Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по изучению возможных путей защиты интересов государства в решении вопроса правопреемства относительно внешнего государственного долга и активов бывшего СССР

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 13.08.2014 № 333
действует с 20.08.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2014 р. N 333

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з вивчення можливих шляхів захисту інтересів держави у вирішенні питання правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з вивчення можливих шляхів захисту інтересів держави у вирішенні питання правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з вивчення можливих шляхів захисту інтересів держави у вирішенні питання правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 27

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з вивчення можливих шляхів захисту інтересів держави у вирішенні питання правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР

Перший заступник Міністра закордонних справ, голова міжвідомчої робочої групи

Перший заступник Міністра юстиції, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра юстиції

Заступник директора юридичного департаменту Мінекономрозвитку

Заступник Міністра фінансів

Представник Фонду державного майна

Представник Національного банку (за згодою)

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" (за згодою)

Представник МЗС (керівник/заступник керівника профільного департаменту)

Представник Мін'юсту (керівник/заступник керівника профільного департаменту)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з вивчення можливих шляхів захисту інтересів держави у вирішенні питання правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР

1. Міжвідомча робоча група з вивчення можливих шляхів захисту інтересів держави у вирішенні питання правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основним завданням робочої групи є підготовка рекомендацій і пропозицій щодо шляхів захисту інтересів держави у вирішенні питання правонаступництва щодо зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР.

4. Робоча група відповідно до покладеного на неї завдання:

1) опрацьовує на підставі укладених міждержавних та міжурядових домовленостей і наявних матеріалів питання правонаступництва та розподілу зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР;

2) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання, в тому числі про показники фінансової та іншої звітності, фінансові плани, установчі документи позичальників - державних суб'єктів господарювання та результати перевірок контролюючих та правоохоронних органів;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Посадовий склад робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Персональний склад робочої групи затверджується її головою.

Голова робочої групи має право в разі потреби вносити зміни до її персонального складу та призначати секретаря робочої групи.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням голови робочої групи.

8. Засідання робочої групи проводить її голова, а за його відсутності - заступник голови.

9. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи схвалюються на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Пропозиції та рекомендації робочої групи оформляються протоколом, який підписується всіма членами робочої групи, що присутні на засіданні, подається Кабінетові Міністрів України та надсилається всім членам робочої групи. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює МЗС.

____________

Опрос