Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу

КМ Украины
Постановление КМ от 27.08.2014 № 403
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2014 р. N 403

Київ

Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 вересня 2018 року N 792)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 198 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 26, ст. 859), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, центром зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості).".

2. У пункті 3:

1) в абзаці другому слова "Державної служби зайнятості" замінити словами "державної служби зайнятості";

2) абзац п'ятий після слів "місця проживання" доповнити словами "або місця перебування";

3) в абзаці шостому слова "пред'являє пенсійне посвідчення або посвідчення особи, яка отримує відповідну державну соціальну допомогу, і подає довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та" замінити словами "подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред'являє";

4) в абзаці сьомому слово "подають" замінити словом "пред'являють";

5) в абзаці восьмому слово "подає" замінити словом "пред'являє";

6) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Громадяни України, які звільнилися з роботи (припинили інший вид зайнятості) та переселилися з тимчасово окупованої території, за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструються, отримують соціальні послуги та матеріальне забезпечення на випадок безробіття за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території та припинили трудові відносини у судовому порядку, пред'являють відповідне рішення суду.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території та припинили інший вид зайнятості згідно з частиною шостою статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", пред'являють передбачені законодавством документи, що підтверджують факт припинення іншого виду зайнятості (рішення суду, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців тощо).".

3. У пункті 4:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) випускниками вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу або довідка про надання можливості самостійного працевлаштування чи довідка про самостійне працевлаштування, а ті, що навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, - довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.

Форми направлення на роботу та довідок про надання можливості самостійного працевлаштування і про самостійне працевлаштування затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 460) та від 27 серпня 2010 р. N 784 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2365);";

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Для цілей цього Порядку ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах або був зайнятим згідно із частиною першою статті 4 Закону України "Про зайнятість населення" менше шести місяців.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України та є членами особистого селянського господарства, для реєстрації за місцем свого перебування зазначену довідку не подають.

Зареєстровані безробітні, які є членами особистого селянського господарства, для яких ведення такого господарства не є основною роботою і реєстрація яких припинена у зв'язку з проходженням військової служби за призовом під час мобілізації відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у разі повторного звернення до центру зайнятості після закінчення мобілізаційних заходів зазначену довідку не подають;".

4. Пункт 6 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"З наказом про надання (відмову в наданні) статусу безробітного, визначення розміру і строку виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття, відкладення, скорочення тривалості та припинення виплати такого забезпечення особа ознайомлюється під час відвідування центру зайнятості, про що ставить підпис у відповідному додатку до персональної картки.

У разі відмови безробітного поставити підпис у додатку до персональної картки робиться відповідна позначка.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

5. Абзаци другий - шостий пункту 10 замінити абзацами такого змісту:

"один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років, - копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, - копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), - копію пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність, копію рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про встановлення опіки чи піклування над такою дитиною або рішення суду та/або довідку структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої держадміністрації або виконавчого органу міської ради про отримання (неотримання) соціальної допомоги;

один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда (до досягнення нею 18-річного віку), - копію пенсійного посвідчення, що містить запис про інвалідність.

У разі відсутності пенсійного посвідчення належність громадян до однієї з категорій осіб (один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину-інваліда (до досягнення нею 18-річного віку) може підтверджуватися копією одного з таких документів:

посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років;

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим.

6. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі зміни даних, що впливають на підбір підходящої роботи, зареєстрований безробітний подає до центру зайнятості відповідні документи.".

7. Пункт 28 викласти у такій редакції:

"28. Зареєстрований безробітний зобов'язаний відвідувати з метою пошуку підходящої роботи та отримання інших соціальних послуг центр зайнятості, в якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів, крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної ситуації, виникнення якої підтверджується на запит центру зайнятості відповідним органом згідно із законодавством, з пред'явленням паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу, та трудової книжки.

Зареєстрований безробітний, який подав паспорт громадянина України до підрозділу ДМС для оформлення або переоформлення, пред'являє під час відвідування центру зайнятості довідку, що видається підрозділом ДМС, про реєстрацію місця проживання/місця перебування. Копія довідки зберігається в особовій справі такого безробітного.

Зареєстровані безробітні, які з поважної причини не змогли звернутися до центру зайнятості у строк, установлений для відвідування, повинні відвідати центр зайнятості не пізніше, ніж у день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв'язку з поважною причиною, за умови підтвердження її наявності відповідними документами. У разі коли такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, особа повинна звернутися до центру зайнятості у перший робочий день, що настає за ним.

Поважними причинами, наявність яких підтверджена відповідними документами, є хвороба громадянина, смерть членів його сім'ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, районних військкоматів, інших державних установ та інші обставини, які унеможливлюють відвідування центру зайнятості.".

8. У пункті 31 слово "надання" замінити словом "поновлення", а слово "призначення" виключити.

9. Доповнити Порядок пунктом 311 такого змісту:

"311. Вимоги щодо подання заяви до центру зайнятості, визначені в абзаці першому пункту 30 та пункті 31, не поширюються на зареєстрованих безробітних, які переселилися з районів проведення антитерористичної операції. Реєстрація таких осіб не припиняється, надання соціальних послуг та виплата матеріального забезпечення здійснюються центром зайнятості, до якого вони звертаються.".

10. У першому реченні абзацу першого пункту 32 і пункті 33 слова "Державної служби зайнятості" замінити словами "державної служби зайнятості".

11. Пункти 36 і 38 викласти у такій редакції:

"36. Облік особи, яка шукає роботу, припиняється з дня:

реєстрації її як безробітної;

подання заяви про припинення обліку;

її смерті.";

"38. У разі припинення реєстрації особа може бути взята на облік або поновлена на обліку в центрі зайнятості, до якого вона звернулася відповідно до умов цього Порядку.".

12. Пункт 39 доповнити абзацом такого змісту:

"Перереєстрація безробітних, які переселилися з тимчасово окупованої території, здійснюється центрами зайнятості за місцем їх перебування чи проживання в інших регіонах України.".

13. У пункті 41:

1) абзац перший після слів "поважних причин" доповнити словами і цифрами ", зазначених у пункті 28 цього Порядку";

2) абзац другий виключити.

14. У тексті Порядку слова "територіальний орган" в усіх відмінках замінити словами "центр зайнятості" у відповідному відмінку.

____________

Опрос