Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 сентября 1998 г. N 1482

КМ Украины
Постановление КМ от 10.09.2014 № 430
действует с 13.09.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2014 р. N 430

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405; 2002 р., N 11, ст. 523; 2007 р., N 73, ст. 2716; 2011 р., N 30, ст. 1309; 2012 р., N 79, ст. 3200; 2014 р., N 57, ст. 1553) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482

1. У Положенні про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) інше окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого), яке буде використовуватися суб'єктами боротьби з тероризмом, зазначеними у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (далі - суб'єкт боротьби з тероризмом), у період проведення антитерористичної операції.";

2) пункт 4 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:

"ґ) органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій та суб'єктів боротьби з тероризмом за погодженням з підприємством, за яким закріплене майно, - щодо об'єктів, зазначених у підпункті "є" пункту 2 цього Положення;";

3) абзац перший пункту 8 після слів "комісією з питань передачі об'єктів" доповнити словами і цифрою "(крім об'єктів, зазначених у підпункті "є" пункту 2 цього Положення)";

4) доповнити Положення пунктом 101 такого змісту:

"101. У разі передачі об'єктів, зазначених у підпункті "є" пункту 2 цього Положення, комісія з питань передачі об'єктів не утворюється.

Передача об'єктів оформляється актом приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого), який складається у чотирьох примірниках і підписується уповноваженою особою органу, уповноваженого управляти державним майном, що передає об'єкт, та уповноваженою особою суб'єкта боротьби з тероризмом, що його приймає, та затверджується їх наказами.

Право на управління об'єктом передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

В акті приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого) зазначаються:

найменування суб'єкта боротьби з тероризмом;

повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код підприємства, за яким закріплене майно;

назва документа, що підтверджує право власності на майно (за наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації, інвентарний номер, початкова та залишкова вартість, ступінь зносу, амортизаційні відрахування;

для транспортних (наземних, водних, повітряних) та інших технічних засобів - відомості про реєстраційний номер, марку, модель, номер кузова, рік випуску.

Разом з майном передається наявна документація щодо нього.".

2. У Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) суб'єктів боротьби з тероризмом, зазначених у Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (далі - суб'єкт боротьби з тероризмом), щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого), яке буде використовуватися суб'єктом боротьби з тероризмом у період проведення антитерористичної операції.";

2) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Якщо передача здійснюється за згодою суб'єктів боротьби з тероризмом, пропозиції щодо такої передачі погоджуються її ініціатором лише із зазначеними суб'єктами та відповідним органом місцевого самоврядування.";

3) абзац перший пункту 7 після слів "комісією з питань передачі об'єктів" доповнити словами і цифрою "(крім об'єктів, зазначених у підпункті "в" пункту 3 цього Порядку)";

4) доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:

"91. У разі передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємств (крім нерухомого), яке буде використовуватися суб'єктом боротьби з тероризмом у період проведення антитерористичної операції, комісія з питань передачі об'єктів не утворюється.

Передача об'єктів оформляється актом приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємства (крім нерухомого), який складається у чотирьох примірниках, підписується головою або заступником голови відповідного органу місцевого самоврядування та уповноваженою особою суб'єкта боротьби з тероризмом та скріплюється печатками відповідного органу місцевого самоврядування та суб'єкта боротьби з тероризмом.

Право державної власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі.

В акті приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна підприємства (крім нерухомого) зазначаються:

найменування органу місцевого самоврядування та суб'єкта боротьби з тероризмом;

повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код підприємства, за яким закріплене майно;

назва документа, що підтверджує право власності на майно (за наявності);

опис майна, достатній для його ідентифікації, інвентарний номер, початкова та залишкова вартість, ступінь зносу, амортизаційні відрахування;

для транспортних (наземних, водних, повітряних) та інших технічних засобів - відомості про реєстраційний номер, марку, модель, номер кузова, рік випуску.

Разом з майном передається наявна документація щодо нього.".

____________

Опрос