Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил оформления и выдачи удостоверения личности на возвращение и его формы

КМ Украины
Постановление КМ, Правила от 03.09.2014 № 394
действует с 09.09.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2014 р. N 394

Київ

Про затвердження Правил оформлення і видачі посвідчення особи на повернення та його форми

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити:

Правила оформлення і видачі посвідчення особи на повернення, що додаються;

форму посвідчення особи на повернення згідно з додатком.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ПРАВИЛА
оформлення і видачі посвідчення особи на повернення

1. Ці Правила визначають порядок оформлення і видачі посвідчення особи на повернення іноземцям та особам без громадянства, стосовно яких компетентними органами України прийнято рішення про реадмісію.

2. У цих Правилах термін "посвідчення особи на повернення" означає проїзний документ, що видається іноземцю або особі без громадянства у випадках, передбачених міжнародними договорами України про реадмісію (приймання і передачу осіб), за відсутності можливості у будь-який інший спосіб отримати такий документ від компетентних органів держави громадянської належності чи постійного проживання особи, яка підлягає реадмісії.

3. Посвідчення особи на повернення (далі - посвідчення) дає право іноземцю та особі без громадянства, що підлягають реадмісії, на виїзд з України і в'їзд до країни прямування, а в разі помилкової реадмісії - на в'їзд в Україну.

4. Посвідчення видається територіальними органами ДМС строком на 60 діб після надходження від держави, до якої надсилається запит про реадмісію, відповідного погодження.

5. За клопотанням органу охорони державного кордону оформлення посвідчення здійснюється територіальним органом ДМС за місцем розташування органу охорони державного кордону протягом доби з моменту отримання такого клопотання.

6. Посвідчення оформлюється на аркуші паперу формату А4.

7. У посвідченні написи виконуються українською, а також англійською або іншою мовою залежно від того, яка мова є найбільш уживаною в державі, до якої здійснюється реадмісія іноземця або особи без громадянства.

8. До посвідчення вклеюється фотокартка іноземця або особи без громадянства, що підлягають реадмісії, розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері), що скріплюється печаткою територіального органу ДМС.

9. Посвідчення засвідчується підписом керівника територіального органу ДМС або його заступника, що скріплюється печаткою відповідного територіального органу ДМС.

10. Видача посвідчень реєструється в журналі обліку видачі посвідчень, форма якого визначається ДМС.

Посвідчення має номер, що складається з коду територіального органу ДМС, реєстраційного номера, який відповідає порядковому номеру запису в журналі обліку видачі посвідчень та зазначається через дефіс.

11. Використання посвідчення не за призначенням не допускається.

12. Оформлення і видача посвідчення здійснюється безоплатно.

 

 

УКРАЇНА
UKRAINE
UKRAINE
УКРАИНА

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ НА ПОВЕРНЕННЯ

RETURN CERTIFICATE
CERTIFICAT DE RETOUR
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЦА НА ВОЗВРАЩЕНИЕ

N посвідчення/Certificate No/N de certificat/N удостоверения ___________________________________

Дійсне для одного виїзду з України до / Valid for one journey from Ukraine to / Valable pour un seul voyage de Ukraine a / Действительно для одного выезда из Украины в _________________________________
______________________________________________________________________________________

Ім'я/Name/Nom/Имя ______________________________________

Прізвище/Surname/Prenome/Фамилия ________________________

Стать/Sex/Sexe/Пол ______________________________________

Дата народження/Date of birth/Date de naissance/
Дата рождения _________________________________________

 

 
Фотокартка
3,5 х 4,5 см

 Печатка/Seal/Cachet/Печать

Особливі прикмети/Distinguishing marks/Signes particuliers/Особые приметы ______________________
____________________________________________________________________________________

Громадянство/Nationality/Nationalite/Гражданство ___________________________________________

Найменування органу, що видав/Authority/Autorite/Наименование органа, который выдал
____________________________________________________________________________________

Дата видачі/Date of issuance/Date de delivrance/Дата выдачи ___ _______________ 20__ р.

Дата закінчення строку дії/Date of expiry/Date d'expiration/
Дата окончания срока действия ___ ________________ 20__ р.

Підпис пред'явника/Holder's signature/
Signature titulaire/Подпись предъявителя                           ___________________________________

__________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові керівника/Name/
Nom/Фамилия, имя, отчество руководителя

_______________________________
Підпис, печатка/Signature,
seal/Signature, cahet/
Подпись, печать

_____________

Опрос