Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации положений Налогового кодекса Украины относительно оценки имущества

КМ Украины
Постановление КМ от 21.08.2014 № 358
редакция действует с 04.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2014 р. N 358

Київ

Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.03.2015 р. N 146)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2015 року N 146

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) базою оцінки для визначення оціночної вартості для передбачених Податковим кодексом України цілей (далі - оціночна вартість) є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;

(підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 146)

2) інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті. Звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації з нього до єдиної бази даних звітів про оцінку;

(підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 146)

3) документи про визначення оціночної вартості об'єкта оцінки зберігаються в архіві суб'єкта оціночної діяльності у паперовій або електронній формі протягом строку, встановленого законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, але не менш як один рік;

4) визначення оціночної вартості здійснюється:

суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", і мають сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямом та спеціалізацією, що відповідають об'єкту оцінки;

суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України "Про оцінку земель", і мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об'єкта правочину);

(підпункт 4 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 146)

5) за письмовим зверненням суб'єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб'єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази;

6) акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади діють в частині, що не суперечить цій постанові.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 28, ст. 953) і від 1 серпня 2013 р. N 501 "Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. N 231".

3. Скасувати накази Фонду державного майна:

від 10 червня 2013 р. N 793 "Про затвердження форми свідоцтва керівника суб'єкта оціночної діяльності";

від 10 червня 2013 р. N 794 "Про затвердження Порядку роботи атестаційно-реєстраційної комісії";

від 10 червня 2013 р. N 797 "Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості";

від 10 червня 2013 р. N 798 "Про затвердження Програми іспитів керівників суб'єктів оціночної діяльності";

від 10 червня 2013 р. N 799 "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України".

4. Фонду державного майна:

1) невідкладно забезпечити надання безперешкодного та безоплатного доступу до інформації, що міститься в єдиній базі даних звітів про оцінку:

суб'єктам оціночної діяльності, нотаріусам і контролюючим органам;

іншим особам - за умови дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних";

2) у десятиденний строк:

вжити заходів до приведення діяльності суб'єктів оціночної діяльності, включених згідно з вимогами Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. N 231, до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, у відповідність з вимогами Законів України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" і "Про оцінку земель";

подати проект акта Кабінету Міністрів України щодо приведення його актів у відповідність із цією постановою, а також пропозиції стосовно удосконалення законодавства у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 25

Опрос