Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной комиссии по вопросам возвращения в собственность государства средств и имущества, полученных вследствие коррупционных правонарушений

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 17.07.2014 № 322
действует с 19.08.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2014 р. N 322

Київ

Про утворення міжвідомчої комісії з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень

На виконання пункту 3 статті 1 Указу Президента України від 13 травня 2014 р. N 467 "Про деякі заходи щодо захисту майнових інтересів держави" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу комісію з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

СКЛАД
міжвідомчої комісії з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень

Заступник Міністра внутрішніх справ, співголова міжвідомчої комісії

Заступник Генерального прокурора України (за згодою), співголова міжвідомчої комісії

Заступник Міністра юстиції, заступник співголови міжвідомчої комісії

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, заступник співголови міжвідомчої комісії

Представник Мін'юсту, секретар комісії

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови Держфінмоніторингу

Заступник Голови Служби безпеки (за згодою)

Представники Адміністрації Президента України (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу комісію з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень

1. Міжвідомча комісія з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень (далі - міжвідомча комісія), є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої комісії є:

1) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо виявлення, арешту та стягнення на користь держави коштів та іншого майна, що перебуває в Україні, іноземних державах і набуте внаслідок корупційних правопорушень, у тому числі з використанням особливо відповідального становища в Україні службовими особами, щодо яких введені міжнародно-правові санкції (далі - майно);

2) координація дій органів виконавчої влади з питань повернення у власність держави майна, одержаного третіми особами.

4. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє стратегію та план заходів, спрямовані на повернення у власність держави майна;

2) сприяє налагодженню співпраці органів виконавчої влади з міжнародними та іноземними фахівцями та організаціями у напрямах повернення у власність держави майна;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань повернення у власність держави майна;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Міжвідомча комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку в зазначений у запиті строк від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також іноземних держав та міжнародних організацій, незалежних, зокрема міжнародних, експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи, до складу яких можуть входити представники іноземних держав та міжнародних організацій, незалежні, зокрема міжнародні, експерти (за згодою);

4) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Посадовий склад міжвідомчої комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

7. Персональний склад міжвідомчої комісії затверджують її співголови.

8. Формою роботи міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням її співголів.

9. Засідання міжвідомчої комісії проводять її співголови, а за їх відсутності - заступник співголів.

10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої комісії забезпечує її секретар.

11. Засідання міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її персонального складу.

12. На своїх засіданнях міжвідомча комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої комісії.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується співголовами та секретарем і надсилається усім членам міжвідомчої комісії.

Член міжвідомчої комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої комісії здійснює Мін'юст.

____________

Опрос