Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 06.08.2014 № 307
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2014 р. N 307

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 серпня 2015 року N 565)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, згідно з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії, комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, зберігання, транспортування, розподілу та постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, транспортування нафти та нафтопродуктів, є:

вид господарської діяльності (виробництво, передача та постачання електричної енергії, комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, зберігання, транспортування, розподіл та постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, транспортування нафти та нафтопродуктів);

масштаби господарської діяльності (визначаються за встановленою потужністю обладнання (установок) для виробництва електричної та теплової енергії, фактичними обсягами постачання та передачі електричної енергії, розподілу та постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за попередній (календарний) рік).

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з:

1) виробництва електричної енергії на електроустановках із встановленою потужністю, що дорівнює або більш як 1000 МВт;

2) постачання електричної енергії за регульованим тарифом з фактичним обсягом постачання електричної енергії за попередній (календарний) рік, що дорівнює або більш як 1000 млн. кВт·г;

3) передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з фактичним обсягом переданої електричної енергії за попередній (календарний) рік, що дорівнює або більш як 1500 млн. кВт·г;

4) передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

5) оптового постачання електричної енергії;

6) транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами;

7) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу;

8) транспортування нафти магістральними трубопроводами;

9) розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ з фактичним обсягом транспортування газу за попередній (календарний) рік, що дорівнює або більш як 1000 млн. куб. метрів;

10) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом з фактичним обсягом постачання газу за попередній (календарний) рік, що дорівнює або більш як 550 млн. куб. метрів;

11) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом з фактичним обсягом постачання газу за попередній (календарний) рік, що дорівнює або більш як 10 млрд. куб. метрів.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з:

1) виробництва електричної енергії на електроустановках із встановленою потужністю від 12 МВт (включно) до 1000 МВт;

2) виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії загальною встановленою потужністю, що дорівнює або більш як 120 Гкал/г;

3) постачання електричної енергії за регульованим тарифом з фактичним обсягом постачання електричної енергії за попередній (календарний) рік до 1000 млн. кВт·г;

4) передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з фактичним обсягом переданої електричної енергії за попередній (календарний) рік до 1500 млн. кВт·г;

5) розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ з фактичним обсягом транспортування газу за попередній (календарний) рік до 1000 млн. куб. метрів;

6) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом з фактичним обсягом постачання газу за попередній (календарний) рік до 550 млн. куб. метрів;

7) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом з фактичним обсягом постачання газу за попередній (календарний) рік від 50 млн. куб. метрів (включно) до 10 млрд. куб. метрів;

8) транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з:

1) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

2) виробництва електричної енергії на електроустановках встановленою потужністю до 12 МВт;

3) виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії на електроустановках встановленою потужністю до 120 Гкал/г;

4) комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;

5) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом з фактичним обсягом постачання газу за попередній (календарний) рік до 50 млн. куб. метрів.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) проводяться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з такою періодичністю щодо суб'єктів господарювання:

із високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

7. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому, не виявлено фактів порушення умов та правил провадження ліцензованої діяльності, наступний плановий захід щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для суб'єкта господарювання відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб'єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 835 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 71, ст. 2388).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1261 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 835" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3117).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2009 р. N 835 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 835" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2953).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 975 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 835" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 81, ст. 3269).

____________

Опрос