядку та умов документи і надсилають щомісяця до 20 числа фінансовим управлінням обласних та Київської міської держадміністрацій реєстри підприємств, які отримують компенсацію, згідно з додатком 9 до цих Порядку та умов для формування та подання щомісяця до 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру у розрізі суб'єктів господарювання разом з розрахунками обсягу компенсації згідно з додатком 8 до цих Порядку та умов та копіями рішень територіальних комісій про узгодження обсягу компенсації.";

у пункті 11:

абзац другий після слів "подані відповідно до" доповнити словами "абзацу першого";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Для фінансування компенсації Мінрегіон узагальнює подані відповідно до абзацу другого пункту 10 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр у розрізі суб'єктів господарювання та подає його щомісяця до 25 числа Мінфіну.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий після слів "договорів про організацію взаєморозрахунків" доповнити словами "або реєстру підприємств, які отримують компенсацію,";

пункт 13 після слів "договорів про організацію взаєморозрахунків" доповнити словами і цифрами "або на підставі розрахунків обсягу компенсації, здійснених відповідно до пункту 61 цих Порядку та умов";

3) у додатках до Порядку та умов:

додаток 1 викласти у такій редакції:

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у 2014 році

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

усього

у тому числі:

за рахунок джерел, зазначених у пунктах 14 - 17 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

за рахунок джерела, зазначеного у пункті 10 статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

за рахунок джерела, зазначеного у пункті 2 статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

усього

у тому числі на компенсацію

Обласний бюджет:

 

 

 

 

 

Вінницької області

218107,3

64666,8

 

153440,5

1609,8

Волинської області

211371,6

50887,3

 

160484,3

2563,7

Дніпропетровської області

1068241

406262,3

 

661978,7

63485

Донецької області

2332951,7

205344,4

 

2127607,3

30278,5

Житомирської області

221087,4

107054,7

 

114032,7

2710

Закарпатської області

25011,4

23623,7

 

1387,7

1387,7

Запорізької області

356181,7

118622,7

 

237559

1145,8

Івано-Франківської області

174411,2

93581,6

 

80829,6

1114,3

Київської області

368515,8

50362,3

 

318153,5

363,6

Кіровоградської області

184782

66685,8

 

118096,2

293,1

Луганської області

574190

101031,6

 

473158,4

 

Львівської області

464722,1

105318,4

66274,6

293129,1

26,6

Миколаївської області

152275,3

53781,4

 

98493,9

254,7

Одеської області

512448,7

183156,1

 

329292,6

71

Полтавської області

611830,2

260320

 

351510,2

521,4

Рівненської області

177963

18005

 

159958

5677,9

Сумської області

218499,1

42278,2

 

176220,9

578,1

Тернопільської області

120720

10000

 

110720

2056,1

Харківської області

1449693,7

131150,7

 

1318543

280,1

Херсонської області

147192,8

41853,7

 

105339,1

333,1

Хмельницької області

232036,1

22960,2

 

209075,9

2599

Черкаської області

275890,7

84612

 

191278,7

1110,2

Чернівецької області

40021,4

16369,3

 

23652,1

 

Чернігівської області

257696,3

22038,9

 

235657,4

 

Міський бюджет м. Києва

3621883,5

553758,3

 

3068125,2

 

Усього

14017724

2833725,4

66274,6

11117724

118459,7

";

у додатку 5 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "територіального органу ДФС";

4) доповнити Порядок та умови додатками 8 і 9 такого змісту:

РОЗРАХУНОК
обсягу компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу,

________________________________________
(повне найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)

за ______ місяць 2014 року

N

Місцезнаходження котельні, що виробляє теплову енергію

Види палива

Кількість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для потреб населення, Гкал

Тариф на виробництво теплової енергії для усіх споживачів (крім населення), гривень/Гкал

Тариф на виробництво теплової енергії для населення, гривень/Гкал

Вартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, розрахована за тарифом для усіх споживачів, крім населення, гривень

Вартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, розрахована за тарифом для населення, гривень

Собівартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, гривень

Рівень рентабельності, відсотків

Обсяг компенсації, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету, за звітний місяць, гривень

Усього

 

 

_________________________________
(найменування посади керівника підприємства)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М. П.

_____________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

РЕЄСТР
підприємств, які отримують компенсацію різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу

по ___________________________ області

за _________ місяць 2014 року

N

Найменування підприємства

Рішення територіальної комісії про узгодження обсягу компенсації
(номер, дата)

Кількість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, Гкал

Вартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, розрахована за тарифом для усіх споживачів, крім населення, гривень

Вартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, розрахована за тарифом для населення, гривень

Обсяг компенсації, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету, за звітний місяць, гривень

Усього

 

 

_____________________________
(керівник місцевого фінансового органу)

_____________
(підпис)

_______________".
(ініціали та прізвище)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.12.2016 р. N 911)

_____________

Опрос